Woordenlijst

Average Cost Basis Method

Gemiddelde Kosten Basis Methode

Een methode om de kostprijs van een beleggingsfonds te berekenen. De berekening wordt gedaan door het aantal aandelen in het bezit van het fonds bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het totale aantal aandelen . Deze wordt vermenigvuldigd met het aantal verkochte aandelen en vergeleken met de daadwerkelijke aantal verkochte aandelen om zo de winst of het verlies te bepalen.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten