Woordenlijst

Preferente aandelen

Preferente aandelen zijn vormen van eigen vermogen die een vooraf vastgesteld dividend uitkeren, terwijl het dividend op gewone aandelen varieert en soms zelfs nihil is. Preferente aandelen kennen vaak geen stemrecht, tenzij de onderneming niet in staat is het vastgestelde dividend uit te keren. Houders van preferente aandelen hebben bij liquidatie van een onderneming voorrang op houders van gewone aandelen.
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten