Groen, groener, groenst

Na het wegvallen van fiscale voordelen hielden veel beleggers groenfondsen voor gezien. Opvallend: de uitstroom bij fondsen van ASN en Triodos is kleiner dan bij BNP Paribas. Het BNP Paribas Groen Fonds geeft er nu de brui aan.

San Lie 25 april, 2013 | 13:16
Facebook Twitter LinkedIn

Ooit zat er meer dan 400 miljoen euro in het BNP Paribas Groen Fonds; voorheen het ABN AMRO Groenfonds en opgericht in 1995. Bij de aankondiging woensdag dat het fonds “naar verwachting” per 31 mei 2013 opgaat in het Triodos Groenfonds, bleek BNP Paribas Groen Fonds nog maar circa EUR 175 miljoen onder beheer te hebben.

Wij spraken de fondsbeheerder Dennis Tian van het BNP Paribas Groen Fonds voor het laatst in mei 2012 voor het updaten van ons fondsrapport. De grote outflow was uiteraard onderwerp van gesprek, op dat moment zat er nog meer dan EUR 200 miljoen in het fonds. Om deze uitstroom goed te kunnen managen werd de looptijd van de leningen kort gehouden, werd in liquide (kortlopende) obligaties belegd en een flinke portie cash aangehouden.

Onaangenaam verrast
De forse uitstroom heeft wel een achtergrond. Beleggers in dit soort fondsen werden eind 2010 onaangenaam verrast door het toenmalige kabinet. Hen werd medegedeeld dat de extra heffingskorting van 1,3 procent in stappen zou komen te vervallen tot 0 procent in 2014. Zonder dit fiscale voordeel gaven veel beleggers er vanaf dat moment de brui aan. In onderstaande tabel staat de uitstroom van drie groenfondsen.Opvallend is, dat het BNP Paribas Groen Fonds een stuk harder lijkt te zijn geraakt door deze onzekerheid dan vergelijkbare fondsen als het ASN Groenprojectenfonds en het Triodos Groenfonds. Ook bij die fondsen is sprake geweest van outflow sinds eind 2010, maar in mindere mate dan bij BNP Paribas. Dit lijkt logisch gegeven de ideële motieven die veel van de klanten en beleggers in Triodos- en ASN-fondsen hebben.

Inmiddels weten we dat het fiscale voordeel op groen beleggen niet verder wordt afgebouwd, maar gehandhaafd blijft op (maximaal) 1,9 procent. Dat is de optelsom van de vrijstelling op de 1,2 procent vermogensrendementsheffing plus de heffingskorting van 0,7 procent.

Beter af
Zijn beleggers -van BNP Paribas Groen Fonds- beter af met het Triodos Groenfonds? Een lastig te beantwoorden vraag, al zijn ze in onze optiek zeker niet slechter af. Fondsbeheerder Itske Lulof, die sinds 1 september 2010 aan het roer staat van het Triodos Groenfonds, heeft voldoende relevante ervaring. Van 2005 tot 2007 was ze fondsmanager bij het Triodos Renewables Europe Fund. Zij beschikt over een team van vier accountmanagers die de kredietaanvragen voor duurzame energie beoordelen en begeleiden. Dit team evalueert ook periodiek de uitstaande leningen. Voor financieringen op andere gebieden is ze aangewezen op de negen overige accountmanagers binnen Triodos Bank.

Er is wel wat verschil in portefeuilles tussen het Triodos- en BNP Paribas-fonds. De leningen in BNP Paribas Groen Fonds zijn over het algemeen wat omvangrijkere leningen aan debiteuren met een hoge kredietwaardigheid. Te denken valt dan aan ABN AMRO Groenbank, Nuon, Nationaal Groenfonds en woningbouwvereniging Eigen Haard. Triodos Groenfonds heeft over het algemeen grotere aantallen financieringen, van (per lening) kleinere omvang.

Triodos Groenfonds heeft aangegeven alle groenleningen over te nemen (circa 79 procent van de portefeuille per ultimo maart 2013) en de rest van de portefeuille in liquiditeiten (21 procent per ultimo maart 2013). De circa 10 procent obligaties in de portefeuille van het BNP Paribas Groen Fonds worden niet overgenomen omdat deze onvoldoende passen bij het beleggingsbeleid van Triodos Groenfonds. Deze obligaties worden voor de transactie liquide gemaakt. De groenleningen die worden overgenomen zijn zonder uitzondering beleggingen met een groenverklaring en het betreft uitsluitend beleggingen in Nederlandse projecten.

Wat betreft  prestaties hebben deze verschillen in benaderingswijze weinig verschil gemaakt, op lange termijn ontlopen ze elkaar dan ook niet veel.

Rijk
Er van uitgaande dat de overheid de komende tijd niet wederom gaat morrelen aan de gunstige fiscale regelgeving, lijkt een belegging in het Triodos Groenfonds nog steeds een interessante optie. Rijk zullen beleggers er waarschijnlijk niet snel van worden, maar dat lijkt voor veel van de (overgebleven) geïnteresseerde beleggers niet de primaire drijfveer.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten