Woordenlijst

Koerswinstverhouding

De koerswinstverhouding (K/W of P/E) is een kengetal die wordt berekend door de aandelenkoers te delen door de winst per aandeel. Samen met de P/CF en de P/B is dit een veelgebruikte waarderingsmaatstaf voor aandelen. Ondernemingen waarvan verwacht wordt dat ze een sterke groei zullen doormaken, hebben doorgaans hogere K/W's dan ondernemingen met een lage groei. Als een aandeel een koers van EUR 16 heeft en de winst per aandeel EUR 4 heeft, is de koerswinstverhouding 4. Een aandeel dat evenens EUR 16 noteert, maar een winst per aandeel kent van EUR 6, heeft een K/W van 2.67. Het omgekeerde van de koerswinstverhouding wordt berekend door 1 te delen door de K/W, en heet de earnings yield. Bij een K/W van 20 is de earnings yield een twintigste of 5%. Dit geeft aan dat een belegger bij een investering een rendement verwacht van 5%.
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings