Woordenlijst

At-The-Close Order

Een order die moet worden uitgevoerd bij het sluiten van de markt of zo dicht bij de slotkoers als mogelijk, anders dient deze order gecanceld te worden