Managerwissel in de praktijk: BNP Paribas OBAM

Het komt regelmatig voor dat een fondsmanager besluit om zijn carrière –al dan niet gedwongen– elders voort te zetten. Wat moet een belegger in zo’n geval doen? Een recente wissel bij het beheer van BNP Paribas OBAM is een mooi praktijkvoorbeeld.

Jeffrey Schumacher, CFA 19 maart, 2013 | 7:00
Facebook Twitter LinkedIn

In het eerste deel van deze tweedelige serie over impact als een fondsbeheerder vertrekt werd uiteengezet waar de analisten van Morningstar op letten bij een managerwissel. En hoe een belegger ook zelf de gevolgen kan analyseren. In deit tweede deel staat een recente wissel bij het beheer van BNP Paribas Obam centraal als praktijkvoorbeeld.

BNP Paribas maakte begin van dit jaar bekend dat Peter Ranty niet langer de Chief Investment Officer van het OBAM Investment Centre is. Hij wordt in deze rol vervangen door Sander Zondag. Ranty blijft wel deel uitmaken van het beheerteam van OBAM, maar deze aanpassing duidt op een koerswijziging bij het fonds dat tijdens zijn lange bestaan juist gekenmerkt werd als een baken van rust en continuïteit.

Sander Zondag is geen onbekende in fondsenland en werkt sinds september 2011 in het team dat verantwoordelijk is voor het beheer van OBAM. Zondag heeft meer dan 20 jaar ervaring opgedaan in het beheer van diverse aandelenfondsen bij ABN Amro, Aegon, ING en pensioenfonds APG.

Zondag krijgt de moeilijke taak om de negatieve trend bij OBAM te keren. Het wereldwijde aandelenfonds presteert de laatste jaren beduidend minder dan het gemiddelde van zijn categorie (zie onderstaande grafiek) en heeft veel van zijn glans verloren. De analisten van Morningstar kenden OBAM een ‘Neutral’ rating toe en het fonds heeft momenteel 1 ster.OBAM werd groot gemaakt door Rolf Stout, maar in de laatste jaren van deze ‘beleggingsgoeroe’ stond het rendement al onder druk. Toen Stout het fonds eind 2010 na twintig jaar verliet nam Peter Ranty het roer over. Na iets meer dan twee jaar stapt hij nu opzij voor Zondag. Daarmee volgen de managers elkaar de laatste jaren in hoog tempo op. Het beheerteam van OBAM wordt tegelijkertijd ook uitgebreid met senior beheerder Siegfried Kok. Hoewel Ranty nog steeds een rol heeft binnen het fonds zal het Zondag zijn die eindverantwoordelijk wordt voor het Investment Centre waar OBAM onder valt, en daarmee is hij in de optiek van Morningstar bepalend voor de beleggingsfilosofie en het beleggingsproces.

Omdat deze situatie nogal wat veranderingen met zich mee brengt in verantwoordelijkheden en mogelijk ook gevolgen heeft voor de manier waarop OBAM wordt beheerd, heeft Morningstar besloten om BNP Paribas OBAM NV ‘Under Review’ te zetten. De Morningstar-analisten zullen binnenkort op bezoek gaan bij Sander Zondag en hem, zijn team en de eventuele aanpassingen in het fonds beoordelen. Een update van het analistenrapport en de nieuwe Morningstar Analyst Rating verschijnen daarna op de Morningstar website.


Wisselingen binnen het fondshuis
Wisselingen van de wacht hoeven niet alleen bij het fondsbeheer plaats te vinden, maar ook hoger in de organisatie van het fondshuis kunnen sleutelpersonen vertrekken. Ook dat kan een negatieve invloed hebben op de prestaties van een fonds. Een duidelijke organisatiestructuur en stabiliteit binnen de organisatie zijn belangrijke randvoorwaarden voor het goed presteren van een fonds. Wanneer hier verandering in komt dan kan dit zijn weerslag hebben op de beheerteams en dus op de prestaties van een beleggingsfonds. Concrete voorbeelden zijn het vertrek van een Chief Investment Officer, fusies en overnames van fondshuizen of het opstappen van teamleiders binnen een beleggingsteam. Hierdoor kan de focus van de beheerders op de portefeuille verminderen omdat deze randzaken direct of indirect invloed hebben op hun eigen functioneren.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten