Nieuwe fondsanalyses: Carmignac en Robeco

Drie mixfondsen van Carmignac (Profil Réactif 50, 75 en 100) en vijf van Robeco (Dynamic, Growth, Balanced, Safe en Solid Mix) waarbij beleggers kunnen kiezen uit meer en minder offensieve strategieën.

Maarten van der Pas 22 augustus, 2013 | 14:11
Facebook Twitter LinkedIn

Beleggingsfondsen van Carmignac en Robeco zijn door de analisten van Morningstar - opnieuw - beoordeeld. Lees hun oordeel over de fondsmanager, het fondshuis, de beleggingstrategie, het rendement en de kosten.

Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc
Morningstar Rating: ***
Analyst Rating: Bronze
Morningstar-categorie: mixfondsen EUR neutraal wereldwijd
Morningstar-analist Thomas Lancereau: "Voor beleggers die bereid zijn de bijbehorende risico's en kosten te aanvaarden, is Carmignac Profil Réactif 50 zeker interessant. De beheerder van het fonds, Frédéric Leroux, is bijzonder ervaren. Zijn deskundigheid past perfect bij de strategie van dit fonds dat belegt in interne fondsen. Het fonds kan 0 tot 50 procent van de portefeuille beleggen in aandelen.

De strategie van Leroux levert echter niet altijd het verwachte resultaat op. Het afgelopen anderhalf jaar had het fonds vooral te lijden onder zijn posities in opkomende markten, die minder goede resultaten behaalden dan de ontwikkelde markten. Dit verklaart ook de toegenomen volatiliteit van het fonds tegenover zijn categoriegenoten. Hoewel dit onze overtuiging over het lange termijn potentieel van Carmignac Profil Réactif 50 niet in gevaar brengt, benadrukt het wel dat het fonds door de sterke overtuigingen van Leroux en de beheerders van de onderliggende fondsen bestemd is voor langetermijnbeleggers met een hoge risicotolerantie.

De kosten van dit fonds zijn nog steeds verre van concurrerend: door zijn directe en indirecte kosten is het een van de duurste van de categorie. Het krijgt onze rating 'Bronze'."
Naar volledige analyse Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc >


Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc
Morningstar Rating: ****
Analyst Rating: Bronze
Morningstar-categorie: mixfondsen EUR offensief wereldwijd
Carmignac Profil Réactif 75 heeft dezelfde beheerder als Carmignac Profil Réactif 50 en een overeenkomstig beleggingsproces. Het heeft wel een offensiever karakter en kan meer in aandelen beleggen: 0 tot 75 procent. Morningstar-analist Thomas Lancereau komt to hetzelfde oordeel als bij het eerdergenoemde neutrale mixfonds. De strategie levert niet altijd het verwachte resultaat op. Carmignac Profil Réactif 75 is voor langetermijnbeleggers met een hoge risicotolerantie. De kosten van het fonds zijn nog steeds verre van concurrerend: door zijn directe en indirecte kosten is het een van de duurste van de categorie. Het krijgt de rating 'Bronze'.
Naar volledige analyse Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc >


Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc
Morningstar Rating: ****
Analyst Rating: Bronze
Morningstar-categorie: mixfondsen EUR flexibel wereldwijd
Carmignac Profil Réactif 100 heeft dezelfde beheerder als Carmignac Profil Réactif 50 en 75 en een overeenkomstig beleggingsproces. Het heeft wel een flexibel karakter en de aandelenpositie van het fonds kan aanzienlijk variëren van 0 tot 100 procent. Morningstar-analist Thomas Lancereau komt to hetzelfde oordeel als bij de andere besproken mixfondsen. De strategie levert niet altijd het verwachte resultaat op. Carmignac Profil Réactif 100 is voor langetermijnbeleggers met een hoge risicotolerantie. De kosten van het fonds zijn nog steeds verre van concurrerend: door zijn directe en indirecte kosten is het een van de duurste van de categorie. Het krijgt de rating 'Bronze'.
Naar volledige analyse Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc >

Robeco Dynamic Mix
Morningstar Rating: ***
Analyst Rating: Neutral
Morningstar-categorie: aandelen wereldwijd large cap gemengd
Morningstar-analist Niels Faassen: "Robeco Dynamic Mix heeft zo zijn aantrekkelijke kanten voor beleggers. Wij achten het beheerteam onder leiding van Artino Janssen wat betreft ervaring als omvang van bovengemiddelde kwaliteit.

Recentelijk heeft het fonds een significante uitstroom gezien door het vertrek van twee grote klanten. Hierdoor zijn de activa van het fonds met 55 procent gedaald. Vooralsnog voorzien wij geen negatieve gevolgen voor de omvang van het team, aangezien de assets van de strategie als geheel (EUR 20,5 miljard) grotendeels in tact zijn gebleven door instroom aan de institutionele kant.

Wij blijven gematigd positief over Robeco Dynamic Mix. Wel pleiten wij voor meer transparantie naar beleggers toe. Door het ontbreken van een externe benchmark kunnen beleggers het fonds onvoldoende op zijn merites beoordelen. Ook laat de communicatie in de factsheets ten aanzien van het portefeuillebeleid nog steeds te wensen over. Sinds kort hebben wij echter wel inzage in de opbouw van de relatieve performance ten opzichte van de interne benchmark. Dit beschouwen wij als positief, maar de beschikbare periode is te kort om te beoordelen of het team in staat is waarde toe te voegen. Robeco Dynamic Mix behoudt zijn 'Neutral' rating.
Naar volledige analyse Robeco Dynamic Mix >

Robeco Growth Mix
Morningstar Rating: ****
Analyst Rating: Neutral
Morningstar-categorie: mixfondsen EUR offensief wereldwijd
Robeco Growth Mix is het op één na risicovolste fonds onder de Robeco Mixfondsen. Het fonds heeft dezelfde beheerder als Robeco Dynamic Mix en een overeenkomstig beleggingsproces. Morningstar-analist Niels Faassen komt tot hetzelfde oordeel als bij Dynamic Mix. Growth Mix heeft zijn aantrekkelijke kanten voor beleggers. Het beheerteam onder leiding van Artino Janssen is wat betreft ervaring en omvang van bovengemiddelde kwaliteit.

Recentelijk heeft ook dit fonds een significante uitstroom gezien door het vertrek van twee grote klanten. Hierdoor zijn de activa van het fonds met 65 procent gedaald. Vooralsnog voorziet Faassen geen negatieve gevolgen voor de omvang van het team, aangezien de assets van de strategie als geheel (EUR 20,5 miljard) grotendeels in tact zijn gebleven door instroom aan de institutionele kant.

Morningstar blijft gematigd positief over Robeco Growth Mix. De transparantie naar beleggers toe kan beter. Door het ontbreken van een externe benchmark kunnen beleggers het fonds onvoldoende op zijn merites beoordelen. Ook laat de communicatie in de factsheets ten aanzien van het portefeuillebeleid nog steeds te wensen over. Sinds kort hebben de Morningstar-analisten wel inzage in de opbouw van de relatieve performance ten opzichte van de interne benchmark. Dit is positief, maar de beschikbare periode is te kort om te beoordelen of het team in staat is waarde toe te voegen. Robeco Growth Mix behoudt zijn 'Neutral' rating.
Naar volledige analyse Robeco Growth Mix >

Robeco Balanced Mix
Morningstar Rating: *****
Analyst Rating: Neutral
Morningstar-categorie: mixfondsen EUR neutraal wereldwijd
Robeco Balanced Mix zit met zijn strategie tussen de offensieve Dynamic en Growth Mix en de defensieve Safe en Solid Mix in. Het fonds heeft dezelfde beheerder als de eerdergenoemde mixfondsen. Morningstar-analist Niels Faassen komt tot hetzelfde oordeel als bij Dynamic Mix en Growth Mix. Balanced Mix heeft zijn aantrekkelijke kanten voor beleggers. Het beheerteam onder leiding van Artino Janssen is wat betreft ervaring en omvang van bovengemiddelde kwaliteit.

Recentelijk heeft ook dit fonds een significante uitstroom gezien door het vertrek van twee grote klanten. Hierdoor zijn de activa van het fonds met 75 procent gedaald. Vooralsnog voorziet Faassen geen negatieve gevolgen voor de omvang van het team, aangezien de assets van de strategie als geheel (EUR 20,5 miljard) grotendeels in tact zijn gebleven door instroom aan de institutionele kant.

Morningstar blijft gematigd positief over Robeco Balanced Mix. De transparantie naar beleggers toe kan beter. Door het ontbreken van een externe benchmark kunnen beleggers het fonds onvoldoende op zijn merites beoordelen. Ook laat de communicatie in de factsheets ten aanzien van het portefeuillebeleid nog steeds te wensen over. Sinds kort hebben de Morningstar-analisten wel inzage in de opbouw van de relatieve performance ten opzichte van de interne benchmark. Dit is positief, maar de beschikbare periode is te kort om te beoordelen of het team in staat is waarde toe te voegen. Robeco Balanced Mix behoudt zijn 'Neutral' rating.
Naar volledige analyse Robeco Balanced Mix >

Robeco Safe Mix
Morningstar Rating: ****
Analyst Rating: Neutral
Morningstar-categorie: mixfondsen EUR defensief wereldwijd
Robeco Safe Mix behoort tot de meest defensieve fondsen onder de Robeco Mixfondsen. Het fonds heeft dezelfde beheerder als de hierboven genoemde andere mixfondsen van Robeco. Morningstar-analist Niels Faassen komt tot hetzelfde oordeel als bij Dynamic, Growth en Balanced Mix. Safe Mix heeft zijn aantrekkelijke kanten voor beleggers. Het beheerteam onder leiding van Artino Janssen is wat betreft ervaring en omvang van bovengemiddelde kwaliteit.

Recentelijk heeft ook dit fonds een significante uitstroom gezien door het vertrek van twee grote klanten. Hierdoor zijn de activa van het fonds met 75 procent gedaald. Vooralsnog voorziet Faassen geen negatieve gevolgen voor de omvang van het team, aangezien de assets van de strategie als geheel (EUR 20,5 miljard) grotendeels in tact zijn gebleven door instroom aan de institutionele kant.

Morningstar blijft gematigd positief over Robeco Safe Mix. De transparantie naar beleggers toe kan beter. Door het ontbreken van een externe benchmark kunnen beleggers het fonds onvoldoende op zijn merites beoordelen. Ook laat de communicatie in de factsheets ten aanzien van het portefeuillebeleid nog steeds te wensen over. Sinds kort hebben de analisten wel inzage in de opbouw van de relatieve performance ten opzichte van de interne benchmark. Dit is positief, maar de beschikbare periode is te kort om te beoordelen of het team in staat is waarde toe te voegen. Robeco Safe Mix behoudt zijn 'Neutral' rating.
Naar volledige analyse Robeco Safe Mix >


Robeco Solid Mix
Morningstar Rating: ****
Analyst Rating: Neutral
Morningstar-categorie: mixfondsen EUR defensief wereldwijd
Robeco Solid Mix behoort tot de meest defensieve fondsen onder de Robeco Mixfondsen. Het fonds heeft dezelfde beheerder als de hierboven genoemde andere mixfondsen van Robeco. Morningstar-analist Niels Faassen komt tot hetzelfde oordeel als bij Dynamic, Growth, Balanced en Safe Mix, Solid Mix heeft zijn aantrekkelijke kanten voor beleggers. Het beheerteam onder leiding van Artino Janssen is wat betreft ervaring en omvang van bovengemiddelde kwaliteit.

Recentelijk heeft ook dit fonds een significante uitstroom gezien door het vertrek van twee grote klanten. Hierdoor zijn de activa van het fonds met 80 procent gedaald. Vooralsnog voorziet Faassen geen negatieve gevolgen voor de omvang van het team, aangezien de assets van de strategie als geheel (EUR 20,5 miljard) grotendeels in tact zijn gebleven door instroom aan de institutionele kant.

Morningstar blijft gematigd positief over Robeco Solid Mix. De transparantie naar beleggers toe kan beter. Door het ontbreken van een externe benchmark kunnen beleggers het fonds onvoldoende op zijn merites beoordelen. Ook laat de communicatie in de factsheets ten aanzien van het portefeuillebeleid nog steeds te wensen over. Sinds kort hebben de analisten wel inzage in de opbouw van de relatieve performance ten opzichte van de interne benchmark. Dit is positief, maar de beschikbare periode is te kort om te beoordelen of het team in staat is waarde toe te voegen. Robeco Solid Mix behoudt zijn 'Neutral' rating.
Naar volledige analyse Robeco Solid Mix >

 


Meer recente analyses van beleggingsfondsen:

SNS en Banque de Luxembourg

W.P. Stewart en Fidelity

Robeco en Templeton


ASN en Carmignac


BlackRock en SNSFacebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten