11 Meest opgezochte aandelen

Welke aandelen trokken in het eerste half jaar de meeste aandacht van beleggers op morningstar.nl? En kan daar nog iets van worden geleerd?

Laurent Deckers 10 juli, 2013 | 18:00
Facebook Twitter LinkedIn

Het meest opgezochte aandeel op morningstar.nl in de eerste helft van 2013 was Roche. Het aandeel van de Zwiterser farmaceutische onderneming verdient ook zeker de aandacht van beleggers. Roche heeft een sterke en stabiele concurrentiepositie (wide, stable moat) en een goede reputatie om een aanzienlijk deel van zijn winst aan aandeelhouders uit te keren in de vorm van -stijgend- dividend.

In de eerste zes maanden van het jaar steeg de koers van Roche meer dan 27 procent en de onderneming zit nu iets boven zijn fair value van CFH 242.00 (de waarde van de onderneming volgens  Morningstar op basis van de toekomstige, geschatte kasstroom). Hiermee is het aandeel momenteel reëel gewaardeerd.

Morningstar is op basis van de huidige productportefeuille en nieuwe geneesmiddelen in de pijplijn positief over de toekomst van Roche en ziet een aanhoudende winstgevendheid. Roche is nog altijd marktleider op het gebied van biotechnologie en diagnostiek. Medicijnen die het al langer op de markt brengt (Rituxan en Herceptin) groeien nog steeds, in het bijzonder in opkomende markten, maar ook nieuwe middelen als Actemra doen het momenteel goed.

Het aandeel Shell is het eerste Nederlandse aandeel in de lijst van meest opgezochte aandelen (zie tabel).

Top 11 meest opgezochte aandelen op Morningstar.nl

Naam* Total Ret YTD (Mo-End) % Fair Value  Price/Fair Value Prijs 52 Wk Hoogste basis valuta Prijs 52 Wk laagste basis valuta Sector
Roche 27,9 CHF 242,00 0,97 258,60 164,00 Healthcare
Shell -3,2 EUR 30,00 0,82 28,99 23,94 Energy
AMR 414,2     7,15 0,36 Industrials
KPN -57,0 EUR 2,00 0,80 7,58 1,38 Communication Services
Allied Irish Banks 22,00     0,10 0,05 Financial Services
Apple -23,3 USD 600,00 0,70 705,07 385,10 Technology
Fiat 41,7 EUR 14,00 0,38 6,48 3,28 Consumer Cyclical
Berkshire Hathaway 26,6 USD 138,00 0,82 115,98 82,12 Financial Services
ArcelorMittal -32,7 EUR 26,00 0,33 13,76 8,43 Basic Materials
Nestlé 4,2 CHF 70,00 0,89 70,00 56,50 Consumer Defensive
Ahold 16,5 EUR 11,00 1,05 13,10 9,18 Consumer Defensive
*Klik op de bedrijfsnaam voor het aandelenrapport; bron: Morningstar


Stijgers en dalers 
Ondernemingen onder de 11 meest opgezochte aandelen die per saldo hun koers zagen stijgen in de eerste helft van het jaar waren naast Roche ook AMR, Allied Irish Bank, Fiat, Nestlé en Ahold. Dalers waren Shell, KPN, Apple en ArcelorMittal.

De meest opvallende stijger is AMR waarvan de koers meer dan 414 procent steeg. De onderneming, een doorstart van het failliette American Airlines, maakte in februari de fusie met US Airways bekend en in mei werd een winst van USD 65 miljoen gepresenteerd. Ook voor het tweede kwartaal is de verwachting dat de cijfers positief zullen uitvallen.

Allied Irish Banks mocht dan relatief 22 procent stijgen, de waarde van het aandeel kwam echter niet hoger uit dan EUR 0,10. In de uitgelekte 'Anglo-tapes' werd Allied Irish Banks weggezet als een bank die geld leende aan 'every cowboy in town' en de bank werd hard getroffen door de financiële crisis. Beleggen in een Ierse bank is voor beleggers met een zeer grote risicobereidheid.

KPN is veruit de grootste daler met een koersverlies van 57 procent in het eerste half jaar van 2013 maar ook ArcelorMittal en Apple verloren in die periode al respectievelijk 33 en 23 procent.
Rond KPN was het onrustig: omzetten die verder dalen, stijgende kosten door een miljardeninvestering in een licentie voor een 4G-netwerk, als gevolg daarvan een claimemissie die leidde tot een flinke verwatering, grootaandeelhouder Carlos Slim die het vertrek van topman Eelco Blok eist en plaatsen in het bestuur van de onderneming claimt, schadeclaims van de overheid en glasvezelklanten en het schrappen van het dividend. Het drukte allemaal de koers van de telecommaatschappij verder naar beneden.

Ook ArcelorMittal kwam met een dividenverlaging en dat had duidelijk zijn weerslag op de koers van 's werelds staalproducent. De dividendverlaging is ook een signaal dat de winst mogelijk nog lager uit zou kunnen gaan vallen. De koers van ArcelorMittal daalde in het eerste half jaar meer dan 32 procent.

Het merendeel van de 11 meest opgezochte ondernemingen wordt gevolgd door de aandelenanalisten van Morningstar. In onderstaande tabel staan de waarderingen:

 

Naam* Morningstar Rating Overall Economic Moat Moat Trend Fair Value Uncertainty Stock Stewardship Rating
Roche 3 Wide   Low Standard
Shell 4 Narrow   Low Standard
AMR Corp          
KPN 4 Narrow   High Poor
Allied Irish Bank          
Apple 4 Narrow Positive High Standard
Fiat 5 None   High Standard
Berkshire Hathaway 4 Wide Negative Medium Exemplary
ArcelorMittal 5 Narrow   High Standard
Nestle 4 Wide   Low Standard
Ahold 3 None   High Standard
*Klik op de bedrijfsnaam voor het aandelenrapport; bron: Morningstar
 

Opvallend aan de dalers in de top 11 is, dat ze volgens Morningstar ondergewaardeerd zijn. Shell, KPN, Apple en noteren een Morningstar Rating van 4 sterren en Arcelor Mittal staat zelfs 5 sterren, op een schaal van 1 tot en met 5 sterren. Hierbij staat 1 ster voor maximaal overgewaardeerd en 5 sterren voor maximaal ondergewaardeerd.
Kort gezegd komt het er op neer dat de koers van deze aandelen dan mag gedaald zijn, Morningstar heeft zijn vertrouwen in de onderneming - nog - niet verloren.

Nou zijn we bij Morningstar echte langetermijnbeleggers en trekken we ons van de waan van de dag op de beurs niet veel aan. Onze waardering van een onderneming is toekomsgericht. Onze fair value van een onderneming is gebaseerd op een schatting van de toekomstige kasstroom van de onderneming. Ook bij onze waardering van de moat of concurrentiepositie van een onderneming kijken we vooruit. We analyseren het business model van een onderneming op unieke eigenschappen waarmee het zijn winstgevendheid op termijn beschermt.

Als de concurrentiepositie van een onderneming in negatieve zin verandert en/of de toekomstige kasstroom wordt bedreigd, kan dan gevolgen hebben voor onze waardering. Een koersverandering als gevolg van het sentiment op de financiële markten heeft geen direct gevolg voor onze waardering.

Hoe denkt Morningstar over de dalers? Het verhaal over Shell heeft momenteel twee kanten. Het grootste pluspunt is dat de operationele kasstromen hard op weg zijn om de komende jaren recordhoogtes te bereiken als enkele megaprojecten in bedrijf komen. Het solide dividend van Shell is dus veilig en groeit de komende jaren waarschijnlijk als de olieprijs op of nabij het huidige niveau blijft.

Maar een aantal negatieve aspecten overtuigt Morningstar ervan dat de opwaartse potentie van Shell op de korte termijn ophoudt. Productiedoelen zullen waarschijnlijk niet gehaald worden gegeven het feit dat Noord-Amerikaans schaliegas niet langer economisch te ontwikkelen is. Shell zette daar zwaar op in, maar op dit moment is het een mislukking. Verder blijven de downstream activiteiten (raffinage van olie en de distributie en verkoop van olie- en gasproducten) een grote wissel trekken op het totale rendement en de zeer noodzakelijke reorganisatie voor deze divisie moet zich nog materialiseren.
Morningstar verwacht dat deze twee kwesties (schaliegas en een zwakke downstream divisie) het rendement op kapitaal zullen dempen en voorlopig beneden dat van concurrenten Chevron en Exxon Mobil houden.

KPN voltooide een zeer verwaterende claimemissie door 2,8 miljard nieuwe aandelen uit te geven tegen een koers van EUR 1.06 per aandeel. Een positief aspect is, dat de balans van de onderneming nu in fatsoenlijke staat verkeert en KNP de mogelijkheid biedt om te focussen op het verbeteren van zijn activiteiten.
Morningstar blijft van mening dat de voorgenomen ommekeer bij KPN langer zal duren dan het management verwacht, maar we zien enkele tekenen van vooruitgang. De telco heeft nu 40 procent van zijn breedbandklanten in bundels (die nemen meerdere diensten/producten af).
Ondanks de problemen bij KPN blijft de onderneming vrije kasstroom genereren die naar we verwachten voornamelijk gebruikt zal worden om de schulden af te lossen. Ofschoon de emissie de opwaartse potentie van het aandeel verkleint, vindt Morningstar het aandeel KPN ondergewaardeerd.

Hoewel de berichtgeving over Apple de afgelopen tijd vaak negatief was -teleurstelling in de markt over uitblijven van nieuwe gadgets en resultaten die niet aan de verwachtingen voldoen - beschouwt Morningstar Apple nog steeds als 's werelds meest prominente smartphoneproducent. Hoewel de dagen van gemakkelijke groei voor Apple voorbij zijn, zien we nog voldoende groeimogelijkheden in zowel ontwikkelde als opkomende markten. De omzet van de iPad zal met uitstekende cijfers verder toenemen, omdat consumenten tablets blijven verkiezen boven of naast pc’s.

Morningstar denkt dat de verdere adoptie van deze apparaten zelfs de overstapkosten kunnen vergroten die zijn gerelateerd aan Apple’s besturingssysteem iOS. Apple houdt de gebruikers van zijn iPod, iPhone en iPad gevangen in een ecosysteem waarvan iOS de ruggengraat is. Via het besturingssysteem (en iTunes en iCloud) kunnen foto’s, video’s, apps en contacten met alle apparaten gedeeld worden, maar niet met apparatuur die draait op andere besturingsystemen zoals Android van concurrent Google. Overstappen is dus ongemakkelijk en duur. De massale acceptatie van deze mobiele apparatuur kan mogelijk ook het marktaandeel van andere iOS-apparaten zoals Apple’s pc’s en laptops opstuwen.

De prijs en brutomarge van Apple-producten kunnen eroderen en mogelijk de winst per aandeel belemmeren, maar dan nog zal Apple de komende jaren een forse vrije kasstroom genereren.

ArcelorMittal heeft de laatste drie jaar zijn deel van de korte staalprijscycli, druk op de marges door een krapper aanbod van ruwe materialen en een inconsistent aantal orders doorstaan. Een stijging van de staalprijzen en positieve signalen van de vraag in de eindmarkten leidden tot een veelbelovende start van 2011, maar dit was van korte duur als Europa in de tweede helft van het jaar in een recessie raakt.

Met ongeveer 40 procent van de omzet uit Europa was 2012 een zeer moeilijk jaar voor ArcelorMittal en het management is voorzichtig over een verbetering in 2013. Een constante vraag in Noord-en Zuid-Amerika, lagere inkoopkosten, desinvesteringen van niet-kernactiviteiten en de voordelen van bezuinigingen op overhead en optimalisatie van de productie zal de kasstroom en marges helpen. Maar het zicht in de staalsector is nog steeds slecht en het zal een aantal jaren tot de winstgevendheid is hersteld.

Aanbevolen aandelen
Van de 11 meest opgezochte aandelen staan er twee op Morningstar's lijst met Aanbevolen Aandelen. Het zijn Fiat en Berkshire Hathaway.

Volgens Morningstar waardeert de markt Fiat substantieel te laag. Volgens ons kan de combinatie van Fiat en Chrysler nog een aanzienlijk operationeel hefboomeffect opleveren, aangezien beide autobouwers weinig geografische en productieoverlap vertonen. Daarnaast hebben de twee ondernemingen nog het nodige integratiewerk voor de boeg op het gebied van inkoop, ontwikkeling, uitwisseling van componenten en platformen en productiecapaciteit. Fiat heeft nu een belang van 58,5 procent in de Amerikaanse autofabrikant. Het aandeel is met een koers/fairvalue verhouding van 0,38 ver ondergewaardeerd.

Berkshire Berkshire Hathaway heeft de afgelopen maanden rond de USD 20 miljard aan acquisities gedaan. Dat maakt Morningstar minder bezorgd over de hoeveelheid cash die de onderneming van superbelegger Warrren Buffett heeft opgebouwd. Berkshire sloot het eerste kwartaal van 2013 af met USD 49 miljard dollar in contanten op de balans. Daarvan werd iets meer dan USD 12 miljard gebruikt voor de overname van Heinz. USD 2 miljard werd besteed aan de aankoop van de resterende 20 procent van de IMC/Iscar wat Berkshire nog niet in handen had. Trek van de USD 49 miljard ook nog meer dan USD 5 miljard af voor de de overname van NV Energy en Berkshire heeft nu minder dan USD 10 miljard in kas voor acquisities en aandeleninkoop (na het verrekenen van het kapitaalbedrag dat Buffett vereist als een buffer voor Berkshire's verzekeringsactiviteiten). De onderneming heeft nog altijd een wide moat (grote voorsprong op concurrenten) en een uitstekende leiding. Met een fair value van USD 138,00 afgezet tegen de huidge koers heeft het aandeel dan ook een Morningstar Rating van vier sterren.


Bekijk ook
Alle aandelenanalyses
Overzicht aandelenanalyes

Aanbevolen Aandelen
Overzicht Aanbevolen Aandelen

Alle analyses van de aandelen uit de AEX
Overzicht aandelenanalyses AEX

Tips voor het beleggen in aandelen
20 Tips voor het beleggen in aandelen

Facebook Twitter LinkedIn

Effecten genoemd in dit artikel

Naam effectPrijsChange (%)Morningstar Rating
AIB Group PLC4,95 EUR-3,02
Apple Inc207,49 USD-1,04Rating
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor21,97 EUR-1,88
Berkshire Hathaway Inc Class B409,62 USD0,11Rating
Koninklijke Ahold Delhaize NV28,21 EUR0,14Rating
Koninklijke KPN NV3,58 EUR-0,75Rating
Nestle SA93,70 CHF-1,26Rating
Roche Holding AG252,80 CHF1,12Rating
Shell PLC32,87 EUR0,03Rating
Stellantis NV19,03 EUR-0,22Rating

Over de auteur

Laurent Deckers  Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten