Het maakt nogal uit welk fonds u kiest

Heeft u zich wel eens afgevraagd op basis waarvan u een fonds krijgt geadviseerd? Of hoe sommige fondsen in vredesnaam in uw portefeuille terecht zijn gekomen?

San Lie 31 oktober, 2013 | 11:56
Facebook Twitter LinkedIn

Sommige vermogensbeheerders en beleggingsaviseurs maken bij de selectie van beleggingsfondsen voor hun klanten uitgebreide analyses. Zoals het hoort en zou moeten. Maar er zijn er ook die zich alleen richten op de (historische) rendementen van een fonds. Zoals het niet zou moeten.
Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De financiële waakhond concludeert dit op basis van een onderzoek onder tien zelfstandige beleggingsondernemingen die tenminste een derde van het door hun beheerde vermogen beleggen in actieve en/of passieve beleggingsfondsen.

Daarnaast blijkt ook uit het onderzoek, dat beleggingsondernemingen vaak trouw blijven aan keuzes die zij in het verleden hebben gemaakt. Is een beleggingsfonds eenmaal geselecteerd dan wordt het niet of nauwelijks geruild voor een ander fonds.

Daar vind ik wat voor te zeggen. Indien een beleggingsonderneming op basis van serieus onderzoek een bepaald beleggingsfonds heeft geselecteerd, geeft het geen pas om bij het eerste de beste tegenwind het fonds meteen van de hand te doen of te ruilen voor een ander. De kunst is juist een beleggingsfonds te vinden dat over de cyclus heen (relatief) goed presteert, dat doen wij fondsanalisten ook.

Foutief is uiteraard krampachtig vast te houden aan een fonds dat wellicht niet op basis van de juiste gronden is geselecteerd. Nog fouter is om ongegrond een fonds te kopen.

Ik illustreer dat met een voorbeeld. Stel: u heeft 10 jaar geleden na lang wikken en wegen besloten – op advies van uw beleggingsadviseur – een deel van uw vermogen in aandelen uit opkomende markten te beleggen. Dan zou u (afgaande op het gemiddelde van de Morningstar-categorie 'aandelen emerging markets') in euro’s gemeten een gemiddeld rendement van 9,3 procent per jaar gemaakt moeten hebben. Een goed advies dus.

Het had echter nogal uitgemaakt welk beleggingsfonds de goede adviseur u vervolgens had geadviseerd:
 
• Had u het First State Global Emerging Markets Fund op zijn advies gekocht, dan had u het nog beter gedaan dan het eerdergenoemde categoriegemiddelde van 9,3 procent: namelijk gemiddeld 14,3 procent per jaar.

• Was u echter indertijd geadviseerd om te beleggen in het Allianz Global Emerging Markets Equity Fund, dan had u het moeten doen met een gemiddeld rendement van slechts 7,8 procent per jaar. Inderdaad, bijna de helft.

Reken maar uit: met het fonds van First State was uw initiële inleg van EUR 10.000 na 10 jaar EUR 38.026 waard; met het Allianz-fonds was dit EUR 21.133 waard. het rendement van de fondsen gaat niet zonder risico. Het is in bovenstaande voorbeeld opmerkelijk, dat de standaarddeviatie van First State over 10 jaar 16.3 procent is tegenover 21.2 procent voor Allianz. Allianz Global Emerging Markets Equity Fund rendeert dus bijna de helft minder dan First State Global Emerging Markets Fund en heeft ook nog een hoger risico.

Het maakt dus nogal uit welk fonds u kiest. Daar hoort een grondig research- en selectieproces aan vooraf te gaan.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten