Woordenlijst

Cyclische ondernemingen

Cyclische ondernemingen of cyclicals zijn ondernemingen van wie de prestaties nauw samenhangen met de economische gang van zaken. De koersen zijn hoog wanneer de economische groei hoog is, maar hebben fors te lijden van recessies. Voorbeelden zijn de automobiel- en bouwindustrie.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten