Woordenlijst

Asset allocatie

Een beleggingsstrategie die gericht is op risico's en rendement evenwichtig te verdelen door het aanwijzen van een  activa voor de portefeuille aan de hand van een individuele doelen,  risicotolerantie en beleggingshorizon.
De drie belangrijkste activaklassen aandelen, vastrentende waarden, en kas en equivalenten hebben allen verschillende niveaus van risico en rendement. Deze zullen zich ieder anders gedragen over de tijd.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten