Woordenlijst

Zero coupon obligatie

Een zero coupon obligatie is een obligatie die wordt uitgegeven tegen een koers die ver onder het uiteindelijke aflossingsbedrag ligt doordat de obligatie geen couponnen (rente) uitbetaalt tijdens zijn looptijd. Een zero coupon obligatie kan bijvoorbeeld uitgegeven worden tegen EUR 900, terwijl de hoofdsom EUR 1000 is.
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings