10 Ultieme aandelen van de Ultimate Stock-Pickers

Morningstar's ultieme aandelenbeleggers benutten de stijging van de beurzen in het derde kwartaal om winst te nemen. Toch werd er ook met grote overtuiging in Oracle, ExxonMobil, Philip Morris International, Coca-Cola en PepsiCo belegd.

Greggory Warren, CFA 29 november, 2013 | 0:09
Facebook Twitter LinkedIn

In het tweede kwartaal verklaarde Fed-voorzitter Ben Bernanke dat de centrale bank tegen het eind van het jaar de monetaire stimulering zou afbouwen (tapering). Dit leidde tot een lichte correctie, maar in het derde kwartaal keerde het vertrouwen terug op de Amerikaanse aandelenmarkten. Uiteindelijk steeg de markt tijdens de periode met meer dan 5 procent en eindigde de S&P 500 TR Index over de eerste negen maanden van 2013 bijna 20 procent hoger.

De bezorgdheid over het naderende einde van de kwantitatieve verruiming, de impact van de shutdown van de federale overheid en de ruzie over het schuldenplafond (debt ceiling) remden de markten nauwelijks af aan het begin van het vierde kwartaal. De S&P 500 TR Index steeg sinds eind september met meer dan 6 procent. Als dit patroon zich tot het eind van het jaar voortzet, zijn Amerikaanse aandelen in zeven van de afgelopen negen kalenderkwartalen gestegen. Sinds het eind van het derde kwartaal van 2011, de voorgaande gelegenheid dat de Amerikaanse politiek zich met het schuldenplafond bezighield, zijn de markten meer dan 60 procent gestegen.

Het conflict over het schuldenplafond en de verdere financiering van de overheid is slechts opgeschoven naar het eerste kwartaal van 2014. De markten gedragen zich echter alsof dit gewoon een kiezeltje op de weg is en geen grote hindernis. Zo lang de Amerikaanse economie nog tekenen van verbetering toont en de bedrijfswinsten sterker stijgen dan algemeen verwacht (waarvan Morningstar meent dat dit zich niet voor onbepaalde tijd zal voortzetten), lijkt de markt zijn opmars onbekommerd voort te zetten. Ronald Canakaris van Aston Asset Management, die het fonds Aston/Montag & Caldwell Growth beheert, sprak zich in zijn commentaar voor beleggers over het derde kwartaal ook in dergelijke termen uit. Hij stelde dat:

[...] de vooruitzichten voor de aandelenmarkt gunstig blijven, de kans op een recessie klein is, het monetaire beleid erg ruim blijft, de marktwaarderingen redelijk tot fors zijn, maar niet extreem en dat beleggers optimistisch maar niet euforisch zijn. De markt kan voor de korte termijn echter volatieler zijn, omdat de algemeen verwachte economische en winstvooruitzichten nog steeds te hoog zijn. Het obligatieaankoopprogramma van de Federal Reserve blijft de aandelenmarkt waarschijnlijk ondersteunen. Deze extra liquiditeit heeft echter de gevoeligheid van beleggers voor risico verminderd en de obligatie- en aandelenkoersen aanzienlijk omhooggestuwd. Zodoende kan ook de aangekondigde intentie van de Fed om dat programma af te bouwen, tezamen met de onzekerheid over hoe en wanneer zij dit gaat doen, bijdragen aan een toenemende marktvolatiliteit.

Deze uitspraken geven goed weer in welk klimaat de Ultimate Stock-Pickers zich bevinden wanneer zij op zoek gaan naar aandelen die ze kunnen kopen, beslissingen nemen over de effecten die zij willen verkopen en moeten omgaan met de uitstroom van middelen uit actief beheerde fondsen voor Amerikaanse aandelen.

Nu meer dan drie kwart van de topbeheerders hun posities aan het eind van het derde kwartaal heeft bekendgemaakt (en in sommige gevallen hun posities per eind oktober) is het geen verrassing dat de trend nog altijd hogere verkopen dan aankopen toont, net als in de afgelopen kalenderkwartalen. Veel van onze beheerders benutten de marktstijging om wat winst te nemen.

Tegelijkertijd zien we nog altijd op sterke overtuiging gebaseerde aankopen van aandelen met een 'moat' — en dan vooral met een 'wide moat' (bedrijven met een uitstekende concurrentiepositie) . Veel van onze beheerders vinden nog altijd kwaliteitsbedrijven die noteren tegen een discount ten opzichte van de ramingen van de intrinsieke waarde. Naarmate de markt steeg, is het aantal aankopen helaas wel gedaald.

Als we kijken naar de handelsactiviteiten van de Ultimate Stock-Pickers in een gegeven periode, richten we ons meestal op zowel high-conviction aankopen als aankopen met new money. Wij omschrijven high-conviction aankopen als gevallen waarin beheerders hun bestaande posities behoorlijk uitbreiden, of belangrijke nieuwe beleggingen toevoegen, met bijzondere aandacht voor de impact van deze transacties op de globale portefeuille.

Als we naar al deze aankopen kijken, moeten we niet vergeten dat het besluit om deze effecten te kopen misschien al begin juli is genomen. Dit betekent, dat de prijs die onze topbeheerders betaalden waarschijnlijk anders was dan de huidige niveaus. Het is dus belangrijk om de huidige aantrekkelijkheid van de vermelde effecten te beoordelen door deze te vergelijken met een aantal maatstaven die de aandelenanalisten van Morningstar regelmatig leveren, zoals de Morningstar-rating voor aandelen en de verhouding koers/fair value.

Dit is vooral in het huidige klimaat belangrijk, omdat de S&P 500 TR Index steeds verder stijgt en regelmatig een nieuwe recordhoogte bereikt. Niettemin lijkt de markt als geheel nu slechts iets overgewaardeerd. Het aandelenuniversum dat Morningstar volgt, noteert iets hoger dan de raming van de fair value van onze analisten (de waarde van een onderneming op basis van de geschatte, toekomstige kasstroom).

Veel van de topbeheerders zijn openhartig over de problemen waar zij (en alle beleggers) momenteel voor staan. Steven Romick van FPA Crescent sprak zich onlangs heel treffend uit over het heersende klimaat:

We zouden willen, dat een deel van de gekte die we momenteel zien, omslaat in angst. Dat zorgt er namelijk voor dat beleggers gaan verkopen zonder naar de waarde te kijken... We willen niets liever dan een tandje hoger schakelen en bijkopen, maar er zijn momenteel maar weinig aandelen met een echte veiligheidsmarge. Daarom stellen we ons momenteel wat terughoudend op... Ondertussen profiteren we wel van het feit dat anderen dat niet doen, waardoor veel van onze beleggingen zijn gestegen naar het punt waarop wij de verhouding tussen risico en beloning niet meer aantrekkelijk vinden. Als we eerlijk zijn en emoties niet laten meespelen, hebben we weinig andere opties dan te verkopen.

Top 10 van 'high-conviction' aankopen van de Ultimate Stock-Pickers


Lees ook de analyses van de aandelen Oracle, ExxonMobil, Philip Morris International, Coca-Cola en PepsiCo.


Als we de lijst met top 10 high-conviction aankopen nader bekijken, valt vooral Oracle op. Vier van onze topbeheerders — Alleghany, Oakmark Equity & Income, Yacktman en FPA Crescent — kochten tijdens de afgelopen periode gewone aandelen van dit softwarebedrijf. Ronald Canarkis echter verkocht zijn resterende positie in Oracle tijdens de periode en zei er het volgende over:


Wij verkochten tijdens het kwartaal onze kleine resterende positie in Oracle. De overschakeling naar het cloud-model (minder kapitaalinvesteringen en meer operationele kosten) betekent minder vooruitbetaalde opbrengsten voor Oracle en meer spreiding van de opbrengsten in de loop van de tijd. Wij concludeerden dus dat het potentieel voor omzetgroei slechts een paar procent bedraagt, tenzij Oracle op overnamepad gaat. En die overnames moeten dan groot zijn om impact te hebben. Dat zou het risicoprofiel van het bedrijf verhogen.

Morningstar-analist Rick Summer is het ermee eens dat de gemiddelde jaarlijkse omzetgroei de komende vijf jaar waarschijnlijk lager zal uitkomen dan de ruim vijf procent tot nu toe. Op abonnementen gebaseerde cloud-oplossingen worden in de tweede helft van het decennium een groter deel van Oracle's omzetmix. Hij meent echter dat Oracle's bestaande activiteiten, de hoge overstapkosten voor bestaande klanten en toekomstige producten de leidende positie in de markt zullen versterken.

Bestaande klanten kopen inderdaad cloud-software, maar hij meent dat vele van hen waarde hechten aan de mogelijkheid om hybride oplossingen te kiezen (met een mix van cloud- en lokale oplossingen) en dat Oracle's flexibiliteit een betere oplossing is voor veel risicomijdende klanten. Summer ziet in dat cloud-computing de softwarewereld mogelijk kan verstoren. Hij meent echter dat de hoge overstapkosten, die inherent zijn aan Oracle's activiteiten, het bedrijf voldoende tijd verschaffen om zijn eigen unieke programma aan cloud-applicaties met succes te implementeren.

Het is positief dat vier of meer van onze topbeheerders high-conviction aankopen deden in het derde kwartaal. We waren wel verrast dat twee of meer van onze beheerders aandelen met een 'wide moat' aanschaften zoals ExxonMobil, Philip Morris International, Coca-Cola, PepsiCo en Qualcomm. Exxon kwam deze week in het nieuws omdat Berkshire Hathaway (BRK.A/BRK.B) een belang van USD 3,5 miljard in het bedrijf nam. Dit is de grootste belegging in een afzonderlijk aandeel sinds Warren Buffett in 2011 USD 10,7 miljard in IBM stak. En daarmee willen we niet voorbijgaan aan het werk van Buffett's twee naaste medewerkers, Todd Combs en Ted Weschler, die een belang van USD 2,2 miljard in DirecTV en van USD 1,8 miljard in DaVita opbouwden.

Het is echter duidelijk dat het 'Orakel van Omaha' persoonlijk was betrokken bij deze grote inzet op een afzonderlijk aandeel. Buffet stond niet alleen in deze stap. Ook de beheerders van Yacktman stapten in vier van de zes aandelen met een 'wide moat', Oracle, Exxon Mobil, Coca-Cola en PepsiCo die dit kwartaal met high conviction werden gekocht. Commentaar over de eerste twee maanden ontbrak. De beheerders stelden wel dat consumentenondernemingen relatief gezien in het kwartaal tegen een aantrekkelijkere koers noteerden. Dit bracht hen ertoe hun posities in Zowel PepsiCo als Coke te verhogen.

Ronald Canarkis kocht tijdens de periode zowel Philip Morris als PepsiCo, en in mindere mate Qualcomm. Hij merkt op dat zijn fonds "in de periode tweemaal toevoegde aan PepsiCo omdat (volgens hem) de welbekende voorstellen van activistische aandeelhouders waarschijnlijk gaan eindigen in een herstructurering of opsplitsing van het bedrijf en dit kan aandeelhouderswaarde laten vrijkomen."

Morningstar-analist Thomas Mullarkey merkt op, dat er inderdaad regelmatig geruchten zijn dat PepsiCo in twee afzonderlijke bedrijven wordt gesplitst: frisdranken en snacks. Hij gelooft echter dat dit niet op korte termijn zal gebeuren. De ceo van de onderneming, Indra Nooy, is nog steeds overtuigd van de voordelen van de "Power of One". Zij meent dat PepsiCo rond USD 1 miljard per jaar aan synergie-effecten realiseert door de voedsel- en frisdrankactiviteiten onder hetzelfde dak te houden.

Mullarkey meent dat er een kleine kans is dat PepsiCo Mondelez International (MDLZ) overneemt, dat vorig jaar werd afgesplitst van Kraft Foods (KRFT). De portefeuille van Mondelez omvat bekende merken als Oreo, Cadbury, Nabisco, Trident en Tang, die verkocht zouden kunnen worden via het distributienetwerk van Frito-Lay. Mullarkey denkt dat de combinatie van PepsiCo-Mondelez ten minste USD 1,8 miljard per jaar aan synergie kan genereren. Als de overname ooit een feit wordt, kan het bedrijf zijn dominantie in de snacksector verder uitbreiden.

Wat betreft de aankoop van Qualcomm door Aston/Montag en Caldwell Growth zei Canarkis in zijn kwartaalbericht aan de aandeelhouders het volgende:

In eerste instantie reduceerden wij Qualcomm, op basis van berichten over lagere orders van Qualcomm en zijn concurrenten voor Taiwan Semiconductor vanwege zwakkere verkopen van de duurdere smartphones. Wij kregen er echter meer vertrouwen in dat de dalende gemiddelde verkoopprijs van smartphones in het hogere segment wordt gecompenseerd doordat consumenten in opkomende markten steeds vaker overstappen op smartphones. Bovendien kan het bedrijf rekenen op hogere royalties van China Mobile wanneer dat bedrijf overstapt op de LTE-standaard. Wij verhoogden de positie verder nadat Qualcomm een nieuw inkoopprogramma voor eigen aandelen van USD 5 miljard aankondigde, nu het voorgaande programma met dezelfde omgang vrijwel is afgerond. Dit nieuws ondersteunt het vertrouwen in de fundamentals op korte termijn en onderstreept de toenemende focus op het teruggeven van kapitaal aan aandeelhouders.

Nadat hun fonds tijdens de periode een positie opende in het aandeel brachten Bill Nygren en Kevin Grant van Oakmark (OAKMX) nog een aantal argumenten naar voren:

Qualcomm is wereldwijd leider in technologielicenties voor mobiele technologie en chipsets voor mobiele toestellen. In beide activiteiten heeft Qualcomm een dominant marktaandeel. Het gebruikt de sterke terugkerende kasstromen van de licentie-activiteiten om verder in de chipsetactiviteiten te investeren.

De onderneming is eigenaar van intellectuele eigendommen die de basis vormen voor veel van de standaarden die voor 3G- en 4G-communicatie worden gebruikt. Daardoor ontvangt het royalties van toestelaanbieders die licenties hebben op deze algemene standaarden. Qualcomm's licentieactivieiten zijn slechts goed voor een derde van de omzet en worden vaak ondergewaardeerd. Dit bedrijfsonderdeel is echter bijzonder winstgevend en vertegenwoordigt bijna twee derde van Qualcomm's winst.

Het grootste deel van de gebruikers van mobiele toestellen wereldwijd gebruikt nog steeds de oudere 2G-technologie. Qualcomm doet hier veel minder in, dus als deze klanten overstappen naar 3G en 4G, kan Qualcomm profiteren van een robuuste autonome omzetgroei. Het bedrijf is ook de toonaangevende leverancier van chipsets, die het hart van mobiele toestellen vormen.

Qualcomm's zeer brede productprogramma en enorme investeringen in R&D kunnen de groei van dit bedrijfsonderdeel verder versterken. Wij verwachten dat de winst van Qualcomm over een paar jaar USD 4,50 per aandeel bedraagt. Als we corrigeren voor USD 20/aandeel in cash, noteert dit kwaliteitsbedrijf tegen een voorwaartse k/w van slechts 11x.


Morningstar-analist Brian Colello denkt in dezelfde richting. Hij merkt op dat Qualcomm als de innovator van CDMA-netwerktechnologie, de ruggengraat van alle 3G-netwerken, zich een ‘wide moat’ heeft verschaft. Mobiele telefoons kunnen in principe geen verbinding maken met 3G-netwerken zonder het bedrijf een royalty van rond 3-5 procent van de prijs van het toestel te betalen. Naarmate er steeds meer voor 3G geschikte smartphones op de markt komen, en netwerkexploitanten hun 3G-netwerken uitbreiden, groeien de licentieopbrengsten van Qualcomm volgens Collelo in ieder geval de komende paar jaar sterk. Het bedrijf heeft niet dezelfde dominante capaciteiten voor 4G-technologieën zoals LTE, maar Collelo meent dat het voldoende essentiële patenten heeft om nieuwe overeenkomsten te sluiten met veel grote toestelfabrikanten.

Daarnaast merkt hij op dat in ieder geval de komende tien jaar het overgrote deel van de 4G-toestellen ook op 3G-netwerken kan functioneren. Hierdoor kan Qualcomm meer 3G-royalties innen. Colello beschouwt het chipsegment van het bedrijf als minder concurrerend. Wel verwacht hij nog altijd een solide omzetgroei naarmate de smartphonemarkt verder groeit. Hierdoor kan Qualcomm meer geavanceerde processoren en extra chip-content voor deze duurdere toestellen verkopen.

Hij merkt ook op dat Qualcomm veel geld teruggeeft aan aandeelhouders. In het kalenderjaar 2012 kocht het voor bijna USD 1,5 miljard aan eigen aandelen in en in het boekjaar 2013 tot nu toe voor meer dan USD 4 miljard. Inmiddels is er toestemming voor een volgende tranche van USD 5 miljard en Qualcomm is van plan hier de komende 12 maanden ten minste USD 4 miljard van te gebruiken.

Qualcomm was niet het enige bedrijf waar Oakmark tijdens de periode instapte. Het fonds opende ook een nieuwe positie in Nestlé en zei hierover in de kwartaalbrief aan de aandeelhouders:

Nestlé is wereldwijd leider in verpakte voedingsmiddelen met een omzet van USD 100 miljard en activiteiten in meer dan 70 landen. De onderneming heeft meer dan 25 merken met een omzet van meer dan USD 1 miljard en een dominant marktaandeel in de meeste van haar productcategorieën. Nestlé heeft ook brede belangen in opkomende markten en dit is een van de redenen voor de sterke en consistente omzetgroei. Zoals veel van onze posities genereert Nestlé meer cash dan nodig is voor de bedrijfsvoering.

Daarom gebruikt het bedrijf een aanzienlijk deel van de overtollige middelen om eigen aandelen in te kopen en dividend uit te keren. De afgelopen vier jaar verminderde Nestlé het aantal aandelen met meer dan 10%. Wij menen dat dit stabiele kwaliteitsbedrijf een premie waard is. Daarom openden we een positie toen Nestlé vanwege de bezorgdheid over Europa tegen een discount noteerde ten opzichte van andere wereldwijde fabrikanten van consumentenproducten.

Top 10 van 'new money' aankopen van de Ultimate Stock-PickersMet dit in het achterhoofd zijn beheerders Bill Nygren en Kevin Grant waarschijnlijk niet teleurgesteld dat Nestlé onlangs besloot het grootste deel van Jenny Craig te verkopen, een bedrijf dat het in 2006 voor 600 miljoen USD had overgenomen. De koper is een private equity-maatschappij en de overnameprijs is niet bekendgemaakt.

Morningstar-analist Erin Lash vindt dit ook een goede stap, omdat Nestlé afscheid wil nemen van onderliggende merken die niet aan de verwachtingen voldoen. Zij meent dat een deel van de diepvriesactiviteiten als volgende wordt verkocht. Lash meent dat het cruciaal is dat de enorme middelen van het bedrijf, zowel financieel als personeelsgerelateerd, worden gericht op de hoogste rendementskansen. Dit versterkt de kasstroom die Nestlé consistent kan genereren. Overnames (vooral gericht op gezondheids- en wellnessmerken en op opkomende en ontwikkelingsmarkten) zijn altijd mogelijk.

Lash verwacht echter dat de onderneming geld blijft teruggeven aan de aandeelhouders met dividenden en door de inkoop van eigen aandelen. Ze zou ook niet verrast zijn als Nestlé volgend jaar zijn belang van 30 procent in L'Oreal verkoopt. Deze transactie kan meer dan USD 20 miljard opleveren.

Naast zijn high-conviction aankopen van Philip Morris en PepsiCo opende Ronald Canarkis in de laatste periode ook vijf nieuwe posities: Priceline.com, Gilead Sciences, F5 Networks (FFIV), Teradata (TDC) en Franklin Resources (BEN). Ten aanzien van Priceline.com merkte hij in zijn kwartaalbericht aan de aandeelhouders het volgende op:

Binnen conjunctuurgevoelige consumentenproducten kochten wij Priceline.com, een toonaangevend bedrijf in reisdiensten. De onderneming is niet sterk vertegenwoordigd in vliegtuigtickets maar richt zich des te meer op snel groeiende internationale markten. Consumenten in Europa, Azië-Pacific en Latijns-Amerika stappen steeds meer over op online hotelboekingen. De overname van KAYAK Software levert een gespreide stroom van reclameopbrengsten op en maakt directe concurrentie met andere meta-zoekaanbieders mogelijk.

Hij had het volgende te zeggen over Gilead Sciences:

Het biotechbedrijf Gilead Sciences... rondde een aantal nieuwe aankopen af. De overname van Pharmasset in 2012 verkortte de tijdsperiode die Gilead nodig heeft voor de ontwikkeling van de eerste volledig orale behandeling van hepatitis-C en het bedrijf richt zich nog steeds op kleinmoleculaire middelen voor de behandeling van besmettelijke ziekten.

Morningstar-analist Karen Andersen stelde daarop dat Gilead erg veel heeft betaald om Pharmasset's hepatitis-C pijplijn te verkrijgen, maar dat dit het bedrijf wel in een uitstekende positie brengt om in 2014 het eerste volledig orale geneesmiddel op de markt te brengen. Andersen meent dat Gilead in 2020 met USD 10 miljard het toppunt van aan hepatitis-C gerelateerde omzet kan behalen, 41 procent van het wereldtotaal dat Morningstar voor dat jaar raamt.

Zij gaat er ook van uit dat dit nieuwe middel een compensatie vormt voor de na 2022 dalende omzet van HIV-behandelingen. Gilead's middelen tegen HIV domineren nog steeds in een markt met een hoge marge en groei en vormen nog altijd het grootste deel van de productportefeuille. Andersen meent dat als Gilead zijn concurrentievoordelen naar andere delen van de markt kan uitbreiden, het bedrijf zijn smalle economische slotgracht kan verbreden.

De twee beheerders die tijdens de periode een nieuwe positie openden in Biogen Idex, Oppenheimer Global en Hartford Capital Appreciation, gaven geen toelichting op hun aankopen.

Andersen merkt echter op dat dit biotechbedrijf met een 'wide moat' sterk winstgevend is geworden door het succes van drie producten op het gebied van oncologie en neuro-immunologie. Daarnaast waarborgt de introductie van Tecfidera Biogen Idec's dominante marktaandeel op de MS-markt. Zij meent dat de toegangsbarrières voor potentiële biosimilaire concurrenten voor Biogen's producten hoog zijn. De onderneming heeft een sterke R&D-strategie om zijn leiderschap in MS te behouden. De prijsstellingskracht is hoog, de behoefte van patiënten aan nieuwe middelen sterk en de pijplijn is bijzonder productief gebleken.

Andersen raamt dat de vrije kasstroom van Biogen de komende vijf jaar kan groeien tot jaarlijks rond USD 4 miljard. De netto kaspositie en de ruime financiële flexibiliteit bieden de onderneming veel mogelijkheden voor aandeelhoudersvriendelijke acties en overnames. Biogen kan momenteel rond 4 miljoen eigen aandelen inkopen, wat tegen de huidige koers ongeveer USD 1 miljard zou kosten. Andersen beschouwt dit echter momenteel niet als de beste optie, omdat de aandelen nog steeds hoger noteren dan haar raming van de fair value.

De beheerders van Diamond Hill Large Cap openden deze periode twee nieuwe posities, Marsh & McLennan en Staples. Hun commentaar bleef echter beperkt tot het laatste bedrijf (omdat zij het eerste aandeel pas in oktober kochten). Over hun nieuwe positie in Staples meldden de beheerders van Diamond Hill Large Cap, Chuck Bath, Chris Welch en Rick Snowdon, het volgende in hun kwartaalcommentaar voor de aandeelhouders:

Wij openden een nieuwe positie in kantoorartikelenbedrijf Staples Inc. Naar onze mening is het bedrijf marktleider, kan het een sterke vrije kasstroom genereren en heeft het een sterke balans. Strategische initiatieven om winkels te sluiten, de op online verkopen gerichte inspanningen en de consolidatie van de sector ondersteunen onze visie.

Morningstar-analist Lian Feng is minder positief. Hij meent dat Staples het moeilijk zal hebben om de marges van iets minder dan tien procent in zijn binnenlandse activiteiten te handhaven. Toenemende concurrentie van onconventionele distributeurs van kantoorartikelen als Amazon.com en de geleidelijke daling van het gebruik van traditionele kantoorproducten beperken de mogelijkheden voor autonome groei. Alle drie de superstores voor kantoorartikelen, Staples, Office Depot en Office Max (dat is gefuseerd met Office Depot) hebben zich aangepast aan het lastigere klimaat door hun kostenstructuur te verminderen, hun winkeloppervlak te reduceren en uitbreiding te zoeken buiten de traditionele kantoorbehoeften.

Feng verwacht echter dat deze initiatieven grotendeels worden tenietgedaan door een druk op de prijzen, vooral omdat steeds meer consumenten online kantoorartikelen kopen. Hoewel hij erkent dat Staples zijn risicoprofiel heeft verbeterd door zijn productaanbod actief te diversifiëren, schulden af te lossen en zijn winkeloppervlak te reduceren (waardoor de totale huurverplichtingen moeten dalen) meent Feng dat een groot deel van het goede nieuws al zit verwerkt in de aandelenkoers. Hij meent ook dat de koers nog niet volledig rekening houdt met de kwetsbaarheid van de detailhandel in kantoorartikelen. Deze werden zwaar getroffen in de recessie na de financiële crisis van 2008-09 en de vraag naar kantoorartikelen heeft zich nog niet echt hersteld.

Meer over de Ultimate Stock-Pickers
Ultimate Stock-Pickers is een door Morningstar ontworpen concept met één eenvoudig doel: ons eigen onderzoek naar en waardering van aandelen vergelijken met de opinies van professionele vermogensbeheerders. Waar de aandelenanalisten bij Morningstar het grootste deel van hun tijd wijden aan de zoektocht naar kwaliteitsondernemingen tegen aantrekkelijke waarderingen, zou het van nonchalance getuigen als we niet onder ogen zouden zien dat een hele groep mensen buiten Morningstar druk bezig is met hetzelfde. Waarom zouden we dan niet profiteren van de vruchten van hun werk en, terwijl we daarmee bezig zijn, tal van juweeltjes ontdekken die van tijd tot tijd in ons eigen universum van 5-sterrenaandelen belanden?

Wat alle beheerders van aandelenfondsen vinden is voor ons echter minder interessant dan de mening van de beste en meest toonaangevende aandelenbeleggers. Zodoende houden wij een lijst aan van 26 fondsbeheerders die we de moeite waard vinden om te volgen (zie onderaan dit artikel het Investment Manager Roster wie we tot de Ultimate Stock-Pickers rekenen). Deze - Amerikaanse- fondsbeheers en beleggers hebben hun sporen verdiend en Morningstar bewondert hun visie en rendement. De bekendste onder hen is supperbelegger Warren Buffett.

Nu de meeste beheerders van institutionele beleggingsfondsen verplicht zijn om hun posities op kwartaalbasis te rapporteren aan de Securities and Exchange Commission (SEC), en Morningstar maandelijkse updates ontvangt van veel beheerders van particuliere eleggingsfondsen, kunnen wij een lijst samenstellen van participaties van de 26 topfondsmanagers en belangrijke veranderingen in hun aandelenposities volgen.

Zodra dat achter de rug is, beoordelen wij de relatieve aantrekkelijkheid van elk afzonderlijk aandeel op basis van het aantal fondsen dat het aandeel aanhoudt en kijken we of er al dan niet aan de positie werd toegevoegd. Ook bekijken we het percentage dat elk aandeel vertegenwoordigt in de portefeuilles van iedere beheerder in de lijst, om het overtuigingsniveau voor een bepaald aandeel te bepalen op basis van het bedrag dat ze eraan toegekend hebben.

Hierdoor kunnen wij een lijst van topaankopen en topverkopen samenstellen, die we vervolgens via een controleproef vergelijken met onze eigen aandelenwaarderingen. Zo bepalen we of een aandeel nog steeds verkocht wordt tegen een waardering die aantrekkelijk genoeg is om verder onderzoek te rechtvaardigen. Het doel is om aantrekkelijke beleggingsideeën op te doen. We willen een beeld krijgen van hoe de ultieme aandelenbeleggers hun geld aan het werk zetten om een goed rendement te genereren.

Facebook Twitter LinkedIn

Effecten genoemd in dit artikel

Naam effectPrijsChange (%)Morningstar Rating
Amazon.com Inc183,54 USD-0,63Rating
American Homes 4 Rent Class A36,74 USD-0,08
APA Corp30,90 USD0,06Rating
Berkshire Hathaway Inc Class B6.900,00 MXN-0,22
Biogen Inc231,58 USD0,44Rating
Booking Holdings Inc3.768,62 USD1,63Rating
Coca-Cola Co62,57 USD-0,73Rating
Exxon Mobil Corp118,67 USD-0,81Rating
Gilead Sciences Inc67,90 USD0,27Rating
International Business Machines Corp169,92 USD0,53Rating
Marsh & McLennan Companies Inc209,16 USD-0,39Rating
Nestle SA ADR105,87 USD0,07Rating
Oracle Corp124,52 USD0,83Rating
PepsiCo Inc180,31 USD-1,03Rating
Philip Morris International Inc99,59 USD-0,24Rating
Qualcomm Inc197,76 USD2,01Rating
UnitedHealth Group Inc517,23 USD-1,41Rating
Xylem Inc145,77 USD1,71Rating

Over de auteur

Greggory Warren, CFA  Greggory Warren, CFA, is a senior stock analyst with Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten