Winnaars en verliezers onder het beleid van Trump

Welke sectoren kunnen profiteren van het beleid dat de aankomende Amerikaanse president Donald Trump voor ogen heeft? En welke sectoren zullen daar onder te lijden hebben? Morningstar weegt de potentiele winnaars en verliezers.

Robert van den Oever 16 november, 2016 | 10:26

Het directe effect van de verkiezing van Donald Trump tot 45e president van de Verenigde Staten is verwaarloosbaar, aangezien Morningstar analyses maakt voor de lange termijn, gebaseerd op de fundamentals van bedrijven en sectoren. Maar wijzigingen in het beleid die de aankomende nieuwe president voorstaat, kunnen de komende jaren wel effect gaan hebben op sectoren, afhankelijk van de accenten die Trump legt.

Op basis van zijn eerdere uitspraken is een beeld te vormen van waar hij tijdens zijn presidentschap meer aandacht aan wil geven. Bijvoorbeeld investeren in infrastructuur. Of het – al dan niet deels – ongedaan maken van Obamacare, de collectieve zorgverzekering die officieel Affordable Care Act heet. En niet te vergeten Trumps wens om de belastingen te verlagen, voor burgers en voor bedrijven.

Achterstallig onderhoud
Als de investeringen in wegen, bruggen en spoorlijnen inderdaad gaan toenemen, dan kan de staalsector en de bouw profiteren. De staalbedrijven lieten afgelopen week direct na Trumps verkiezingsoverwinning al een duidelijke rally zien. Trump heeft voorgesteld om in de komende 10 jaar zo’n 1 biljoen dollar te investeren in achterstallig onderhoud. Dat geld heeft hij niet, maar hij mikt op een model waarbij private partijen mee investeren in ruil voor een terugverdienmogelijkheid, zoals tol heffen op een nieuwe weg.

Die nadruk op publiek-private samenwerking betekent volgens Morningstar veel onzekerheid en vraagtekens over de haalbaarheid. Het is dus lang geen uitgemaakte zaak dat bedrijven hier snel en veel van kunnen gaan profiteren.

Grondstoffen
In samenhang met de te verwachten investeringen zullen ook de bedrijven die te maken hebben met grondstoffen profiteren, zoals mijnbouwers, en de grondstoffen zelf. Met name koper zette na de verkiezingen de rally voort die het al beleeft sinds eind oktober. Maar Morningstar-analist Jeffrey Stafford maant beleggers tot kalmte. Het is volgens hem onwaarschijnlijk dat Trumps plannen de vraag naar koper merkbaar zullen doen toenemen op de lange termijn. Zo veel koper hebben investeringen in infrastructuur immers niet nodig.

Gezondheidszorg
Eventuele wijzigingen in het beleid voor de gezondheidszorg kunnen grote gevolgen hebben. Als de Affordable Care Act geheel of gedeeltelijk ongedaan gemaakt wordt, dan vallen zo’n 20 miljoen nieuwe verzekerden weer uit het systeem. Dat zou het omzetvolume drukken van de zorgbedrijven die de medicijnen en zorghulpmiddelen leveren.

Het is nog onduidelijk of de hele Act van tafel gaat, of dat die wordt aangepast. Volledig intrekken lijkt Morningstar-analist Damien Conover onwaarschijnlijk, aangezien de wet voor sommige groepen juist voordelig heeft uitgepakt. Wijzigingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor bedrijven als er minder vraag naar zorg en zorgproducten komt.

De andere kant van de medaille is dat als er geen Act is, er ook een deel regulering wegvalt. Die regulering zou in de praktijk lagere prijzen en lagere marges voor de zorgbedrijven betekenen. Het risico op prijsverlagingen is nu kleiner dan het zou zijn geweest onder een regering-Clinton.

Analist Conover heeft de Fair Value berekeningen voor de healthcare-bedrijven die hij volgt vooralsnog ongemoeid gelaten, aangezien de impact van de Republikeinse plannen nog niet in te schatten is.

Vrij personenverkeer in gevaar?
Morningstar neemt ook de softwarebedrijven in ogenschouw vanwege Trump, want hij wil de immigratie beperken, of met voorwaarden omkleden. Dat kan een effect hebben op de grote softwarebedrijven die voor hun personeelsbestand putten uit de hele wereld. Vrij personenverkeer is voor die bedrijven van levensbelang om de juiste ontwikkelaars aan te kunnen trekken en vast te houden. Onder Trump is dat straks wellicht minder vanzelfsprekend dan nu.

Invoerheffingen
Wat de industriebedrijven betreft kunnen de autobedrijven last krijgen van Trumps protectionsme. Direct na de verkiezingsuitslag moesten de automultinationals al een flinke veer laten. De autoconcerns vrezen Trumps ideeën over het aanpassen van internationale handelsverdragen en dat leidt tot grote onzekerheid in de auto-industrie. De Europese en Japanse autobouwers zouden geconfronteerd kunnen worden met invoerheffingen.

Defensie-uitgaven
Trump wil meer spenderen aan defensie. Naar verwachting zal het defensiebudget van de VS stijgen naar boven 650 miljard dollar in 2019, vergeleken met 583 miljard dollar die de regering-Obama heeft begroot voor 2017. Ook heeft hij de Europese NAVO-bondgenoten opgeroepen om hun defensie-uitgaven op te schroeven en zich te houden aan de afspraak dat ze 2% van hun bruto binnenlands product uitgeven aan defensie. Veel Europese NAVO-landen geven minder uit dan 2% en Trump heeft dat bekritiseerd. Hij vindt dat die landen te makkelijk de rekening naar de VS schuiven.

Grensoverschrijdend
Bij de defensieve consumentengoederen zullen de fundamentals niet veranderen, maar wel zijn andere factoren van invloed, zoals wisselkoerseffecten. Bedrijven met een blootstelling aan Mexico, door aldaar gevestigde dochterbedrijven bijvoorbeeld, kunnen invloed ondervinden van de dalende Mexicaanse peso. Maar dat zijn kortetermijneffecten.

Een ander effect ligt op de loer voor bedrijven die hun productie hebben uitbesteed naar China. Trump wil dat werk en die banen terughalen naar de VS, dus wijziging van handelsverdragen of importvoorwaarden kunnen zulke bedrijven hinderen. Voor Morningstar blijft de kwaliteit van bedrijven met een Economic Moat, ofwel langdurig concurrentievoordeel, vooropstaan.

Samenvattend komen de aandelenanalisten van Morningstar op basis van de boven geschetste ontwikkelingen tot het volgende lijstje met winnaars en verliezers:

(klik op tabel voor vergroting)

Volatiliteit leidt tot koopkansen
In algemene zin stellen de Morningstar-aandelenanalisten dat de verkiezingsoverwinning van Trump vooralsnog tot meer volatiliteit op de markten kan leiden, zolang nog niet duidelijk is wat zijn beleid precies gaat inhouden. De dips op de beurzen die de volatiliteit met zich meebrengt, kunnen beleggers gebruiken om kansen te benutten tegen aantrekkelijke waarderingen.

Lees meer:

- Trump president: Morningstar analyseert de gevolgen

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam