Morningstars vooruitzicht voor de aandelenmarkt

De aandelenmarkt benadert de reële waarde nog altijd vrij dicht, maar Morningstar ziet een aantal verregaande verschuivingen onder de oppervlakte. Volatiliteit op de obligatiemarkt zal druppelsgewijs haar weg vinden naar de aandelenmarkt.

Heather Brilliant, CFA 04 juli, 2013 | 15:53
Facebook Twitter LinkedIn

  • Hoewel de aandelenmarkt in het tweede kwartaal bleef stijgen, worden aandelen nu verhandeld tegen 94 procent van hun reële waarde (fair value). Dat is een kleine verbetering ten opzichte van de 97 procent die we in het laatste kwartaal zagen, op basis van aandelen die door Morningstar gevolgd worden met behulp van een naar marktkapitalisatie gewogen gemiddelde.

  • Met krappe credit spreads en mogelijk hogere rentetarieven speelt de risico/rendement-ratio de obligatiebelegger alvast niet in de kaart.

  • Naar onze mening zijn de vooruitzichten voor de aandelenmarkten vrij goed over een langere tijdshorizon. We baseren ons daarvoor op sommige ondergewaardeerde segmenten, de algemene marktwaardering die niet te veeleisend is en onze verwachting dat de obligatiemarkt zich zal herstellen, waardoor meer activa naar aandelen stromen. Op korte termijn verwachten we echter een hogere volatiliteit.


Als we naar onze waarderingen van aandelen kijken, die volledig gebaseerd zijn op onze bottom-up beoordeling van elke onderneming die we volgen, dan is er maar weinig veranderd. De markt benadert de reële waarde (fair value) immers nog altijd vrij dicht, de Amerikaanse markt is nog steeds het meest overgewaardeerd en wij zien de goedkoopste waarderingen nog altijd in de sectoren energie en basismaterialen.

Bekijken we echter het wereldwijde macro-economische plaatje, dan vertoont de obligatiemarkt een aantal potentieel ingrijpende verschuivingen. Japan, amper een kwartaal geleden nog de lieveling van de markt, is ingestort. De volatiliteit onder staatsobligaties piekt en Treasuries hebben een aanzienlijke toename in de rendementen laten optekenen (zij het vanaf een erg lage basis). En het economische plaatje lijkt te verergeren in de marge: het optimisme van de inkoopmanagers zakt wereldwijd tot onder 50.

Volgens mij kunnen we uit deze verzameling gegevens een aantal belangrijke conclusies trekken. Ten eerste wordt het almaar duidelijker dat de obligatiemarkt sterk neerwaarts gericht is. We zien maar weinig opwaarts potentieel om dat risico te neutraliseren. Het onevenwicht in de risico/rendement-ratio voor obligaties vormt al enkele kwartalen het onderwerp van marktcommentaren. Gelukkig voor obligatiebeleggers zijn de renteniveaus erg laag gebleven en blijven de credit spreads krap.

Beweging
Volgens ons komt er beweging in de situatie. Mijn collega Dave Sekera zegt het al in zijn kredietvooruitzicht: "Volgens ons komt de dominante trend van spreadvernauwing stilaan aan zijn einde." Voeg daar Dave's analyse aan toe die zegt dat Treasuries doorgaans tegen om en nabij 245 basispunten boven de inflatie worden verhandeld (wat met de huidige inflatieniveaus neerkomt op 3,25 à 3,5 procent) en het scenario van een door vlakke of verwijderende spreads getroffen obligatiemarkt en een bijkomende toename met 100 basispunten wordt realistisch. Geen mooi vooruitzicht! Is dit het scenario voor het volgende kwartaal? Wie zal het zeggen? Zelf geloof ik dat de risico/rendement-ratio niet gunstig is in de obligatiemarkt van vandaag.

Ten tweede bieden de aandelenwaarderingen nog iets meer speling dan op het eerste gezicht lijkt. Hoewel vele marktpartijen vertrouwen op de koers/winst-ratio van Shiller om aan te voeren dat de markten aanzienlijk overgewaardeerd zijn, maakt deze maatstaf gebruik van gemiddelde winsten over het voorbije decennium en omvat hij dus een periode van erg lage winstcijfers tijdens de financiële crisis. Dat is daarom niet verkeerd. Het resultaat is precies wat het beweert te zijn: een voortschrijdend historisch gemiddelde over 10 jaar.

Ik beweer niet dat de markt goedkoop is. Volgens onze bottom-up analyse op basis van geraamde winstcijfers houdt de marktwaardering het midden tussen een onderwaardering van 6 procent (volgens een naar marktkapitalisatie gewogen gemiddelde koers/fair value-ratio) en een overwaardering van1 procent (volgens de mediaankoers/fair value-ratio van het door ons gevolgde universum). Maar wij beschouwen de markt ook niet als aanzienlijk overgewaardeerd op deze niveaus.

In een markt die nagenoeg tegen de reële waarde of fair value wordt verhandeld, is het van belang om opportuniteiten verstandig uit te kiezen. Wij vinden basismaterialen en energie nog steeds de meest ondergewaardeerde sectoren omdat ze respectievelijk tegen 82 en 86 procent van de reële waarde worden verhandeld (opnieuw volgens het naar marktkapitalisatie gewogen gemiddelde). Beide sectoren zijn duidelijk erg economisch gevoelig.

Aangezien we optimistischer zijn over de Amerikaanse dan Europese economie - zij het in iets mindere mate dan vorig kwartaal -, ligt de klemtoon bij onze beste aandelenideeën in deze sectoren op ondernemingen met een relatief hogere blootstelling aan de VS. Of ligt de nadruk op een sterk uitgewerkte casus met betrekking tot één bedrijf.

Hoewel wij mogelijkheden zien om in aandelen beklegd te blijven, denken we dat de volatiliteit in de obligatiemarkt druppelsgewijs haar weg zal blijven vinden naar de aandelenmarkt. De volgende kwartalen beloven dus een hobbelig parcours te worden. Langetermijnvoordelen voor de aandelenmarkt, zoals verbeterende cashflows in cyclische sectoren, toenemende waarderingen en reallocatie van activa naar aandelen, kunnen dat effect op korte termijn wel eens te missen.

Wij profiteren echter van de kans die volatiliteit biedt om tegen kortingen te beleggen in uitstekende bedrijven. Op deze redelijke waarderingsniveaus in de markt hebben we sinds 19 juni niet één aandeel met wide moat (onderneming met een grote concurrentievoorsprong) dat met een Morningstar Rating van van 5 sterren wordt verhandeld (op een schaal van 1 tot en met 5 sterren staat 1 ster voor maximaal overgewaardeerd en 5 sterren voor maximaal ondergewaardeerd). Wel hebben we ongeveer 40 wide moat aandelen die in 4-sterrengebied worden verhandeld, waardoor ze in dit klimaat in aanmerking komen om op de radar van beleggers te staan.

Persoonlijk hoop ik dat de markt ons de kans zal bieden om een aantal van deze uitstekende bedrijven aan onze portefeuilles toe te voegen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Heather Brilliant, CFA  Heather Brilliant, CFA, is the vice president of Global Equity and Credit Research at Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten