3.6 Convertible arbitrage

Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: convertible arbitrage.

Morningstar Benelux 10 december, 2012 | 12:22
Facebook Twitter LinkedIn

Na capital-structure arbitrage wordt nu dieper ingegaan op convertible arbitrage. Sommige ondernemingen geven converteerbare obligaties (convertible bonds, soms ook wel convertible debenture genoemd) of converteerbare preferente aandelen uit (preferred stock). Deze twee type effecten lijken erg veel op elkaar: ze keren een inkomen aan aandeelhouders uit (rente bij de obligaties en dividend bij de aandelen) en ze kunnen in de toekomst worden omgezet in aandelen.

Stel een converteerbare obligatie van EUR 1000 keert 5,5 procent rente uit en is om te zetten in 50 aandelen. Als de koers van het aandeel lager dan EUR 20 is, dan kan een houder voor de rente op de obligatie gaan. Converteren heeft dan geen zin. Stel de koers van het aandeel is EUR 15, de obligatie omzetten levert dan een aandelenpakket op ter waarde van EUR 750 (50 x EUR 15).
Is de koers hoger dan EUR 20, dan kan een houder van de obligatie deze converteren. Hij geeft daarmee rente-inkomsten op maar verkrijgt wel het aandeel tegen een relatief gunstige koers. Bij een koers van EUR 25 is de waarde van de convertering 50 x EUR 25 = EUR 1250.

De rente van een converteerbare obligatie is meestal lager dan van een bedrijfsobligatie of van het rendement van een vergelijkbaar aandeel. De koper van de convertible accepteert dat, want hij heeft het recht om te converteren.

Voorbeeld
Converteerbare effecten worden gewoonlijk verhandeld tegen een koers die in lijn is met het onderliggende aandeel. Want de effecten representeren immers opties om dat aandeel te kopen. Is de koers van de convertible niet in lijn, dan is er een arbitragemogelijkheid. Het volgende voorbeeld maakt dat duidelijk.

Een hedge fund manager ziet dat een converteerbare obligatie tegen een lagere koers wordt verhandeld dan verwacht op basis van de rente en de koers van de gewone aandelen van de onderneming. Daarom koopt hij de obligatie en short hij het aandeel (zie definitie van short-selling). Deze transactie neutraliseert de blootstelling aan aandelen, reduceert het risico en laat alleen ruimte voor winst als de koers van de obligatie weer meer in lijn komt. De koersdiscrepantie zal worden opgeheven doordat de obligatiekoers zal stijgen en de aandelenkoers zal dalen. De manager verkoopt zijn obligaties nu met winst en maakt ook op zijn short-transactie winst omdat de aandelen in koers zijn gedaald.


De volgende arbitragestrategie die wordt besproken is fixed-income arbitrage.


Lees ook de voorafgaande paragrafen over arbitrage:

3.1 Wat is arbitrage?
Veel hedge funds gebruiken arbitrage als hun primaire beleggingsstrategie. wat is arbitrage?

3.2 Arbitrage en transactiekosten
Een arbitragetransactie is alleen zinvol als de vaste en variabele kosten van een hedge fund worden terugverdiend. Er zijn 4 aspecten waarmee een succesvolle arbitrage rekening houdt.

3.3 Arbitrage zonder en met risico 
Pure arbitrage zonder risico is mogelijk, maar is zeldzaam. Een hedge fund dat alleen aan risicoloze arbitrage doet zal niet lang bestaan.

3.4 De gereedschappen voor arbitrage 
Om meer risico bij arbitrage te kunnen nemen en tegelijkertijd het risico te verkleinen heeft een hedge fund manager met derivaten, leverage, short-selling en synthetische effecten diverse instrumenten tot zijn beschikking.

3.5 Capital-structure arbitrage
Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: capital –structure arbitrage.


Het voorbeeld voor convertible arbitrage is ontleend aan Hedge funds for dummies van Ann C. Logue.

Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.1 Option arbitrage 4.1 Option arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: o...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten