Woordenlijst

Obligatie fonds

Bond fund

Een beleggingsfonds dat voornamelijk belegt in obligaties en andere schuldinstrumenten. Het type schuld waar een fonds belegt hangt af van de focus, maar de beleggingen kunnen onder andere bestaan ​​uit schuldpapieren van overheden, bedrijven, gemeenten en converteerbare obligaties, maar ook uit andere schuld papieren zoals mortgage-backed securities.

Een obligatiefonds belegt vooral in obligaties met als doel een stabiele stroom van inkomsten en/of koersresultaat voor beleggers te genereren. De waarde van een obligatiefonds beweegt tegenovergesteld aan veranderingen in de kapitaalmarktrente.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten