Woordenlijst

Economische cyclus

De economische cyclus bestaat uit de elkaar opvolgende perioden van economische expansie en economische krimp, die gepaard gaan met veranderingen in de rentestanden, werkgelegenheid, productiviteit. De huidige stand van zaken in een economie (in casu groei of recessie) hebben invloed op de prestaties van (aandelen van) de diverse economische sectoren.
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten