Beleggingsfonds van de week: Magellan

Magellan is volgens Morningstar één van de beste beleggingsfondsen in aandelen uit opkomende markten. Beheerders Vincent Strauss en Wojciech Stanislawski houden strikt vast aan hun beleggingsfilosofie en laten zich niet van wijs brengen door marktomstandigheden.

Maarten van der Pas 24 april, 2014 | 14:35
Facebook Twitter LinkedIn

Kenmerkend voor Vincent Strauss en Wojciech Stanislawski is hun weigering de hand te lichten met de strenge beleggingscriteria van Comgest, die zich het best laten samenvatten met ‘kwaliteit’ en ‘groei’. De beheerders van Magellan, één van de beleggingsfondsen van vermogensbeheerder Comgest, zijn alleen geïnteresseerd in zeer winstgevende ondernemingen die hun winst onafhankelijk van de economische cyclus kunnen laten groeien. Deze ondernemingen hebben meestal een dominante marktpositie, een soliede management en een gezonde balans.

Om die reden investeren Strauss (foto links) en Stanislawski (foto rechts) niet in zwaar cyclische aandelen en moesten ze al vóór de financiële crisis van 2007-2008 niets van banken hebben. De twee beleggen ook persoonlijk in de fondsen waaraan ze leiding geven en ze beschouwen hun beleggers eerder als langjarige partners dan louter als bron van vermogensgroei. Zo hebben ze beleggers er soms van weerhouden te veel geld in het fonds te steken, omdat ze bang waren dat de opkomende markten ‘too hot’ werden.

Strauss en Stanislawski zijn doorgewinterde beleggers in opkomende markten en staan al tien jaar aan het roer van Magellan. Wat rendement en het verslaan van de benchmark en de categorie betreft hebben ze in hun vele jaren aan het hoofd van Magellan een benijdenswaardig track record opgebouwd. De resultaten van het afgelopen jaar bewijzen maar weer eens dat hun beleggingsstrategie in moeilijke markten staat als een huis. Magellan sloot 2013 positief af, terwijl beleggers bij de meeste concurrenten verlies leden.
Magellan heeft de hoogste Morningstar Analyst Rating Gold.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)

Dit is de rendementsgrafiek van Magellan C, de aandelenklasse met distributievergoeding, omdat die de langste historie laat zien. De schone aandelenklasse Magellan I gaat niet verder terug dan 2013.


Beheer
Vincent Strauss heeft meer dan 30 jaar beleggingservaring. Hij heeft sinds 1994 de leiding over Magellan en heeft sinds 1999 ondersteuning van co-manager Wojciech Stanislawski. Ze werken op een zeer collegiale wijze nauw samen met het 17-koppige team.

Gegeven de strikte beleggingscriteria is het universum van aandelen waarin wordt belegd beperkt. Elke manager/analist volgt 10 tot 15 aandelen tot in detail en elke onderneming wordt door ten minste twee leden van het team bijgehouden. De managers zitten in Parijs, Hong Kong en Singapore. Ze maken ook exclusief gebruik van het onderzoek van SIA in India.

Regelmatige informele discussies en wekelijkse vergaderingen zorgen voor een goede communicatie en sterke cross-sector beleggingen. Het beheerteam laat een geschiedenis van stabiliteit zien. Het zeldzame vertrek van een beheerder wordt gewoonlijk goed opgevangen en gecommuniceerd naar beleggers. Zo kwam bijvoorbeeld een teammanager die in Singapore was gehuisvest al midden 2013 in het Parijse kantoor werken vanwege het vertrek van senior teamlid Jean-Louis Scandella in mei 2014. Tegelijkertijd werd een nieuwe analist aangetrokken om Afrika te volgen.

Morningstar waardeert het dat, de managers zelf beleggen in hun fonds. Dat is naar onze mening een goede manier om hun belangen in lijn te brengen met die van de andere beleggers in Magellan.


Fondshuis
Comgest is een onafhankelijke vermogensbeheerder die in 1986 is opgericht en volledig in handen is van de medewerkers. De onderneming heeft analistenteams in Parijs, Hong Kong en Singapore. Alle beleggingsfondsen van Comgest worden beheerd volgens dezelfde filosofie die gericht is op het vinden van groeiaandelen van goede kwaliteit. Dat illustreert de sterke beleggingscultuur bij het fondshuis.

De variabele beloning van de fondsmanagers is niet direct gerelateerd aan het langetermijnrendement van de fondsen maar aan de omvang van het vermogen onder beheer. Echter, de fondsmanagers beleggen over het algemeen in hun eigen beleggingsfondsen wat hun belangen in lijn brengt met die van andere beleggers. Comgest streeft er niet naar om het beheerd vermogen excessief te vergroten en blijft trouw aan zijn filosofie. Hierdoor zijn de beheerteams stabiel.

De vermogensbeheerder communiceert goed met beleggers en geeft frequent managementrapporten uit en legt sterk de nadruk op welke beleggingsbeslissingen zijn genomen voor de portefeuille en de impact daarvan op het rendement van het fonds.

Over het algemeen zijn de kosten van de fondsen van Comgest in lijn met die in de sector.


Beleggingsproces
De beleggingsfilosofie achter Magellan is duidelijk gericht op kwaliteitsgroeiaandelen. De portefeuille is opgebouwd vanuit een bottom-up benadering. De eerste stap bestaat uit het identificeren van zeer robuuste ondernemingen met dominante marktposities en hoge winstgevendheid ongeacht de economische cyclus. Als gevolg daarvan worden de meeste cyclische en financiële aandelen uitgesloten van het beleggingsuniversum.

De geselecteerde ondernemingen ondergaan vervolgens een intensief fundamenteel onderzoek wat onder meer bestaat uit diverse bezoeken van het beheerteam van Magellan aan die ondernemingen, hun bestuur en hun concurrenten. Tenslotte vormen nog ongeveer 120 aandelen het universum. Deze aandelen worden dan beoordeeld volgens een strikt waarderingsproces dat is gebaseerd op verdisconteerde winsten en dividenden.

De uiteindelijke selectie van aandelen is de resultante van deze waardering en entry points die zijn geïdentificeerd door de managers. Hun beleggingshorizon is lang en varieert van drie tot vijf jaar wat de omzet in de fondsportefeuille reduceert en dus ook de transactiekosten.

De strikte toepassing van deze beleggingsbenadering laat weinig ruimte over om de benchmark te volgen. De geconcentreerde portefeuille met ongeveer 40 tot 50 posities bevat gemarkeerde en vaak contraire beleggingen.


Rendement
Het track record van Magellan is zeer goed. In de afgelopen tien jaar heeft het fonds het gemiddelde van de Morningstar-categorie ‘aandelen emerging markets’ met 2,6 procentpunt verslagen (tot en met februari 2014). Tot en met die datum heeft het beter gepresteerd dan 90 procent van zijn concurrenten. Dit succes is toe te schrijven aan de strikte toewijding van de fondsmanagers Strauss en Stanislawski aan hun beleggingsovertuiging, ongeacht de marktomstandigheden.

Maar Magellan kende periodes van underperformance en zal die ook in de toekomst blijven kennen. Dat was met name het geval in het eerste kwartaal van 2011, toen het fonds achter bleef bij vergelijkbare fondsen als gevolg van de sterke stijging van aan de olie-industrie gerelateerde aandelen. Die had Magellan niet in zijn portefeuille toen de rest van de markt in een consolidatiefase zat.

Het fonds maakte het verloren terrein weer goed en toonde zoals verwacht meer veerkracht tijdens de correctie in de zomer. Dat laat nog eens de sterke overtuiging van de managers zien die geen ruimte aan paniek geven en die niet aarzelen om tegendraadse posities aan te blijven houden.

De slechte prestatie in 2012 reflecteert eveneens de beleggingsstijl (outperformance van momentum), maar ook verkeerde aandelenselectie (Acer, HTC). Zoals verwacht presteerde Magellan weer bovengemiddeld in 2013 in een omgeving die werd gekenmerkt door de terugkeer van volatiliteit. Naast de hernieuwde aantrekkingskracht van de beleggingsstijl gericht op groeiaandelen profiteerde het rendement van de stijging van internetaandelen.


Kosten
De Total Expense Ratio (TER) van de schone aandelenklasse van Magellan (zonder distributiekosten) is 1.47 procent. De TER van de reguliere aandelenklasse is 2,02 procent en dat is in lijn met de categorie, maar in ogen van Morningstar teleurstellend gezien de omvang van het fonds.


Rol in de portefeuille
Diversificatie. Magellan kan worden gebruikt om een gediversifieerde blootstelling aan ontwikkelde aandelenmarkten te hebben.


Lees ook het fondsrapport over Magellan I >


Bekijk ook andere beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'aandelen emerging markets' met een Morningstar Analyst Rating (klik op tabel voor vergroting).


Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

Skagen Kon-Tiki 

BlackRock Euro Bond

Alken European Opportunities

Fidelity Pacific Fund

Templeton Emerging Markets Bond

Kempen European High Dividend Fund

Robeco Consumer Trends Equities

ING (L) Renta Fund Europe High Yield

Pictet-Biotech

Fidelity India Focus Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten