Woordenlijst

Closed end fonds

Closed-end fondsen wordt vaak verward met traditionele open-end beleggingsfondsen die gesloten zijn voor nieuwe investeerders, maar dit is onjuist. Een CEF is een soort beleggingfonds waarvan de aandelen worden verhandeld op de open markt, zoals een aandeel of een ETF. Net als een traditioneel beleggingsfonds, belegt een CEF in een portefeuille van effecten en wordt deze meestal beheerd door een vermogensbeheerder.

CEFs zijn gesloten in die zin dat het kapitaal niet regelmatig instroomt wanneer beleggers aandelen hiervan kopen aandelen, en het kapitaal stroomt niet uit wanneer beleggers aandelen verkopen. In plaats daarvan worden CEFS uitgegeven door middel van een initial public offering bij hun lancering. Met het kapitaal dat tijdens de initial public offering wordt opgehaald koopt de beheerder effecten die passen bij de beleggingsstrategie van het fonds. Na de beursgang, worden de aandelen niet direct verhandeld, zoals het geval is met open-end beleggingsfondsen. Aandelen worden verhandeld op een beurs en. Het fonds geeft geen aandelen dagelijks uit of lost deze niet dagelijks af.

Bij closed end fondsen zijn het aantal uitstaande aandelen dus vast. Omdat aandelen verhandeld op een markt, de markt zelf is bepalend voor de koers van het aandeel en kan afwijken van de intrinsieke waarde. Bij een koers onder de intrinsieke waarde spreken we van een discount, bij een koers boven de intrinsieke waarde spreken we over een premium.

Door de gesloten structuur is het niet nodig om snel contant kapitaal beschikbaar te hebben voor onverwachte terugtrekkingen en daarom is het kapitaalniveau stabieler dan bij open-end fondsen te. Deze relatief stabiele kapitaalbasis geeft aanleiding tot twee belangrijke eigenschappen:

  • Het maakt CEFs een goede structuurom  in te illiquide effecten, zoals opkomende markten, gemeentelijke obligaties, enz te beleggen.
  • Toezichthouders staan CEFs toe om schuldpapier uit te geven en preferente aandelen uit te geven, met strikte beperkingen op het leverage niveau. Schuld kan worden uitgegeven tot een bedrag van 50% van de netto activa en de preferente aandelen kunnen worden uitgegeven voor een bedrag tot 100% van haar nettovermogen.

Beide eigenschappen geven CEFs een groter potentieel om de aandeelhouderswaarde te verhogen. 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings