ETF Times: Provisieverbod leidt tot forse instroom bij ETFs

De afschaffing van provisiebetaling van fondsaanbieders aan financieel adviseurs zorgt in het Verenigd Koninkrijk voor een flinke vraag naar ETFs. En aanbieders van ETFs blijven hun producten beter afstemmen op voorkeuren van beleggers.

Morningstar ETF Analysts 12 juni, 2013 | 14:32
Facebook Twitter LinkedIn

Forse instroom bij ETFs door RDR
De Europese ETP-aanbieders nemen een substantiële verbetering waar van de instroom bij passief beheerde beleggingsproducten door de Britse Retail Distribution Review (RDR) dit jaar. Voorafgaand aan de introductie van RDR, vermeldden analisten dat deze introductie zou moeten resulteren in een toegenomen honger bij beleggers naar passieve beleggingsproducten met lagere kosten, aangezien RDR effectief de provisiebetalingen van fondsenleveranciers aan financieel adviseurs afschaft. De voorspellingen zijn tot nu toe exact gebleken.

Volgens Nick Blake, hoofd UK retail van Vanguard, is RDR een aanzienlijke “boom” gebleken voor de fondsenhandel van Vanguard in het Verenigd Koninkrijk. Andere aanbieders van passieve fondsen hebben een vergelijkbaar succes genoten en gaven daarvoor RDR als hoofdreden aan. In een recent interview in Fundweb verklaarde Pollyanna Harper, hoofd UK intermediary sales van iShares, dat “in de drie maanden sedert de introductie van de RDR, wij aangemoedigd zijn door de gestage toename van het bedrag aan activa die adviseurs in ETFs aanhouden via platforms.”

Tijd voor een beetje vernieuwing
Omdat de strijd om het geld van beleggers doorzet, blijven veel Europese ETP-aanbieders hun productlijnen hervormen om beter op de belangen van de belegger in te spelen. Met name Lyxor is één van de meest actieve hervormers geweest en bleef zijn productengamma in mei wijzigen. Lyxor heeft kostenverlagingen aangekondigd bij zijn FTSE 100 ETF (van 0,30 procent naar 0,15 procent) en de S&P 500 ETF (van 0,20 procent naar 0,15 procent).

Deze kostenverlagingen kwamen enkele dagen nadat kopers van beleggingsfondsen in de Britse media hun ongenoegen uitten over het prijsniveau van vergelijkbare fondsen van iShares. Zo heeft het iShares S&P 500 ETF een totale kostenratio (TER) van 40 basispunten in vergelijking met het equivalent van Vanguard, dat slechts 9 basispunten berekent. Ondertussen zette Lyxor zijn opmars voort door het uitbreiden van zijn aanbod van fysieke-replicatiefondsen met de introductie van vier nieuwe fysieke ETP’s begin mei.

De beslissing die door de Europese ETP-leveranciers werd genomen om de kosten te verlagen en fysieke-replicatiefondsen aan te bieden, weerspiegelen de belangen van de belegger zoals uiteengezet in de meest recente beleggersenquête van Morningstar.

In de Morningstar UK ETF Survey van mei 2013 gaf een overweldigende meerderheid van 85 procent van de ondervraagden beleggers te kennen, dat zij de voorkeur geven aan fondsen met fysieke replicatie boven fondsen met synthetische replicatie. Bovendien noemde 91 procent van de ondervraagden de lage kosten van de ETFs als een “zeer belangrijk” of “belangrijk” element in het beslissingsproces bij hun belegging. Op basis van het voorgaande blijven de Europese ETP-aanbieders hun productlijnen aanpassen om ze beter af te stemmen op de voorkeuren van de beleggers.


Lees ook de vorige editie van de ETF Times
ETF Times: over slimme bèta ETFs en steeds heviger concurrentiestrijd

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar ETF Analysts  research hundreds of ETFs available to European investors. The Morningstar Rating for ETFs is based on a risk-adjusted performance measure.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings