Woordenlijst

Totale Kostenratio (TKR)

De Totale Kostenratio (TKR of TER – Total Expense Ratio) is een maatstaf voor de kosten die een beleggingsfonds in rekening brengt aan zijn aandeelhouders. Anders dan wat uit de bewoording kan verwacht worden, omvat deze ratio niet alle kosten. Ondermeer transactiekosten worden namelijk niet mee in rekening gebracht. in de meeste gevallen bevat deze ratio ook de betaalde interesten niet. De Totale Kostenratio wordt berekend per fondsklasse over een periode van twaalf maanden.

De Totale Kostenratio wordt onder de Europese UCITS regelgeving als volgt berekend:waarbij:
- Total 1 = totaal van het aantal aan- en verkopen
- Total 2 = totaal van het aantal in- en uitstappen door beleggers in het fonds
- M = gemiddelde maandelijkse activa onder beheer
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten