Beleggingsfonds van de week: PIMCO GIS Total Return Bond Fund

's Werelds grootste obligatiefonds PIMCO Total Return Bond Fund wordt geplaagd door tegenvallend rendement en forse uitstroom. Morningstar ziet dit echter als een incident en staat nog steeds achter zijn waardering 'Gold'.

Niels Faassen 26 september, 2013 | 16:30
Facebook Twitter LinkedIn

PIMCO Total Return Bond Fund is het grootste obligatiefonds ter wereld staat onder beheer van de toonaangevende belegger Bill Gross (foto). Dat neemt echter niet weg dat het fonds de laatste maanden nogal onder druk staat. Zo heeft het de nodige outflows te verwerken gehad. In de eerste helft van het jaar had de Ierse versie van het fonds te kampen met een netto-uitstroom van bijna EUR 3 miljard. Op een fondsvermogen van ruim EUR 25 miljard is dit een outflow van 12 procent. 

Deze uitstroom ligt procentueel gezien in lijn met de Amerikaanse versie van het fonds dat per eind augustus maar liefst USD 250 miljard onder beheer had. Daarnaast blijven de rendementen in het lopende jaar achter bij zowel de Morningstar-categorie (Obligaties USD Gediversifieerd) als de benchmark (Barclays US Agg Bond TR USD). Desondanks bevestigde Morningstar onlangs haar “Gold” rating voor dit fonds.

Opinie

PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Acc USDWij vinden het nog te vroeg om PIMCO Total Return Bond Fund te straffen voor zijn tegenvallende beleggingen. De keuze van fondsmanager Bill Gross voor inflatiegerelateerde obligaties en voor emerging market debt pakten dit jaar niet goed uit als gevolg van de sterk gestegen rentes.

In de afgelopen jaren werd het besluitvormingsproces bij PIMCO Total Return Bond Fund voornamelijk gedreven door macro-economische afwegingen. De forse toename van het fondsvermogen heeft de mogelijkheden van de fondsbeheerder wel beperkt. Gross heeft echter laten zien dat hij waarde kan toevoegen door middel van sectorkeuzes. Zo profiteerde het fonds in 2012 van de positionering in mortgage backed securities, bedrijfsobligaties en emerging market debt. Dit steunt ons in onze overtuiging van de capaciteiten en kunde van het beheerteam. De achterblijvende prestatie in het lopende jaar zien wij zien wij als een incident in een lang en sterk track record met solide rendementen en een gemiddelde volatiliteit.

Beheer
Bill Gross beheert PIMCO Total Return Bond Fund sinds oprichting en heeft sindsdien sterke resultaten geboekt en meerdere Morningstar Awards gewonnen. De Amerikaanse versie van het fonds bestaat overigens al sinds 1987. Gross is al 40 jaar actief in de beleggingsindustrie en is zijn carrière begonnen in het bedrijfsobligatiesegment. Het aspect dat ons het meest aanspreekt aan deze beheerder is zijn kracht om zich aan te passen aan de groeiende omvang van zijn fonds. Hierdoor is de nadruk verschoven van de selectie van individuele obligaties naar meer macro-economisch gedreven posities. Het PIMCO-team achten wij van zeer hoog niveau.

Fondshuis
Per eind juni 2013 had PIMCO USD 1,97 biljoen onder beheer. Onlangs de groei die PIMCO als fondshuis heeft doorgemaakt is de beleggingscultuur behouden gebleven. Zo hanteren het uiterst complexe hulpmiddelen bij de constructie van portefeuilles en is zijn track record één van de sterkste in de sector.

Medeoprichter Bill Gross is nog steeds direct betrokken bij het fondshuis in zijn rol als hoofdbeheerder van PIMCO Total Return Bond Fund en als mede-CIO. Deze grote invloed heeft ook zijn keerzijde bij een eventueel vertrek van Gross. PIMCO heeft ook zijn mindere kanten. Zo vinden wij het gemiddelde kostenniveau relatief hoog. Gegeven de forse omvang van het beheerd vermogen zijn wij van mening dat het kostenniveau lager zou mogen uitvallen.

Beleggingsproces
Gross hanteert een combinatie van macro-economische en bottom-up analyse om te komen tot een rente-, valuta-, landen- en sectorpositionering. Daarnaast zet hij ook actief in op de selectie van individuele obligaties. De laatste jaren ligt de nadruk vooral op de sectorpositionering en andere macro-economisch gedreven posities als gevolg van de sterke stijging van het beheerd vermogen.

Bij de portefeuilleconstructie maakt de beheerder net zoals veel vergelijkbare fondsen actief gebruik van derivaten. Al is het gebruik van derivaten de laatste tijd wel afgenomen. Het niveau van het analytische onderzoek en de operationele ondersteuning beoordelen wij als bovengemiddeld.

Rendement
Ondanks het sterke historische track record heeft het fonds ook mindere jaren gekend. Zo was 2011 een moeilijk jaar in relatieve termen. Gross handhaafde een beperkte blootstelling aan staatspapier vanwege de in zijn ogen hoge waardering. Door de rally in staatsobligaties bleef het fonds vervolgens achter bij de benchmark. Het jaar 2012 verliep daarentegen gunstiger. Zo profiteerde PIMCO Total Return Bond Fund van de actieve sectorallocatie en de positionering op de rentecurve. In 2013 bleef het relatieve rendement wederom achter. De keuze van Gross voor inflatiegerelateerde obligaties en voor emerging market debt pakten negatief uit als gevolg van de sterk gestegen rentes.

Kosten
De TER van het fonds ligt 20 basispunten boven de categoriemediaan. Gelet op de enorme omvang van het beheerd vermogen van het fonds zijn wij van mening dat het kostenniveau lager zou mogen zijn.

Rol in de portefeuille
Aanvullend voor Europese beleggers vanwege de focus van het fonds op Amerikaans schuldpapier.

Lees de volledige analyse van PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Acc USD >

Bekijk ook de vorige beleggingsfondsen van de week
Franklin Mutual European

Henderson Horizon - Japanese Equity Fund


DWS Global AgriBusiness


Legg Mason Royce US Small Cap Opportunities

Robeco High Yield Bonds

Carmignac Patrimoine

Robeco New World Financials

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds

Kempen Euro Credit

Templeton Global Bond

SNS Euro Mixfonds


ASN Milieu & Waterfonds


W.P. Stewart Holdings

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten