Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Gestage groei van instroom in duurzame beleggingsfondsen

De instroom van vermogen in duurzame beleggingsfondsen groeit gestaag. Dat geldt voor zowel actief als passief, blijkt uit nieuwe flow-data van Morningstar. Daardoor winnen duurzame fondsen aan marktaandeel.

Robert van den Oever 16 maart, 2017 | 15:04

Duurzaam beleggen staat hoog op de agenda bij Morningstar. De introductie vorig jaar van de nieuwe Morningstar Sustainability Rating markeerde een belangrijke fase waarin beleggers een hulpmiddel kregen om beleggingsfondsen te kunnen beoordelen op duurzaamheid. Juist afgelopen jaar nam de instroom in duurzame fondsen sterk toe.

Want niet alleen bij Morningstar krijgt duurzaam beleggen veel aandacht, het onderwerp leeft ook sterk in de markt. Het beste bewijs daarvoor zijn de cijfers over de instroom van vermogen in duurzame fondsen. Bij Morningstar dragen die het kenmerk ‘socially conscious’.

De trend van die instroom is gestaag stijgend, zei Steven Smit, wereldwijd projectleider duurzaam beleggen bij Morningstar en CEO Morningstar Benelux, tijdens de Morningstar Institutional Conference 2017. Die gestage stijging betekent ook dat de duurzame instroom niet per definitie het beeld van de in- en uitstroom van conventionele beleggingsfondsen volgt.

Actief en passief
Smit splitst de cijfers voor instroom in duurzame beleggingsfondsen uit in actief en passief. Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling bij actieve beleggingsfondsen:

(klik op grafiek voor vergroting)

In de afgelopen 5 jaar is de instroom in actieve ‘socially conscious’ fondsen geleidelijk gestegen. Vooral in 2016 trok de instroom flink aan met bijna 6% groei ten opzichte van 2015. Die ontwikkeling staat sterk in contract met de flow van de conventionele markt, want daar stroomde bijna circa 6% aan vermogen weg, ofwel zo’n 90 miljard euro. Het marktaandeel van duurzame fondsen in de totale actieve markt is dus gestegen: duurzaam maakt nu 5,5% van de markt uit.

Bij passief is dat zelfs nog meer. Daar is duurzaam goed voor 6,9% van het totale passief beheerde vermogen. Ook daar is de trend gestaag groeiende, zoals onderstaande grafiek toont:

(klik op grafiek voor vergroting)

Net als bij actief geldt ook hier bij passief dat de ontwikkeling van duurzaam over 2016 duidelijk anders was dan bij de conventionele markt. De instroom in conventioneel kromp flink in vergelijking met de voorafgaande vier jaar: er kwam net geen 15% aan vermogen bij, waar dat in 2014 en 2015 nog ruim boven de 30% nieuw geld lag.

Aanjagers van vraag naar duurzaam
De drijvende kracht achter die toename van de instroom in duurzaam komt bij beleggers zelf vandaan. Met name vanuit institutionele beleggers is er een steeds grote vraag naar duurzame vormen van beleggen, constateert Smit. Die factor is de laatste jaren sterk toegenomen. Ook de retailbelegger laat zich overigens niet onbetuigd, blijkt uit onderstaande grafiek:

(klik op grafiek voor vergroting)

De rol van de retailbelegger is nog groter dan de grafiek toont, licht Smit toe, want het marktaandeel van retailvermogen in de totale ESG-markt stijgt. Dat bewoog altijd rond 3 tot 5%, en institutioneel vermogen nam de overige 95% van de duurzame beleggingen voor zijn rekening. Maar inmiddels is het aandeel van retailbeleggingen gestegen naar 22%, aldus Smit. Het relatieve belang van de retailbeleggers bij duurzaam beleggen neemt dus duidelijk toe.

De grafiek laat verder zien dat ook andere redenen een rol spelen, zoals druk vanuit maatschappelijke organisaties en media en de invloed van regelgeving.

Nieuwe duurzame fondsen
Eerder deed Morningstar al onderzoek naar nieuwe duurzame fondsen die fondshuizen in de markt zette. Begin dit jaar zette Morningstar de nieuwe duurzame fondsen voor u op een rij:

 

Een nieuw hulpmiddel
Een jaar geleden introduceerde Morningstar de Morningstar Sustainability Rating, een nieuw hulpmiddel voor beleggers om beleggingsfondsen te kunnen beoordelen op de mate van duurzaamheid aan de hand van duurzaamheidscore van de onderliggende posities in de fondsportefeuille. De nieuwe rating helpt beleggers bij het nemen van hun beleggingsbeslissingen. Ze kunnen hun bestaande portefeuille doorlichten, maar ook nieuwe fondsen beoordelen op de mate waarin duurzaamheid daadwerkelijk deel uitmaakt van het beleggingsbeleid. De belegger kan met behulp van de Sustainability Rating nagaan of beleggingsfondsen doen wat ze beloven. Inmiddels is de rating van toepassing op 34.000 beleggingsfondsen.

Morningstar voegt sinds de lancering van de Morningstar Sustainability Rating vorig jaar steeds nieuwe elementen toe om beleggers in staat te stellen fondsen op duurzaamheid te beoordelen. Een daarvan is de Morningstar Sustainability Atlas, die aangeeft hoe landen scoren op duurzaamheid. Meer informatie over de Atlas vindt u hier:

 

Wilt u meer weten over hoe de Morningstar Sustainability Rating werkt? Bekijk dan deze video waarin Steven Smit uitlegt hoe de rating werkt en hoe de methodologie in elkaar zit:

 

Een stap dieper gaat fondsanalist Ronald van Genderen die uitlegt hoe u de Morningstar Sustainability Rating kunt gebruiken bij het beoordelen van beleggingsfondsen:

 

Lees meer:

- Duurzaamheid bij Europese large-cap beleggingsfondsen

Deze fondsen scoren op Morningstar Analyst én op Sustainability Rating

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam