Woordenlijst

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is een collectieve belegging in meerdere effecten van een groep van beleggers. Doordat beleggers ook met kleinere bedragen op een eenvoudige wijze aandelen in een beleggingsfonds kunnen kopen en verkopen, de portefeuille van een fonds op een professionele manier wordt beheerd, en fondsen toegang hebben tot veel markten en effecten, wordt het risico van een beleggingfonds beperkt geacht. Beleggingsfondsen kennen verschillende juridische structuren en ook verschillende kostenstructuren. Daarbij komt dat er tussen beleggingsfondsen enorme verschillen bestaan in de doelstellingen, strategieën en type van beleggingen. Sommige beleggingsfondsen beperken zich bijvoorbeeld tot een bepaalde sector van de aandelenmarkt, andere beleggingsfondsen richten zich op het regelmatig uitkeren van een zo hoog mogelijk dividend.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten