Woordenlijst

Annual return

Het rendement over een investering over een periode van tijd, uitgedrukt als een tijds-gewogen percentage per jaar. Het percentage van het jaarlijkse rendement is gemeten ten opzichte van het initiële bedrag van de investering en vormt een geometrisch gemiddelde in plaats van een gewone rekenkundige gemiddelde. Indien het jaarlijks rendement wordt uitgedrukt in een jaarlijks percentage van het rendement, dan is het aantal houdt rekening met de effecten van samengestelde interest. Als het wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage, dan is de jaarlijkse zalmeestal geen rekening gehouden met het effect van samengestelde interest. Bronnen van de rendementen kunnen bestaan uit dividend, rendement van kapitaal en vermogensgroei

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings