Beleggingsfonds van de week: Pictet-Water

WEEK VAN HET DUURZAAM BELEGGEN - Ondanks de recente magere resultaten van Pictet-Water heeft Morningstar nog steeds vertrouwen in het fonds. Beheerder Hans Peter Portner en zijn team passen het thema water zeer gedisciplineerd toe.

San Lie 09 oktober, 2013 | 16:26
Facebook Twitter LinkedIn

In de week van het duurzaam beleggen is een duurzaam beleggingsfonds als fonds van de week geselecteerd. Pictet-Water is het oudste en grootste waterfonds op de markt.

Opinie
Pictet-Water P EUR


Pictet-Water is het oudste en grootste waterfonds op de markt. Er is dus een jarenlange ervaring opgebouwd, wat ook geldt voor Hans Peter Portner, die het fonds sinds 2001 beheert. Het thema water wordt bij Pictet Asset Management aangepakt door een vijf leden tellend team, dat naast financiële expertise ook sectorkennis heeft.

Globaal genomen houdt het fonds er binnen de Morningstar-categorie 'Aandelen Sector Water' een relatief conservatief profiel op na. Dit vloeit voort uit de defensieve bedrijfsmodellen van de waternutsbedrijven in vergelijking met de meer cyclische industrie- en technologieaandelen, het tweede grote blok in de portefeuille.

Over drie en vijf jaar presteerde het fonds beter dan de concurrentie, bij een ondergemiddeld risico. Ondanks de recente magere resultaten, hebben we nog steeds vertrouwen in het fonds. Hans Peter Portner en zijn team passen het beleggingsthema water zeer gedisciplineerd toe. Wij blijven bij de rating 'Bronze'.

Beheer
Binnen het twintig leden tellende team voor themafondsen houden drie fondsbeheerders en twee analisten zich bezig met het universum water. Zij beschikken over zowel financiële als sectorervaring. Twee leden van het team werken al sinds 2002 samen. Hans Peter Portner, die in 1997 in dienst trad van Pictet Asset Management en het team voor sector- en themafondsen leidt, heeft de langste staat van dienst. Hiervoor werkte Portner sinds 1992 als beheerder van aandelenfondsen bij UBS Brinson in Bazel.

Hij wordt ondersteund door Philippe Rohner, die in 1998 als aandelenanalist bij Pictet binnenkwam en sinds 2002 beheerder van Pictet-Water is. Rohner werkte voordien in de energie- en chemiesector. Sinds 2007 versterkt Arnaud Bisschop het team. Hij werkte eerder bij Lyonnaise des Eaux (Suez-groep).
Karen Kharmandarian, die sinds 2004 bij Pictet werkt en in 2007 overstapte van obligatiebeheer naar het waterteam, en Cédric Lecamp, die na afronding van zijn studie bij Pictet in dienst kwam, complementeren het team.

Portner en Kharmandarian zijn verantwoordelijk voor de waternutsbedrijven. De overige teamleden houden zich vooral bezig met watertechnologie en milieudiensten. Voor de identificatie van trends op lange termijn in de watersector wordt het team ondersteund door een externe adviesraad.

Fondshuis
Pictet Asset Management (PAM) is de vermogensbeheerder van de Zwitserse privébank Pictet & Cie. PAM beschikt over een brede waaier aan fondsen (meer dan 100 fondsen, beheerd vermogen CHF 120 miljard), die alle grote beleggingscategorieën omvat. Een van de accenten is themafondsen. Vanaf 1995 met een biotechnologiefonds en inmiddels met producten voor water, generieke geneesmiddelen, consumentengoederen, beveiliging, alternatieve energie, digitale communicatie en hout.

Pictet was in 2000 het eerste fondshuis dat een waterfonds op de markt bracht. Dergelijke innovaties bij beleggingsfondsen zijn zeldzaam en voor beleggers ook niet altijd gemakkelijk in te zetten. De variabele beloning van het beleggingsteam is voor 60 procent afhankelijk van het resultaat en voor 40 procent van zachte factoren. De bonussen worden gedeeltelijk uitgesteld uitgekeerd en zijn gebaseerd op perioden van een en drie jaar. De beoordeling over meerdere jaren versterkt de inzet van het team voor de lange termijn. De communicatie over de fondsen is goed.

Uitgebreide maandelijkse rapportages geven toelichting bij de portefeuilleactiviteit en de belangrijkste resultaatfactoren. De kosten zijn in de aandelenklassen voor particuliere beleggers gewoonlijk gemiddeld tot bovengemiddeld. 

Beleggingsproces
Het beleggingsuniversum omvat rond 270 bedrijven die voor ten minste 20 procent actief zijn in het watersegment. Dit wordt afgemeten aan omzet, EBITDA of ondernemingswaarde. De meeste in aanmerking komende aandelen behoren tot de segmenten industrie (watertechnologie, milieudiensten inclusief afvalverwerking) en nutsbedrijven (inclusief. waterzuivering). Het team wil in de toekomst bij de selectie explicieter kijken naar duurzaamheidscriteria. Tot nu toe werd via de risicopremie rekening gehouden met milieu- of transparantieproblemen.

De beheerders zoeken naar aantrekkelijk gewaardeerde ondernemingen met een groei die boven de marktverwachtingen ligt. De aandelenselectie is gedisciplineerd en sterk procesgestuurd. De neutrale weging van een aandeel in het aandelenuniversum bedraagt 6 procent. Aftrek van de weging volgt op basis van een lage liquiditeit, een beperkt 'watergehalte', een hoge volatiliteit of onaantrekkelijke sectorindicatoren. De hieruit voortvloeiende weging wordt opwaarts of neerwaarts bijgesteld op basis van de beoordeling van de onderneming op zich en van de waardering van het aandeel.

De fondsbeheerders hechten waarde aan een duurzaam bedrijfsmodel en een ervaren management. De beoogde tracking-error tegenover de MSCI World-index bedraagt 4-6 procent. Er gelden geen beperkingen voor landen of sectoren. De landen- en sectorallocatie volgt uit de aandelenselectie.

Rendement
In de Morningstar-categorie 'Aandelen sector water' is het aantal fondsen met een track-record van meer dan tien jaar beperkt, wat een vergelijking op lange termijn lastig maakt. Over drie en vijf jaar presteerde Pictet-Water per jaar beter dan het categoriegemiddelde. Het risico lag lager dan het gemiddelde, wat overeenstemt met de vrij defensieve positionering. Zoals te verwachten, versloeg het fonds in 2008 en 2011 de concurrentie, maar bleef het in 2009 achter. In 2010 presteerde het fonds goed, vooral dankzij nutsbedrijven in het Verenigd Koninkrijk en opkomende markten.

De sectorgiganten Suez Environnement en Veolia hadden een negatieve uitwerking op het rendement, een ontwikkeling die zich in 2011-12 voortzette. Het fonds profiteerde echter van beleggingen in Amerikaanse en Britse waternutsbedrijven. Aandelen in het segment waterzuivering (Clean Harbor, Waste Connections) ondersteunden in 2011 het rendement, maar bleven in het lopende jaar achter bij de verwachtingen. Daarnaast toonden de Braziliaanse waternutsbedrijven een negatieve ontwikkeling.

In 2012 toonde de Koreaanse portefeuillepositie Woongjin Coway de nodige schommelingen, nadat een regeling ter bescherming van de crediteuren van de holdingmaatschappij in werking trad, waardoor de geplande verkoop van de wateractiviteiten tijdelijk onzeker was. Over het algemeen zijn de risico’s van dit fonds hoger dan bij een breed gespreid aandelenfonds, vanwege de sterke vertegenwoordiging van small- en mid-caps en de sterke sectorconcentratie. In vergelijking met andere waterfondsen is het fonds echter relatief defensief.

Kosten
De TER is absoluut gezien hoog, maar ligt onder het categoriegemiddelde.

Rol in de portefeuille
Nichebelegging.

Lees de volledige analyse van Pictet-Water P EUR >Bekijk ook de vorige beleggingsfondsen van de week
Davis Value Fund

PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Franklin Mutual European

Henderson Horizon - Japanese Equity Fund


DWS Global AgriBusiness


Legg Mason Royce US Small Cap Opportunities

Robeco High Yield Bonds

Carmignac Patrimoine

Robeco New World Financials

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds

Kempen Euro Credit

Templeton Global Bond

SNS Euro Mixfonds


ASN Milieu & Waterfonds


W.P. Stewart Holdings

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten