Woordenlijst

Basel I

Een set van internationale bancaire regelgeving die opgesteld is door het Basel Committee on Bank Supervision, waarin de minimale kapitaaleisen voor financiële instellingen zijn aangegeven met als doel het minimaliseren van het kredietrisico. Banken die internationaal opereren zijn verplicht om een minimum bedrag (8%) van het kapitaal op basis van een percentage van de naar risico gewogen activa te behouden.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings