Morningstar fondsresearch en ratings

Een sterk fundament voor het beleggen in fondsen

Morningstar levert ratings en onafhankelijk, door analisten verzorgd onderzoek dat u helpt om fondsen te beoordelen en te bekijken welke rol ze kunnen spelen in een beleggingsportefeuille. Een team van zo'n 100 analisten wereldwijd onderzoekt de sterke en zwakke punten van een fonds door drie pijlers te onderzoeken: People (beheerteam), Process (proces) en Parent (fondshuis).

  Morningstar fondsanalyses en ratings

  • Wat is het verschil tussen onze ratings?

   Wat is het verschil tussen onze ratings?

   De Morningstar Medalist Rating (afgebeeld als een schild) drukt de vooruitblikkende analyse van een fonds uit. De Morningstar Rating (ook bekend als de sterrenrating) is een puur rekenkundige benadering van de historische rendementsprestatie van een fonds. Vergelijk onze fondsenratings

  • De Morningstar Analyst Rating™

   De Morningstar Medalist Rating™

   De Medalist Rating is Morningstar’s vooruitkijkende beoordelingssysteem op basis van analisten en kwantitatief onderzoek, dat wordt weergegeven met de gradaties Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Rating brengt de kwalitatieve inzichten van Morningstar’s fondsanalisten samen met schaalbare algoritmische leermodellen. View Rating Scale Definitions

  • Morningstar Sustainability Rating™ voor beleggingsfondsen

   Morningstar Sustainability Rating™ voor beleggingsfondsen

   De Morningstar Sustainability Rating helpt beleggers om hun beleggingsportefeuille te beoordelen op de kwetsbaarheid ten aanzien van de factoren milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur, ofwel ESG (environmental, social, governance).
   Lees meer over duurzaam beleggen
   Naar de FAQ's

  • Pies

   Onderzoek voor professionele beleggers

   Professionele beleggers kunnen toegang krijgen tot onze beleggingsfondsrapporten en deze direct bespreken met onze analisten via Morningstar Mananager Research Services en andere Morningstar-producten en -diensten.
   Meer informatie

  • Hoe kunt u de Morningstar Analyst Rating gebruiken

   Hoe kunt u de Morningstar Medalist Rating gebruiken

   U kunt uw beleggingsportefeuille bijhouden of nieuwe beleggingsfondsen selecteren op. Daarvoor staat de Morningstar Analyst Rating bij de meeste rendementsoverzichten en hebben de meeste tools op deze website de mogelijkheid om fondsen op Analyst Rating te selecteren. Klik op de afbeelding van een rating voor een samenvatting van het analistenrapport.

  • Morningstar Analyst Rating Methodologie: De vijf pijlers

   Morningstar Medalist Rating Methodologie: De drie pijlers

   Morningstar beoordeelt fondsen op basis van drie pijlers: People (beheerteam), Process (proces) en Parent (fondshuis). Door deze drie te analyseren krijgen onze analisten een beeld van wat een fonds succesvol maakt op de lange termijn. Overzicht Ratings

  De Morningstar Analyst Rating™

  De Morningstar Analyst Rating™
  © Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

  Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten