Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Analyse iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond (IE) (EUR)

Naar oordeel van Morningstar kan dit ETF het best worden gebruikt als een satellietpositie in een vastrentende beleggingsportefeuille.

Jose Garcia-Zarate 25 februari, 2013 | 14:08

Morningstar-categorie: obligaties EUR high yield
Morningstar Rating: -
Index: Markit iBoxx Euro Liquid High Yield EUR
Naar analyse iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond (IE) (EUR)>
Datum analyse: 22/2/2013


Geschiktheid
Het iShares Markit iBoxx Euro High Yield ETF biedt beleggers een blootstelling aan de markt van de in euro luidende non-investment grade bedrijfsobligaties. Een positie op de markt van de hoogrentende bedrijfsobligaties wordt vaak gezien als een manier om hogere rendementen te genereren dan bij een belegging in schuld met een betere rating, hoewel beleggers in deze specifieke beleggingscategorie zich zullen moeten neerleggen bij het compromis tussen veel hoger nominaal risico enerzijds en bedrijfsschuld van beleggingskwaliteit anderzijds. Dit betekent dat de verwachtingen van een gestage inkomstenstroom minder hoog zijn terwijl het risicoprofiel (wanbetaling is bij hoogrentende obligaties geen zeldzaam fenomeen), hoger is.

Naar oordeel van Morningstar betekent de combinatie van een aanzienlijke stijging van het rendement en het opmerkelijke risicoprofiel dat dit ETF het best kan worden gebruikt als een satellietpositie in een vastrentende beleggingsportefeuille. En het liefst met een relatief geringe weging.

Inmiddels zullen beleggers met een hoge risicotolerantie wellicht geen probleem hebben met een overwogen positie in dit ETF om de totale portefeuillerendementen op te voeren. Voor dit type belegger is een hoogrentend ETF overigens misschien geen tactische beslissing, maar veel meer het middel bij voorkeur om tegemoet te komen aan de strategische behoefte aan een positie op de markt van de bedrijfsobligaties. In dit specifieke geval, dat echter veeleer een uitzondering is, zouden we het ons kunnen voorstellen dat dit ETF in beleggingsportefeuilles een kernpositie inneemt.

Ongeacht de risicobereidheid moeten alle beleggers rekening houden met de gevolgen van beslissingen voor het monetaire beleid, in dit geval die van de Europese Centrale Bank, voor de waarde van deze vastrentende belegging. Dit ETF volgt een index met een duration van ongeveer vier jaar.

Samenstelling van de index
De Markit iBoxx Euro Liquid High Yield-index meet de prestaties van in euro luidende bedrijfsobligaties zonder beleggingskwaliteit (non-investment grade), ongeacht het land waar ze zijn uitgegeven. Om in aanmerking te komen voor opname in de index moeten obligaties over een minimaal uitstaand bedrag van EUR 250 miljoen beschikken met een minimale looptijd van 2 jaar en een maximale looptijd van 10,5 jaar.

Voor diversificatiedoeleinden is de weging van elke emittent in de index beperkt tot 5 procent, terwijl de omvang van de positie in individuele obligaties van een emittent is beperkt in verhouding tot hun marktwaarde. Obligaties met de volgende kenmerken komen niet in aanmerking voor opname: eeuwigdurende obligaties, nulcouponobligaties, converteerbare obligaties, private plaatsingen, amortisatiefondsen, preferente aandelen, puttable obligaties en index-linked notes.

De index wordt berekend op een totaalrendementsbasis met behulp van geconsolideerde prijzen op basis van bied-vraagprijzen die worden opgegeven door deelnemende banken. De samenstelling van de index wordt maandelijks aangepast bij de sluiting van de laatste werkdag van de maand. Als een van de ratingbureaus een obligatie een score van CC of lager toekent, dan wordt die obligatie bij de volgende herschikking uit de index verwijderd. Betalingen van coupons en gedeeltelijke terugkopen worden tot de volgende herschikking gehouden als contanten waarop geen rente aangroeit; daarna worden ze in de index herbelegd.

Samenstelling van iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond
Dit ETF is in september 2010 geïntroduceerd en heeft zijn domicilie in Ierland. iShares maakt gebruik van fysieke replicatie om de prestaties van de Markit iBoxx Euro Liquid High Yield-index te volgen. Het ETF-prospectus beschrijft de replicatiemethode meer als 'statistische sampling' dan als 'volledige replicatie'.

Volgens ons onderzoek stemt het aantal fondscomponenten normaliter vrijwel overeen met dat van de index, terwijl de totale statistische wegingen van de uitgevende landen ook grotendeels onder controle werden gehouden. In dit specifieke geval moet het begrip 'sampling' dan misschien ook worden begrepen als het proces waarbij de fondsbeheerder andere statistische wegingen toepast op individuele fondscomponenten dan die in de onderliggende index en/of de indexweging van het uitgevende land reproduceert waarbij obligaties niet in de index zijn opgenomen.

Met alle nodige voorbehoud (bijvoorbeeld de fondscomponenten kunnen op dagelijkse basis veranderen), blijkt uit nauwkeurig onderzoek doorgaans dat afwijkingen tussen de componenten van het fonds en het componentenmandje van de index vooral verband houden met individuele statistische wegingen.

Het grootste deel van de hoogrentende effecten wordt uitgegeven door industriële ondernemingen, wat ook wordt weerspiegeld in de samenstelling van het fonds volgens sector: circa 80 procent van de componenten behoort tot de categorie 'industrie' en de resterende 20 procent kan worden verdeeld over financials, nutsvoorzieningen en 'non corporate'.

Wat uitgevende landen betreft, heeft het fonds een duidelijke voorkeur voor lidstaten van de eurozone (80-85 procent van het componentenmandje). Onder de emittenten die niet tot de eurozone behoren en die in aanzienlijke mate vertegenwoordigd zijn, vinden we het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Dit ETF keert halfjaarlijks dividenden uit in maart en september. iShares kan gebruikmaken van effectenleningen om de trackingprestaties van het ETF te optimaliseren. BlackRock treedt namens iShares op als beleggingsbeheerder. Sinds juni 2012 is het aantal effecten dat kan worden uitgeleend beperkt tot 50 procent per fonds. De uitleentransacties worden gedekt door het aannemen van UCITS-goedgekeurde onderpanden met een waarde die hoger ligt dan de waarde van de lening en door leningen en onderpand dagelijks te herwaarderen. Het onderpand wordt op een afgeschermde rekening aangehouden door een externe bewaarder.

De mate van overwaarde van het onderpand vloeit voort uit het type van activa die als onderpand worden afgegeven, maar schommelt gewoonlijk tussen 102,5 en 112 procent. De opbrengsten van de uitleenactiviteiten worden 60/40 verdeeld tussen het ETF en BlackRock.

Kosten
De totale jaarlijkse kostenratio (TER) bedraagt 0,50 procent. Dit lijkt het gemiddelde te zijn voor ETFs die een blootstelling bieden aan de markt van de hoogrentende obligaties. Extra kosten die beleggers mogelijk moeten betalen en die niet in de TER zijn opgenomen, omvatten bied-laatspreads en makelaarskosten wanneer er voor ETF-aandelen koop-/verkooporders worden geplaatst.

Alternatieven
iShares was de eerste Europese ETF-provider die beleggers voorzag in een instrument dat een blootstelling bood aan de markt van de in euro luidende hoogrentende obligaties. Zoals zo vaak gebeurt, verovert degene die als eerste een gat in de markt vult, vaak het leeuwendeel van de bestaande vraag, terwijl de concurrentie met grote inspanningen marktaandeel moet veroveren, hetzij door op kosten te concurreren en/of door iets nieuws te bieden ten opzichte van de bestaande dominante aanbieder.

Deze dubbele strategie werd door Lyxor gevolgd met zijn iBoxx EUR Liquid High Yield 30 ETF. Dat werd in januari 2011 geïntroduceerd, rekent een iets lagere TER van 0,45 procent aan en bootst de prestaties na van een index die, ook al is hij van dezelfde provider, het universum van in aanmerking komende obligaties op basis van een aantal criteria beperkt. Het totale aantal indexcomponenten is beperkt tot 30, allemaal uitgegeven door niet-financiële instellingen met een minimaal uitstaand bedrag van EUR 500 miljoen. De samenstelling van de index wordt elk kwartaal aangepast, en obligaties die op het moment van de herschikking een resterende looptijd hebben van minder dan 1,25 jaar, worden vervangen.

Een ander alternatief is het SPDR Barclays Capital EUR High Yield Bond ETF, dat in februari 2012 op de markt werd gebracht. Dit fonds dat gebruikmaakt van fysieke replicatie, rekent een TER van 0,45 procent aan en volgt een index van Barclays Capital met in euro luidende hoogrentende emissies met een looptijd tot 15 jaar en me een minimaal uitstaand bedrag van EUR 250 miljoen. Op het moment van dit verslag hebben de ETFs van Lyxor en SPDR een beheerd vermogen dat aanzienlijk achterblijft bij dat van het iShares ETF.

Beleggers die wensen te beleggen in de markt van de in US-dollar luidende hoogrentende obligaties kunnen ook het iShares iBoxx USD High Yield Capped Bond ETF (TER 0,50 procent) of het Source PIMCO Short-Term High Yield Bond (TER 0,50 procent) overwegen.


Meer analyses van ETFs lezen en meer weten over het beleggen in ETFs? Blader dan door Morningstar's ETF Bibliotheek met tal van artikelen over actieve versus passieve fondsen en de rol die indextrackers in uw beleggingsportefeuille kunnen spelen.

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Jose Garcia-Zarate  is an ETF analyst with Morningstar UK.