Woordenlijst

P/B

P/B, Price-to-Book, is een financieel kengetal dat wordt berekend door de koers van een aandeel te delen door de boekwaarde van een onderneming (eveneens gemeten per aandeel). Deze ratio vergelijkt de marktwaarde van een onderneming met de boekwaarde. Voor een onderneming die bijvoorbeeld verhandeld wordt tegen een koers die enkele malen hoger is dan de boekwaarde, wordt door beleggers een groei verwacht, die in de toekomst de boekwaarde zal verhogen. Een lage P/B duidt er meestal op dat beleggers denken dat bepaalde bedrijfsonderdelen te hoog gewaardeerd worden op de balans van de onderneming.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten