Woordenlijst

Absolute Value

Absolute waarde

Een bedrijf waarderingsmethode die discounted cash flow methode (DCF) gebruikt om te bepalen wat een bedrijf financieel waard is. Absolute value modellen proberen om een bedrijf intrinsieke waarde op basis van de verwachte kasstromen te bepalen.De absolute value methode wijkt hierin af van de relative value modellen, die een bedrijf waarderen ten opzichte van zijn concurrenten. 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings