Analyse db x-trackers Stoxx Global Select Dividend 100 ETF

Een ETF dat geschikt is voor beleggers met een positieve visie op de wereldeconomie en vooral voor diegenen die streven naar lopende opbrengsten op hun beleggingen.

Gordon Rose 20 november, 2012 | 11:10

Morningstar-categorie: aandelen wereldwijd large cap waarde
Morningstar Rating: ****
Index: STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
Naar analyse db x-trackers Stoxx Global Select Dividend 100 ETF (EUR) >


Geschiktheid
Het ETF db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 biedt aandelenblootstelling aan bedrijven met de hoogste dividenduitkeringen in Amerika, Europa en Azië-Pacific. De index vertoonde de afgelopen drie jaar een correlatie van 52 procent met de MSCI World Index en levert zodoende wat diversificatievoordelen binnen een bredere aandelenallocatie. Omdat de index goed gespreid is over meer dan 10 landen en sectoren over de hele wereld, kan dit ETF goed dienen als kernpositie in een goed gediversifieerde portefeuille.

Tijdens de financiële crisis moesten veel ondernemingen die normaal hoge dividenden uitkeerden - met name banken - hun dividend verlagen en daalden hun aandelenkoersen toen beleggers vluchtten naar veilige havens. Kostenbesparingen zorgden bij veel bedrijven echter voor enorme kasreserves en deze worden nu aan de beleggers teruggegeven. In sommige gevallen zijn de dividendniveaus zelfs hoger dan voor de crisis. In het bijzonder de nutssector - die goed is voor 19 procent van de indexwaarde - trekt vaak beleggers aan, omdat deze in het verleden sterke en stabiele kasstromen en dividenden opleverde.

Per 24 juli 2012 had het fonds een dividendopbrengst van 3,4 procent. Het dividendrendement voor de MSCI World Index bedroeg 2,0 procent. Wij menen dat dit ETF geschikt is voor beleggers met een positieve visie op de wereldeconomie en vooral voor diegenen die streven naar lopende opbrengsten op hun beleggingen.

Omdat de referentie-index van dit fonds componenten weegt op basis van dividendopbrengst en niet op basis van marktkapitalisatie, zijn de topposities niet noodzakelijk voor de grootste en meest stabiele bedrijven. De grootste component van de STOXX Global Select Dividend 100 Index is Annaly Capital Management, dat goed is voor 2,2 procent van de indexwaarde. Suntec Real Estate (2,1 procent) en Rsa Insurance Group (1,9 procent) maken de top-3 vol. Hierbij moet worden opgemerkt dat Suntec Real Estate niet eens deel uitmaakt van de MSCI World Index.

Samenstelling van de index
De STOXX Global Select Dividend 100 Index biedt blootstelling aan aandelen wereldwijd. Het aantal indexcomponenten ligt vast en omvat de 100 aandelen die het hoogste dividend uitkeren in de VS, Europa en Azië-Pacific ten opzichte van hun thuismarkt. Aandelen worden gefilterd op hun historische niet-negatieve dividend per aandeel en hun verhouding dividend/winst per aandeel. De componenten worden gewogen volgens hun aangegeven jaarlijkse nettodividendopbrengst en niet naar marktkapitalisatie. De index bevat dus ook kleinere bedrijven dan gewoonlijk te verwachten zou zijn in een brede wereldwijde index.

De maximale weging van een aandeel is 15 procent van de indexwaarde en elk jaar in maart vindt herziening plaats. Op het moment van schrijven, zijn de VS goed voor de grootste landenblootstelling (25 procent van de indexwaarde), gevolgd door het VK (16 procent) en Singapore (10 procent). De index is sterk gericht op financiële instellingen, die goed zijn voor 39 procent van de waarde ervan, gevolgd door nutsbedrijven (18 procent) en telecommunicatie (14 procent).

Samenstelling van db x-trackers Stoxx Global Select Dividend 100 ETF (EUR)
Het db x-trackers STOXX Global Select Dividend-ETF gebruikt een op swap gebaseerde replicatie om de STOXX Global Select Dividend TR Index te volgen. Het ETF sluit een gefinancierde swap af met Deutsche Bank om het indexrendement te verkrijgen. Het fonds maakt de gelden van beleggers over aan Deutsche Bank, die op zijn beurt een onderpand stalt op een aparte rekening op naam van Deutsche Bank ten gunste van het fonds. Het onderpand voor de swap wordt in bewaring gehouden door de externe bewaarder State Street, die ook de tegenpartijblootstelling voor alle ETFs van db-xtrackers bewaakt.

Het onderpandpakket bestaat uit aandelen in Europese, Amerikaanse en Aziatische kwaliteitsbedrijven. Het onderpand wordt initieel bepaald op 105-120 procent van de NAV (net asset value)van het fonds. Volgens de ICBE-richtlijn mogen derivaten van één enkele tegenpartij niet meer dan 10 procent van de intrinsieke waarde (NAV) van het fonds vertegenwoordigen. In de praktijk is het fonds echter helemaal niet blootgesteld aan het tegenpartijrisico, gezien het eerder vermelde niveau van de zakelijke zekerheden, dat boven de NAV ligt. db x-trackers leent geen effecten uit. Het ETF keert dividenden uit aan beleggers.

Kosten
Het fonds berekent een TER van 0,50 procent. Dit ligt rond het gemiddelde voor ETFs die wereldwijde aandelen volgen. Beleggers moeten voor de aan- en verkoop van ETFs echter wel rekening houden met extra kosten bovenop de gepubliceerde TER, zoals bied-laatspreads, swapkosten en makelaarskosten.

Alternatieven
Op het moment van schrijven is er veel keus in ETFs die een wereldwijde aandelenblootstelling bieden. Het grootste ETF wat betreft het totale beheerde vermogen is het iShares MSCI World-ETF, dat gebruikmaakt van geoptimaliseerde fysieke replicatie. De index is een naar marktkapitalisatie gewogen index van 24 ontwikkelde landen.

De MSCI World omvat rond 1600 aandelen, met een sterke overweging in Amerikaanse aandelen (53 procent van de indexwaarde), gevolgd door het VK (10 procent) en Japan (8 procent). Op sectorniveau vormen financiële waarden de grootste groep met rond 20 procent van de index. Dit alternatief is het meest geschikt voor beleggers die positiever zijn over de Amerikaanse economie en minder optimistisch voor het Verenigd Koninkrijk, in vergelijking met het ETF dat wij hierboven voorstelden.

Beleggers die naar lopende opbrengsten streven, vinden echter maar twee alternatieven. De grootste wat betreft beheerd vermogen is het iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)-ETF, dat van volledige replicatie gebruikmaakt en een TER van 0,41 procent berekent. Daarnaast biedt ETF Securities het op swap gebaseerde ETFX Dow Jones Global Dividend Fund. Deze index is veel minder sterk gericht op de VS (14 procent), terwijl Australië (17 procent) het grootste deel van de index vertegenwoordigt. Beleggers moeten er echter rekening mee houden dat met een beheerd vermogen van EUR 14 miljoen dit ETF slechts ongeveer 5 procent van de omvang van db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 heeft.

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Gordon Rose  is an ETF analyst with Morningstar Europe.