Beleggingsfonds van de week: Comgest Growth Emerging Markets

Getalenteerde beheerders in combinatie met een consistente sterke langetermijnbeleggingsfilosofie maakt Comgest Growth Emerging Markets één van de beste van zijn categorie. Het fonds verdient de hoogste rating 'Gold'.

Jeffrey Schumacher, CFA 24 oktober, 2013 | 10:25
Facebook Twitter LinkedIn

Emerging Markets hebben hun glans in de afgelopen jaren verloren. Wanneer wordt gekeken naar de prestaties van de MSCI EM Index en iets specifieker de MSCI BRIC Index die zicht richt op de landen Brazilië, Rusland, India en China, dan wordt duidelijk dat deze markten en regio’s het moeten afleggen tegen de ontwikkelde landen. Over drie jaar gemeten realiseerde de MSCI EM Index een geannualiseerd rendement van -0.05 procent en de MSCI BRIC een geannualiseerd rendement van -4,26 procent (in euro’s gemeten). De MSCI World Index en de MSCI Europe Index deden het veel beter over deze periode, met geannualiseerde rendementen van respectievelijk 12,14 procent en 9,04 procent.

Niet alleen dalende aandelenkoersen zijn de oorzaak van de achterblijvende rendementen. In de basis bestaat het rendement op aandelen uit twee componenten: koersrendement en dividendrendement. Met het beleggen in een buitenlandse valuta komt daar een derde component bij: het valutarisico. Juist deze laatste component heeft het rendement op beleggingen in opkomende landen een extra duw naar beneden gegeven. Veel valuta’s van opkomende landen daalden in 2013 in waarde ten opzichte van de euro. Zo verloor de Braziliaanse Real dit jaar 9 procent ten opzichte van de euro, de Indiase Rupee 14 procent en de Indonesische Rupiah 18 procent.

Dat beleggen in opkomende markten de laatste jaren niet "per definitie" tot verlies leiden bewijst Comgest Growth Emerging Markets. Dit is een fonds dat op een geconcentreerde wijze met overtuiging belegd in opkomende markten. Ondanks dat het fonds forse beleggingen heeft in de BRIC landen, weet het over 3 jaar nog steeds een bescheiden positief geannualiseerd rendement te realiseren van 0,22 procent. Volgens Morningstar zijn er meerdere elementen die Comgest Growth Emerging Markets tot een topper in zijn categorie maakt.

Opinie
Comgest Growth Emerging Markets


Het beheer van dit emerging markets fonds van Comgest volgt de Comgest-filosofie die resoluut gericht is op groeibedrijven van hoge kwaliteit. Het team heeft uitsluitend belangstelling voor zeer winstgevende ondernemingen die hun winst onafhankelijk van de economische conjunctuur sterk kunnen laten toenemen. Doorgaans genieten deze ondernemingen een dominante commerciële positie en beschikken ze over een solide management en een gezonde balans. De effecten uit de meest cyclische sectoren en de banken worden meestal uitgesloten uit het beleggingsuniversum.

De beheerders handhaven deze filosofie in alle marktomstandigheden en wij vinden deze sterke overtuiging een van de pluspunten van dit fonds. Het wordt sinds meer dan tien jaar beheerd door Vincent Strauss en Wojciech Stanislawski. Dit getalenteerde duo werkt nauw samen met de rest van het team dat bestaat uit 17 ervaren medewerkers in Parijs en in Azië.

De beheerders hebben een lange beleggingshorizon. Zij beheren een geconcentreerde portefeuille met slechts een veertigtal posities, die weinig gelijkenissen vertoont met de MSCI Emerging Markets Index en met de overige fondsen van de categorie. In vergelijking met zijn categoriegenoten heeft deze portefeuille een uitgesproken voorkeur voor defensieve consumptiewaarden. Die zorgen er mede voor dat de volatiliteit van de portefeuille beperkt blijft en de risicokenmerken van het fonds vormen een bijkomend voordeel voor deze steeds lastige activaklasse.

De blootstelling aan technologie (23 procent van de activa per eind juli 2013) ligt eveneens boven het gemiddelde. In 2012 pakte de effectenselectie negatief uit, maar daarmee staat de langetermijnbenadering volgens ons niet ter discussie. De risico-rendementsverhouding van het fonds op lange termijn blijft immers zeer goed en de outperformance van het fonds over de eerste acht maanden van 2013 bewijst de deugdelijkheid van de benadering in zeer volatiele markten. Wij blijven dus overtuigd van het langetermijnpotentieel van dit fonds dat zijn rating 'Gold' behoudt.

Beheer
Fondsmanager Vincent Strauss heeft meer dan dertig jaar ervaring. Hij is sinds 1994 hoofdbeheerder van dit fonds, sinds 1999 ondersteund door Wojciech Stanislawski als medebeheerder. Zij zijn samen eveneens verantwoordelijk voor regionale Aziatische fondsen van Comgest. Wij maken ons echter niet te veel zorgen over hun werklast, gezien de sterke complementariteit van de mandaten en de collegiale aanpak van het team.

De twee beheerders werken nauw samen met de rest van het Asia & Emerging Markets-team dat in totaal 17 medewerkers telt. Vanwege de zeer strikte toepassing van de beleggingscriteria van de groep is het beleggingsuniversum redelijk beperkt. Elke beheerder-analist volgt slechts 10 à 15 aandelen in detail en elk bedrijf in het universum wordt door ten minste twee teamleden gevolgd. De beheerders zijn gevestigd in Parijs, Hongkong en Singapore. Zij kunnen ook een beroep doen op de researchcapaciteiten van het in India gevestigde Sunman Investment Advisors.

Frequente informele gesprekken en een wekelijkse beleggingsvergadering zorgen voor een doeltreffende communicatie en een sterke doorstroming van de beleggingsideeën naar alle geledingen. Wij waarderen het dat de beheerders zelf ook in het fonds beleggen, volgens ons een goede manier om hun belangen op één lijn te brengen met die van de beleggers.

Fondshuis
Comgest werd opgericht in 1986 en is een onafhankelijke beheermaatschappij, waarvan het kapitaal in handen is van het management en alle medewerkers. De onderneming werd in 1993 versterkt door de oprichting van Comgest Far East en beschikt over analyse- en beheerteams in Parijs en Hongkong, wat de specialisatie in het beheer van Europese en Aziatische aandelen en in aandelen uit opkomende landen weerspiegelt.

Eind december 2010 bedroeg het beheerd vermogen van Comgest EUR 15,5 miljard, waarvan meer dan twee derde belegd is in opkomende landen. De groep heeft een sterke beleggingscultuur en alle fondsen worden volgens dezelfde filosofie beheerd, met nadruk op de selectie van groeiaandelen van hoge kwaliteit. Wegens de kapitaalstructuur van de groep is de variabele beloning van de beheerders niet rechtstreeks gekoppeld aan de fondsresultaten op lange termijn maar uiteindelijk aan de omvang van het beheerde vermogen.

De meeste beheerders beleggen zelf ook in de fondsen die zij beheren, waardoor hun belangen parallel lopen aan die van de andere beleggers. Zo probeert de maatschappij niet onbezonnen het beheerd vermogen uit te breiden en blijft zij trouw aan de oorspronkelijke filosofie. Dit leidt tot een hoge continuïteit in de teams en een sterke onderlinge verbondenheid. De communicatie van de beheermaatschappij met haar aandeelhouders is goed.

Beleggingsproces
De beleggingsfilosofie is duidelijk gericht op groeiaandelen van kwaliteitsbedrijven. De portefeuille wordt bottom-up samengesteld. De eerste stap van het beheerproces bestaat uit de identificatie van zeer solide bedrijven die over een dominante commerciële marktpositie beschikken en die ongeacht de economische cyclus zeer winstgevend zijn. De meeste cyclische en financiële waarden vallen dus niet onder dit beleggingsuniversum. De bedrijven die door de eerste selectie komen, worden aan een intensieve fundamentele analyse onderworpen, onder meer door bedrijfsbezoeken en gesprekken met hun managers en hun concurrenten.

Uiteindelijk blijven slechts ongeveer 120 waarden over die het beleggingsuniversum vormen. Die waarden worden vervolgens geëvalueerd aan de hand van een strikt waarderingsproces gebaseerd op geüpdate winstcijfers en dividenden. De uiteindelijke effectenselectie voor de portefeuille gebeurt op basis van de waarderingsniveaus en van de door de beheerders vastgestelde instappunten. De beleggingshorizon is lang, tussen drie en vijf jaar, waardoor de omloopsnelheid en dus de transactiekosten van de portefeuille laag zijn. De zeer strikte toepassing van dit beleggingsproces laat uiteraard nog weinig ruimte voor benchmarking. De portefeuille, die slechts 40 à 45 waarden telt, geeft een duidelijke en vaak tegendraads positionering weer.

Rendement
Het fonds heeft een zeer goed track record. Over de laatste vijf jaren tot eind augustus 2013 heeft het 1,2 procent per jaar beter gedaan dan het categoriegemiddelde. Het heeft beter gepresteerd dan 72 procent van zijn concurrenten. Het succes van het fonds is te danken aan de strikte handhaving van de beleggingsdiscipline, ongeacht de marktomstandigheden. Het fonds bleef soms achter en dit zal ook in de toekomst voorkomen.

Dit was bijvoorbeeld het geval tijdens het eerste kwartaal van 2011. Als gevolg van de sterke stijging van oliegerelateerde aandelen liep het fonds een achterstand op ten opzichte van zijn concurrenten. Het fonds bezat nauwelijks dergelijke aandelen en de rest van de markt maakte een consolidatie door. Het fonds maakte zijn achterstand later echter goed en bevond zich over het hele jaar 2011 in het tweede kwartiel en zoals te verwachten weerstond het beter tijdens de zomercorrectie.

Daaruit bleek eens te meer de sterke overtuiging van de beheerders die niet toegaven aan de paniek en niet aarzelden om tegendraadse posities te handhaven. De slechte prestaties in 2012 zijn deels te verklaren door de stijl (outperformance van ‘momentumaandelen’) maar ook door de aandelenselectie die slecht uitpakte (bijvoorbeeld Acer, HTC). Zoals verwacht heeft het fonds het over de eerste acht maanden van 2013, toen de volatiliteit weer aanzienlijk toenam, beter gedaan dan zijn concurrenten.

Kosten
De TER ligt onder de categoriemediaan, wat het fonds een bijkomend voordeel oplevert.

Rol in de portefeuille
Diversificatie. Het fonds kan worden gebruikt om een blootstelling aan de aandelenmarkten van ontwikkelde landen te diversifiëren.


Lees ook het fondsrapport van Comgest Growth Emerging Markets > 


Bekijk ook andere beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'aandelen emerging markets' met een Morningstar Analyst rating (klik op tabel voor vergroting).

Vorige beleggingsfondsen van de week
ING Dynamic Mix Fund 

Pictet-Water

Davis Value Fund

PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Franklin Mutual European

Henderson Horizon - Japanese Equity Fund


DWS Global AgriBusiness


Legg Mason Royce US Small Cap Opportunities

Robeco High Yield Bonds

Carmignac Patrimoine

Robeco New World Financials

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds

Kempen Euro Credit

Templeton Global Bond

SNS Euro Mixfonds


ASN Milieu & Waterfonds


W.P. Stewart Holdings

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten