Woordenlijst

Bruto Binnenlands product - BBP

Gross Domestic Product - GDP

De monetaire waarde van alle geproduceerde goederen en diensten die binnen de grenzen van een land binnen een bepaalde periode. Het omvat alle private en publieke consumptie, overheid uitgaven, investeringen en uitvoer en invoer die zich voordoen binnen een afgebakend gebied

BBP = C + G + I + (X – M)

C= alle particuliere consumptie, of de consumentenbestedingen, in de economie van een land
G= is de som van de overheidsuitgaven
I= som van alle bedrijven besteden op het eigen vermogen in het land
X= totale uitvoer van een land
M= totale invoer van een land


             

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten