Tegennatuurlijk

Het kostte mij even tijd om te bevatten dat je met een laag risico een hoog rendement kunt realiseren. Toch lijken de feiten van twee low volatility fondsen van Invesco en Robeco voor zich te spreken.

San Lie 08 mei, 2013 | 9:45
Facebook Twitter LinkedIn

U en ik hebben op school altijd geleerd dat een hoog rendement alleen gerealiseerd kan worden bij een hoog risico: no guts no glory. Obligaties: laag risico, dus laag rendement. Al viel dat lage rendement over de afgelopen jaren wel mee en zijn de risico’s nu mogelijk hoger dan ooit tevoren!. Aandelen: hoog risico, maar - op lange termijn - ook een hoog rendement.

Als iemand je dan vertelt, dat je ook met laag risico een hoog rendement kunt realiseren, kost dat even tijd om te bevatten. Laat staan om overtuigd te raken, althans, zo geldt dat voor mij.

Toch lijken de feiten voor zich te spreken met Invesco Pan European Structured Equity en Robeco European Conservative Equities.

Het Invesco Pan European Structured Equity Fund koos per september 2006 voor een benchmarkvrije beleggingsstrategie en selecteert op kwantitatieve basis aandelen met een lage volatiliteit. We zien spectaculaire cijfers: tussen september 2006 en eind april 2013 bedroeg het jaarlijks gemiddelde rendement van dit fonds 6,30 procent, wat aanzienlijk aanzienlijk beter was dan de Morningstar-categorie 'Aandelen Europa large cap gemengd' die over dezelfde periode op jaarbasis gemiddeld 0,03 procent rendeerde.

Kijken we naar diverse indices, dan zien we dat over dezelfde periode de MSCI Europe gemiddeld 0,97 procent per jaar rendeerde en de MSCI Europe Minimum Volatility (een index met laagvolatiliteitsaandelen) 3,04 procent. Veel betere rendementen dus dan “normale” aandelenfondsen. En nu komt het: dit hogere rendement werd gerealiseerd niet met een hoger dan gemiddeld risico, maar juist met minder risico (14,25 procent, gemeten in standaarddeviatie) dan de Morningstar-categorie (16,03 procent), de MSCI Europe (16,49 procent) en de MSCI Europe Minimum Volatility (12,10 procent).

Kennelijk is het dus mogelijk beter dan gemiddelde prestaties neer te zetten tegen lager dan gemiddelde risico’s. Bovenstaand fonds krijgt overigens op basis van het uitgebreide (meer dan 40 FTE’s), ervaren team en de systematische beleggingsaanpak van onze Duitse collega’s de Analyst Rating 'Silver'.

Kritiek op lowvol
Nu is er recentelijk ook kritiek gekomen op dit soort fondsen. Zo schreef Kempen-fondsmanager Jorik van de Bos een kritisch artikel over low volatility of lowvol strategiën. Begrijpelijk om meerdere redenen. Vooral het punt ten aanzien van de mogelijke overwaardering is er een om zeker rekening mee te houden. Tegelijkertijd zie je, dat partijen die lowvol strategiën aanbieden hier rekening mee houden in hun modellen.

Neem nu een fonds als Robeco European Conservative Equities. De analisten van Robeco ontwikkelden zelf een kwantitatief model om interessante aandelen op te sporen. Naast risico (gemeten in volatiliteit en bèta), worden aandelen ook gerangschikt op basis van waardering en sentiment. Door “waardering” als variabele in het model op te nemen, moet voorkomen worden dat er alleen overgewaardeerde aandelen in de portefeuille eindigen. Het heeft een tijdje geduurd om mij te overtuigen, maar ik heb recentelijk besloten dit fonds op te waarderen van 'Neutral' naar 'Bronze'.

Niet alleen heb ik vertrouwen in de mensen achter het fonds, ik vind ook de beleggingsfilosofie duidelijk en onderscheidend. Het fonds is goedkoop en de resultaten tot nog toe spreken voor zich. Terwijl de MSCI Europe NR sinds de start van dit fonds in september 2007 met gemiddeld 1,61 procent op jaarbasis daalde en het gemiddelde van de categorie Europa Large-Cap Gemengd met 2,33 procent, wist dit fonds sindsdien gemiddeld 1,71 procent per jaar bij te schrijven.

Uiteraard realiseer ik mij, dat de aandelenmarkten de afgelopen jaren een wat wonderlijk patroon hebben vertoond. De tot op heden getoonde Up Capture Ratio (77,88) heeft laten zien dat Robeco European Conservative Equities in opgaande markten achterblijft bij de markt, maar dat het in neergaande markten zijn beschermende werking laat zien (Down Capture Ratio: 63,56 en Max Drawdown: 39,36 versus -/-53,63 voor de MSCI Europe), wat volgens mij ook heel wat waard is.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings