Woordenlijst

Credit Risk

Krediet risico

Het risico dat een kredietnemer niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Beleggers worden in veel gevallen gecompenseerd voor het aangaan van kredietrisico door middel van rentebetalingen van de kredietnemer of de uitgever van een obligatie.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings