Dividend: go with the flow

Dividendbeleggen is en blijft ongekend populair bij de Nederlandse belegger. Een analyse van de kapitaalstromen die beleggers naar dividendfondsen dirigeren levert interessante inzichten op. Zes dividendfondsen take it all.

Jeffrey Schumacher, CFA 16 oktober, 2013 | 15:32
Facebook Twitter LinkedIn

Het maandelijks overzicht van meest geraadpleegde fondsanalyses op morningstar.nl wordt gedomineerd door dividendfondsen van Kempen, ING, DWS en BNP Paribas. Ofschoon er signalen zijn die het gunstige sentiment rond dividendbeleggen bedreigen, zoeken beleggers nog steeds hun heil in deze aandelencategorie. Een analyse van de kapitaalstromen die beleggers naar dividendfondsen dirigeren levert interessante inzichten op.

Dividendjagen
Beleggers zijn – pakweg vanaf eind 2011- om uiteenlopende redenen in dividendaandelen gestapt. De lage rentestand, economische onzekerheid, lage economische groei en de toenemende vraag naar inkomstengenererend vermogen zijn belangrijke factoren die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de “search for yield”, ofwel de “zoektocht naar rendement”. Als de in- en uitstroom wordt bekeken van beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie ‘aandelen wereldwijd – dividend’ dan wordt de run op dividendbeleggen duidelijk. Deze categorie bevat alle in Europa verkrijgbare beleggingsfondsen die wereldwijd in dividendaandelen beleggen. De netto-instroom is dermate sterk, dat het een valide vraag is of de “search for yield” niet is doorgeslagen naar een “scream for yield”?

Dat de categorie ‘aandelen wereldwijd - dividend’ de afgelopen drie en een half jaar in geen enkele maand een netto-uitstroom kende is illustratief voor de jacht op dividend. Het is uitzonderlijk voor deze periode, waarin bijvoorbeeld traditionele aandelenfondsen die wereldwijd beleggen wel degelijk maanden hebben gekend waarin er sprake was van (forse) uitstroom (Morningstar-categorie ‘aandelen wereldwijd gemengd’).

Onderstaande staafdiagram illustreert het gedrag van beleggers ten aanzien van dividendbeleggen. Op de linkeras staat de gesaldeerde maandelijkse netto in- of uitstroom van alle fondsen in de categorie ‘aandelen wereldwijd – dividend’ in de periode januari 2010 tot en met juli 2013. Geen enkel staafje noteert lager dan 0, wat betekent dat er in geen enkele maand per saldo een netto-uitstroom heeft plaatsgevonden. (klik op diagram voor vergroting)Uit het verloop van de staafjes is nog een tweede conclusie te trekken. Tot en met mei 2013 worden ze steeds hoger. Hoewel dividendbeleggen over de gehele periode in de spotlights stond, hebben beleggers in toenemende mate hun vermogen ondergebracht in dividendfondsen met mei 2013 als absolute recordmaand met een netto instroom van iets meer dan EUR 2 miljard. Even opvallend is de terugval in netto-instroom in juni. De aankondiging van Fed-voorzitter Ben Bernanke dat de Amerikaanse centrale bank zijn steunprogramma wilde gaan beperken lijkt meteen voor verkoopdruk te hebben gezorgd.

De totale instroom in de Morningstar-categorie ‘aandelen wereldwijd – dividend’ over de periode januari 2010 – juli 2013 bedroeg EUR 29,4 miljard. Hiermee heeft de instroom van nieuw kapitaal een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van het totale beheerd vermogen van de fondsen in deze categorie (asset under management of AUM). Waar het totale beheerd vermogen in januari 2010 nog EUR 9,7 miljard bedoeg, is dat per juli 2013 opgelopen tot iets onder EUR 50 miljard euro: een stijging van ruim 400 procent. De ontwikkeling van het totale beheerde vermogen is ook af te lezen in bovenstaand diagram. De lijngrafiek geeft op de rechter as de ontwikkeling weer het AUM van alle beleggingsfondsen in deze categorie over dezelfde periode.

Als de ontwikkeling van het beheerd vermogen in de periode januari 2010 – juli 2013 in de Morningstar-categorie ‘aandelen wereldwijd – dividend’ wordt afgezet tegen die van de categorie ‘aandelen wereldwijd gemengd’, dan blijkt wederom dat de aantrekkingskracht van dividendbeleggen enorm is geweest. De onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer van het beheerd vermogen in beide categorieën, waarbij de stand per januari 2010 is geïndexeerd op 100. De grafiek laat duidelijk zien dat het beheerd vermogen van de dividendcategorie relatief sterk is opgelopen ten opzichte van de traditionele wereldwijde aandelencategorie. (klik op grafiek voor vergroting)
The winner takes it all
De forse instroom in de wereldwijde dividendcategorie is een feit. Een interessante vervolgvraag is waar al dat nieuwe kapitaal terecht is gekomen. Wanneer wordt ingezoomd op de geldstromen en wordt gekeken naar welke dividendfondsen nieuw kapitaal mochten verwelkomen, dan valt op dat dit sterk geconcentreerd is.

Van de bijna 100 beleggingsfondsen in de categorie ‘aandelen wereldwijd – dividend’ zijn er zes die in de periode januari 2010 – juli 2013 meer dan EUR 1 miljard aan instroom hebben ontvangen. Deze fondsen en hun inflow staan in onderstaande tabel (op klikken voor vergroting).

Bekijk ook de fondsanalyses van M&G Global Dividend, DWS top Dividende, Kempen Global High Dividend Fund en BlackRock GF Global Equity Income.

M&G Global Dividend voert de lijst aan met een instroom van bijna EUR 7 miljard. BlackRock GF Global Equity Income is een opvallende naam, omdat het fonds pas sinds november 2010 actief is. De overige fondsen kunnen bogen op een langere ervaring in het wereldwijde dividenduniversum. De wereldwijde dividendstrategie van Kempen en van DWS zijn de voor Nederlandse beleggers bekende namen. Newton en Veritas zijn daarentegen niet in ons land verkrijgbaar.

Opvallend is dat deze zes dividendfondsen zich gezamenlijk 74 procent van de totale instroom in deze categorie hebben toegeëigend. Met DWS en M&G als duidelijk winnaars. Deze zes fondsen hebben gezamenlijk 68 procent van het vermogen in de categorie ‘aandelen wereldwijd - dividend’ onder beheer. The winner takes it all.

Groeistuipen
De spectaculaire groei die sommige dividendfondsen hebben doorgemaakt is een mooie opsteker voor het fondshuis, maar de belangrijkste vraag is of de zittende beleggers wel bij deze groei zijn gebaat. Een grote instroom kan voor problemen zorgen, zoals een groeiende kaspositie of in het ergste geval een aanpassing van de beleggingsstrategie waarbij men noodgedwongen meer liquide aandelen moet kopen om niet een te dominante positie in een individueel aandeel te creëren.

Het is in dit opzicht interessant om te kijken hoe een fonds als DWS Top Dividende omgaat met de instroom en het beheerde vermogen. Het fonds verwelkomde in de afgelopen drie en een half jaar bijna EUR 7 miljard aan nieuw kapitaal, waarmee het totale beheerde vermogen uitkwam op bijna EUR 14 miljard euro per juli 2013. Daarmee is het verreweg het grootste fonds in de categorie. De vraag is alleen of beheerder Thomas Schüssler zijn nieuwe beleggers nog wel het “oude”, succesvolle DWS Top Dividende kan voorschotelen, of dat hij genoodzaakt is om zijn portefeuille aan te passen aan de nieuwe realiteit. Daarover gaat het vervolgartikel dat donderdag op deze site wordt gepubliceerd.


Lees ook de andere artikelen in deze serie over de populariteit van dividendbeleggen.

DWS Top Dividende: alles bij het oude of nieuwe realiteit

Verschillen tussen dividendfondsen: BNP Paribas Global High Income Equity Fund en DWS Top Dividende

Verschillen tussen dividendfondsen: ING Hoog Dividend Aandelen Fonds en Kempen Global High Dividend Fund

Verschillen tussen dividendfondsen: M&G Global Dividend

Verschillen tussen dividendfondsen: totaaloverzicht

Dividendfondsen: van waarde in moeilijke tijden

Meer leren over dividendbeleggen? Bekijk dan Morningstar's Dossier Dividend.
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten