Woordenlijst

Bond

Obligatie

is een instrument om vreemd vermogen aan te trekken. Deze worden door een overheid of een bedrijf uitgegeven. Gedurende het leven van een obligatie, ontvangt de obligatiehouder reguliere rentebetalingen gebaseerd op de couponrente. Er zijn echter uitzonderingen, zoals zogenoemde zero coupon bonds, welke geen rente uitkeren en daarom worden uitgegeven tegen een koers die ver onder de nominale waarde van de obligatie ligt.

Obligaties worden vaak aangeduid als vastrentende effecten (fixed Income)  en zijn een van de drie belangrijkste activaklassen, samen met aandelen en liquide middelen

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings