18 Beleggingsfondsen met de laagste waardering

Deze beleggingsfondsen zullen het verschil in uw beleggingsportefeuille niet maken. Er staan opvallend veel sectorfondsen bij. Gaan deze fondsen met een 'Negative' rating zich verbeteren?

Maarten van der Pas 09 januari, 2013 | 15:25
Facebook Twitter LinkedIn

Gewoonlijk worden op deze site lijstjes gepresenteerd met de beste beleggingsfondsen in een bepaalde categorie. Nu is het omgekeerd en staan in Nederland verkrijgbare fondsen op een rij met de twijfelachtige eer van een ‘Negative’ rating van Morningstar.

De analisten van Morningstar beoordelen beleggingsfondsen aan de hand van 5 aspecten: beheerteam, fondshuis, beleggingsproces, rendement en kosten. Op basis daarvan geven ze het fonds de beoordeling 'Negative', 'Neutral', 'Bronze', 'Silver' of 'Gold'. Van de fondsen met een waardering 'Bronze', 'Silver' of 'Gold' verwachten de analisten dat ze over een economische cyclus heen en onder verschillende marktomstandigheden een hoger rendement dan de benchmark en/of het gemiddelde van de categorie boeken. Simpel gezegd: deze actief beheerde fondsen verslaan de benchmark en de fondsmanager bewijst zijn meerwaarde. Hiermee zegt de Analyst Rating iets over het toekomstig rendement van een beleggingsfonds, in tegenstelling tot de Morningstar Rating of ‘sterrenrating’ die alleen de historische prestaties beoordeelt.

Krijgt een fonds een 'Negative rating', dan vindt Morningstar dat het fonds tenminste één zeer zwak punt heeft waardoor het behalen van een meer dan gemiddeld toekomstig resultaat wordt belemmerd. Het fonds presteert slechter dan vergelijkbare fondsen. Die zwakke punten kunnen onder meer zijn dat de beleggingsstrategie niet uit de verf komt, dat de fondsmanager veel andere taken heeft wat ten koste gaat van zijn aandacht voor het fonds, dat de manager te weinig ondersteuning krijgt van analisten om zijn strategie goed uit te voeren, dat het fonds aan beleggers hogere kosten in rekening brengt dan vergelijkbare andere fondsen of dat de fondsmanager geen toegevoegde waarde heeft en rendementen boekt die jaar op jaar achterblijven op de benchmark en het gemiddelde van de categorie.

In onderstaande oordelen komen deze negatieve factoren, al dan niet in combinatie, regelmatig terug. Het zijn korte samenvattingen uit het analistenrapport. Lees waar mogelijk de volledige analyse voor een totaalbeeld van de score van het fonds op de eerdergenoemde aspecten. De fondsen zijn gerangschikt op categorie. 
De Analyst Rating is een momentopname en de analisten beoordelen een fonds met enige regelmaat opnieuw.

BNP Paribas Netherlands Fund Inc
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: **
Morningstar-analist Han de Vries: “BNP Paribas Netherlands Fund belegt in Nederlandse aandelen en wordt beheerd door Holger Weeda. Hoewel Weeda behoorlijk ervaren is, heeft hij slechts ondersteuning van twee junior analisten. Een ervaren beheerder is in 2010 van het toneel verdwenen en werd niet vervangen. Het Nederlandse aandelenuniversum is vrij compact, wat onze zorgen over de bezetting enigszins wegneemt, maar er zijn Nederland-fondsen die meer en ervarener mankracht bieden. De prestaties onder Weeda’s beheer vallen wat tegen. Gezien de magere prestaties vallen de bovengemiddelde kosten des te meer op. De Total Expense Ratio behoort tot de hoogste in de vergelijkingsgroep.”
Naar analyse BNP Paribas Netherlands Fund Inc >
(Dit fonds wordt binnenkort opnieuw beoordeeld.)

BNP Paribas L1 Equity Netherlands Classic Cap
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: *
Morningstar-analist Han de Vries: “Dit fonds is de Luxemburgse versie van het eerdergenoemde BNP Paribas Netherlands Fund en belegt volgens dezelfde strategie in Nederlandse aandelen. Het belangrijkste verschil is dat individuele posities hier niet meer dan 10 procent van de portefeuille mogen beslaan. Maar onze bezwaren bij het fonds en dientengevolge onze waardering is hetzelfde.”
Naar analyse BNP Paribas L1 Equity Netherlands Classic Cap >
(Dit fonds wordt binnenkort opnieuw beoordeeld.)

MainFirst Avant-garde Stock Fund A EUR
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: *
Morningstar-analist Simon Nöth: “Het beeld van MainFirst Avant-garde Stock Fund is verder verslechterd. De afgelopen vijf jaar lag het fonds achter op zijn benchmark STOXX Europe 600 en raakte het nog verder achterop bij concurrenten in de categorie ‘aandelen Europa large cap groei’. Ondanks een ervaren beheerteam heeft de implementatie van een nieuwe strategie over een langere periode en in verschillende marktomstandigheden tot benedengemiddelde resultaten geleid in vergelijking tot de benchmark en de categorie.”
Naar overzichtspagina MainFirst Avant-garde Stock Fund A EUR >Edmond de Rothschild Euro Leaders C
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: ****
Morningstar-analist Mathieu Caquineau: “Beleggers hebben in de categorie ‘aandelen eurozone large cap’ strategieën tot hun beschikking die zich meer bewezen hebben en waarvan de kosten veel minder hoog zijn dan van dit fonds van Edmond de Rothschild. Het fonds werd in juni 2010 volledig vernieuwd toen Anthony Penel en Marc Halperin het beheer overnamen. Hoewel het allebei ervaren beleggers zijn is het nog moeilijk om hun werk te beoordelen omdat ze nog maar kort samenwerken en geen van hen een track record heeft met een vergelijkbare beleggingstrategie. Maar ons grootste bezwaar tegen dit fonds is de hoge total expense ratio (TER): 4 procent tegen gemiddeld 1,67 procent in de categorie. Dat is niet te verdedigen.”
Naar overzichtspagina EdR Euro Leaders C >Delta Lloyd Donau Fonds
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: ****
Morningstar-analist Han de Vries: “Een aandachtspunt vinden we de bezetting van het fonds. Manager Wijgert Verstoep is naast beheerder ook hoofd van het Global Equities team, waaronder het wereldwijd beleggende Delta Lloyd Investment Fund en verschillende themafondsen vallen. De interne ondersteuning op het Donau Fonds vinden we aan de magere kant. Voorheen vonden we de hoge kosten een nadeel. Delta Lloyd heeft de beheervergoeding echter fors verlaagd, waardoor we verwachten dat de totale kosten, ondanks een niet ideaal gestructureerde performance fee, op de lange termijn niet meer bovengemiddeld zal zijn. We waarderen de verlaging, maar moeten eerst meer van de huidige beheerder zien om onze twijfels over de compacte teambezetting weg te nemen.”
Naar analyse Delta Lloyd Donau Fonds >Allianz Global Emerging Markets Equity A EUR
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: **
Morningstar-analist Simon Nöth: “Allianz Global Emerging Markets Equity kan ons niet overtuigen. Hoewel manager Dilek Capanoglu over jarenlange beleggingservaring beschikt, blijft zijn track record sinds zijn overname van dit fonds in oktober 2010 beperkt. We zien de uitbreiding van het beheerteam en de focus op bottom-up aandelenselectie als positief, maar het team moet zich eerst nog bewijzen. Voor beleggers zijn er aantrekkelijker alternatieve in de categorie ‘aandelen opkomende markten’.”
Naar overzichtspagina Allianz Global Emerging Markets Equity A EUR >BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods Classic Cap
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: ***
Morningstar-analist Sander Kleine: “Dit fonds heeft een aantal kenmerken die ons hebben doen besluiten om een Negative rating te geven. Ten eerste heeft beheerder Mark Stoeckle weinig ondersteuning en bovendien veel andere verantwoordelijkheden, zoals zijn taken als CIO en beheerder van meerdere op de VS gerichte aandelenfondsen. Wij menen dat het beleggingsproces hieronder lijdt. Ook de prestaties spreken niet voor dit fonds. ”
Naar analyse BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods Classic Cap >BNP Paribas L1 Equity World Energy Classic Cap
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: ***
Morningstar-analist Jeffrey Schumacher: “Dit fonds schiet te kort. De prestatie van beheerder Warren Gibbon is redelijk ten opzichte van de categorie, maar ten opzichte van de benchmark blijft hij sterk achter. De vele beheerderwisselingen, de hoge werkdruk en de matige prestaties tot dusver maken ons terughoudend over dit fonds.”
Naar analyse BNP Paribas L1 Equity World Energy Classic Cap >Delta Lloyd L New Energy B
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: *
Morningstar-analist Jeffrey Schumacher: “Delta Lloyd New Energy is een zeer volatiel fonds waarbij wij onze vraagtekens hebben. Het fonds is het geesteskind van Ad Schellen die het zonder directe ondersteuning van analisten beheert. Wel kan hij klankborden met collega’s, maar gezien de specifieke blootstelling van het fonds achten wij deze inbreng minimaal. Dit maakt het fonds in onze ogen onderbezet, waarmee Schellen een carte blanche voor dit thema heeft. Het fonds onderscheidt zich van de andere fondsen in de categorie door de unieke sectorpositionering en de uitgesproken voorkeur voor kleinere bedrijven. Dit maakt het fonds zeer volatiel. Ten opzichte van de categorie blijft het fors achter en ten opzichte van de referentie-index heeft het fonds het sinds juli 2007 marginaal beter gedaan. De kostenstructuur vinden wij nog steeds niet optimaal.”
Naar analyse Delta Lloyd L New Energy B >BNP Paribas L1 Equity World Finance Classic Cap
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: **
Morningstar-analist San Lie: “Gegeven de korte periode die de nieuwe beheerder James Hainey op het fonds zit, is het lastig om iets over zijn toegevoegde waarde aan te geven. Op de lange termijn bezien heeft dit fonds beleggers alleen maar geld gekost. Het rendement bleef ver achter bij de benchmark en de categorie. Hoewel de nieuwe manager kan bogen op een lange ervaring, vinden we de ondersteuning voor een wereldwijd beleggend fonds veel te mager. De historische prestaties zijn matig en we zien momenteel geen factoren die dit kunnen verbeteren.”
Naar analyse BNP Paribas L1 Equity World Finance Classic Cap >

ING (L) Invest Banking & Insurance P USD Acc
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: ***
Morningstar-analist Jeffrey Schumacher: “Hogere kosten hinderen de prestaties van ING Banking & Insurance. Wij vinden dat het beheerteam zijn ervaring en kwaliteiten moet kunnen omzetten in meer aansprekende resultaten en verlangen stabiliteit in het team. Het rendement wordt echter gehinderd door de duurdere Luxemburgse structuur. Hierdoor is de prestatie in vergelijking met andere wereldwijd beleggende fondsen in de sector financials teleurstellend.”
Naar analyse ING (L) Invest Banking & Insurance P USD Acc >BNP Paribas L1 Equity World Utilities Classic Cap
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: ***
Morningstar-analist Jeffrey Schumacher: “Teveel rode vlaggen maken ons negatief over BNP Paribas L1 Equity World Utilities. De prestaties sinds de start van manager Warren Gibbon zijn per oktober 2011 teleurstellend. Zowel de benchmark als de categorie presteren gemiddeld op jaarbasis duidelijk beter dan dit fonds. De vele beheerderswisselingen, het grote takenpakket van Gibbon, de beperkte ondersteuning en het weinig onderscheidende kwantitatieve model zijn de motivatie achter de Negative rating die wij het fonds toekennen.”
Naar analyse BNP Paribas L1 Equity World Utilities Classic Cap >

ING (L) Invest Utilities P Acc
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: ***
Morningstar-analist Jeffrey Schumacher: “Sinds de start van Frédéric Vanparijs in oktober 2007 als beheerder bleef ING Utilities jaarlijks gemiddeld 3,63 procent achter bij de benchmark. De Luxemburgse structuur drukt de performance van het fonds, wat mede de oorzaak is van het structureel niet verslaan van de benchmark. De TER is met 1,87 procent hoger dan de categoriemediaan. De structurele mindere prestaties van dit Luxemburgse vehikel zijn voor ons de aanleiding voor een Negative rating.”
Naar analyse ING (L) Invest Utilities P Acc >ING Basic Materials Fund Inc
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: **
Morningstar-analist Jeffrey Schumacher: “De voorkeur voor mijnbouwaandelen en de risicobeheersing van manager Frédéric Vanparijs hebben tot teleurstellende rendementen geleid bij ING Basic Materials Fund. Al met al vinden wij de behaalde resultaten te mager en bemoeilijkt de behoudende aanpak van Vanparijs het genereren van outperformance ten opzichte van de benchmark. Hoewel wij verwachten dat het fonds van tijd tot tijd een goed rendement kan behalen door de overweging van mijnbouwers, hebben wij geen bewijs dat dit team in staat is om de benchmark over een volledige cyclus te verslaan.”
Naar analyse ING Basic Materials Fund Inc >Kempen Best Selection European Property Fund
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: *
Morningstar-analist Jeffrey Schumacher: “Drastische wijzigingen in het beheerteam en het beleggingsproces moeten dit vastgoedfonds nieuw leven inblazen. Gezien de vele mutaties, het ontbreken van een bewezen track record en de bij sommige teamleden beperkte ervaring met vastgoedbeleggen blijven wij vooralsnog sceptisch. Hoewel de nieuwe aanpak van dit team beter in staat lijkt te zijn om de prestaties stabieler te maken, hebben wij op dit moment nog niet de overtuiging dat het team met dit proces op de langere termijn in staat is om een goed track record op te bouwen. Wat dat betreft moet men zich gaan bewijzen.”
Naar analyse Kempen Best Selection European Property Fund >
(Dit fonds krijgt binnenkort een nieuwe beoordeling.)
Amundi Funds Bond Euro High Yield SE Class
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: **
Morningstar-analist Mathieu Caquineau: “We vellen een negatief oordeel over dit high yield obligatiefonds. Een duurzame verbetering van de relatieve prestatie van dit fonds is moeilijk omdat het gebukt gaat onder excessieve tarieven voor beleggers. Zelf na een verlaging van 2,05 naar 1,85 procent is het fonds nog een van de duurdere in zijn categorie en dat verkleint zijn concurrentiepositie. We zijn gereserveerd over de potentie van Amundi Funds Bond Euro High Yield , met name vanwege de veranderingen in het beheerteam en de resultaten uit het verleden spreken niet in het voordeel van het fonds.”
Naar overzichtspagina Amundi Funds Bond Euro High Yield SE Class >Generali IS Euro Convertible Bonds EX
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: **
Morningstar-analist Mara Dobrescu: “Dit fonds is een opeenstapeling van een aantal onbekwaamheden. Het beheerteam is verzwakt door het vertrek van manager Sébastien Jallet in april 2012. Daarbij helpen de hoge kosten voor beleggers het fonds niet.”
Naar overzichtspagina Generali IS Euro Convertible Bonds EX >LO Funds - Emerging Market Bond Fundamental (USD) P D
Analyst Rating: Negative
Morningstar Rating: **
Morningstar-analist Mara Dobrescu: “De instabiliteit van het beheerteam heeft waarde voor de beleggers vernietigd en dat heeft zijn weerslag op onze beoordeling. Het is nog te vroeg om de resultaten van de nieuwe beheerders te beoordelen, maar we stellen vast dat de frequente wijzigingen in het team en de strategie voor beleggers op lange termijn slechte resultaten hebben opgeleverd. Wij menen dat Lombard Odier nog moet aantonen dat zij het fonds efficiënt kan beheren en weer concurrerend kan maken.”
Naar analyse LO Funds - Emerging Market Bond Fundamental (USD) P D >


Sectorfondsen
Wat opvalt is dat de nodige sectorfondsen een negatieve waardering hebben. Heeft Morningstar iets tegen sectorfondsen? Nee, maar op de vraag of een belegger een sectorfonds nodig heeft in zijn portefeuille is ons antwoord: nee, niemand heeft een fonds nodig dat zich op één specifieke sector focust.
De belangrijkste reden dat sectorfondsen onnodig zijn is, dat een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille al blootstelling geeft aan de belangrijkste sectoren. Er is geen reden om dat dubbelop te hebben. Daarbij leveren sectorfondsen meer problemen op dan dat ze waard zijn.

Sectorfondsen zijn vaak winstgevender voor de fondshuizen die ze in het leven roepen dan voor beleggers. Dat komt, omdat een dergelijk fonds vaak wordt gelanceerd als een sector hot is. Maar dat is gewoonlijk ook het slechtste moment om in het fonds te stappen, zie de vaststelling dat veel beleggers hoog kopen en laag verkopen.
In 1999 kwamen er veel techologiefondsen op de markt en beleggers maakten nog wel enige winst nadat ze een belang hadden genomen, maar leden grote verliezen in 2000 en de jaren erna. De meesten verkochten hun technologiefonds in de jaren dat de techsector in mineur was en liepen daardoor ook nog eens het herstel in 2003 mis.

Kortom, de focus van een sectorfonds is te nauw en het is ontzettend lastig te bepalen wanneer het juiste moment is om in een sectorfonds te stappen.

Herstel
Morningstar blijft de fondsen in dit artikel volgen. Lager kan hun waardering niet worden. Hoger wel. Als onze analisten vinden dat het fonds zich heeft hersteld en een hogere waardering verdient, dan hoort u het.

Welke beleggingsfondsen u zeker moet hebben. Aan de andere kant van het waarderingsspectrum staan de fondsen met een 'Gold' rating. Welke dat zijn leest u binnenkortop deze site.Morningstar publiceert deze maand een serie artikelen over samenstelling en onderhoud van een beleggingsportefeuille. Lees ook:

Een check-up van uw beleggingsportefeuille in 5 stappen

Inkomsten versus totaalrendement: waarom zou u kiezen? 
Staar u niet blind op etiketten, de beste benadering combineert beide strategieën.

Hoe realiseer ik mijn financiële doelen?
Of u nu zelf belegt of uw portefeuille toevertrouwt aan een adviseur, een groentje bent of een doorgewinterde belegger, hier volgen enkele essentiële tips om uw financiële doelen te bereiken.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten