Nieuwe Analyst Rating voor emerging market debt fondsen van ING

ING IM had de zware taak een nieuw beheerteam voor zijn emerging market debt fondsen op te bouwen. Dat is gelukt. Het korte track record van de nieuwe beheerders en de grote personele wisselingen maken een beoordeling echter lastig. Maar er is potentie.

Niels Faassen 01 mei, 2014 | 15:17
Facebook Twitter LinkedIn

Het is één van de meest opzienbarende beheerderswisselingen in de afgelopen jaren. De overstap van Rob Drijkoningen en Gorky Urquita, co-hoofden van de emerging markets debt (EMD) beleggingsfondsen bij ING Investment Management, begin 2013 naar Neuberger Berman. In hun kielzog namen ze uiteindelijk 19 van de 27 leden van het beheer- en analistenteam mee. Het grote personeelsverloop had ook verregaande gevolgen voor het vermogen onder beheer van deze beleggingsfondsen in staats- en bedrijfsobligaties uit opkomende landen en dat halveerde van EUR 12 miljard naar EUR 5,5 miljard.
Morningstar reageerde op het vertrek door ING’s EMD-fondsen tijdelijk Under Review te plaatsen.

ING IM wachtte ondertussen de zware taak om het beheerteam van zijn paradepaardjes weer op te bouwen. Binnen een tijdsbestek van minder dan één jaar is dat wonderwel gelukt. Een deel van de vacatures is intern opgevuld. Maar ook wist ING IM ervaren beheerders en analisten van buiten de organisatie aan te trekken. Sommige van hen werkten eerder voor het ING EMD-team en waren dus bekend met het proces en het team.
Morningstar sprak met de nieuwe beheerders en gaf onlangs een nieuwe Analyst Rating af voor ING (L) Renta Fund EMD Hard Currency EUR Hedged en ING (L) Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt EUR Hedged.

Oude en nieuwe namen
Als het nieuwe hoofd van het EMD-team trok ING de ervaren obligatiebelegger Jeremy Brewin (foto links) aan. Hij komt van Aviva Investors en neemt ruim 40 jaar ervaring mee. Brewin heeft geen formele stem in het portefeuillebeleid van de fondsen, in tegenstelling tot Drijkoningen en Urquita in het verleden. Hij fungeert als ideeëngenerator en als klankbord voor de fondsbeheerders.

Marco Ruijer (foto rechts) is de nieuwe hoofdbeheerder van ING (L) Renta Fund EMD Hard Currency. Hij kwam van MN Services waar hij zich sinds 2002 bezig hield met emerging market debt in zowel hard als local currency (harde valuta als USD en EUR en lokale valuta). Ruijer krijgt ondersteuning van drie beheerders.

ING (L) Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt kreeg met Victor Rodriguez (foto onder) een nieuwe hoofdbeheerder. Hij werkt al sinds 2003 voor ING en is daarmee één van de weinige hoofdbeheerders die de vermogensbeheerder trouw bleef. Rodriguez beheert het fonds sinds oprichting (februari 2011) en beschikt over ruime ervaring als beheerder van bedrijfsobligaties uit opkomende landen. Aanvullende ondersteuning komt voor hem van een grotendeels nieuw opgebouwd analistenteam dat bestaat uit zeven personen.

Ruijer en Rodriguez voeren veelvuldig overleg met zowel elkaar als met de overige EMD-teams (Local Currency/Bonds, Asian Debt, EMD Multi-Sector en de EMD-strategen). Al met al vindt Morningstar de teamgrootte met 27 leden verspreid over de diverse EMD-specialisaties en met vestigingen in Den Haag, Atlanta en Singapore bovengemiddeld. Wij hebben de indruk dat er een sterke cohesie heerst in het team, ondanks de spreiding over drie locaties en het recentelijke hoge personele verloop.

Ongewijzigd beleggingsproces
Ondanks de personele wijzigingen is het beleggingsproces voor ING (L) Renta Fund EMD Hard Currency en ING (L) Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt vrijwel onveranderd gebleven. Bij het hard currency fonds ligt de nadruk op de top-down allocatie (landenallocatie, spread- en renteduration) en in mindere mate op de bottom-up obligatieselectie. Het startpunt is de maandelijkse evaluatie van de marktomstandigheden. Die wordt bediscussieerd met het hele EMD-team. Deze discussie vertaalt zich uiteindelijk in een marktscore die de top-down positionering bepaalt.

De tweede fase is de landenanalyse waarbij zowel kwantitatieve (60 procent) als kwalitatieve (40 procent) factoren in beschouwing worden genomen. Vervolgens wordt gekeken hoe de hieruit volgende landenscore zich verhoudt tot de actuele risicopremie van het desbetreffende land. Morningstar vindt dit een degelijk beleggingsproces dat de beheerders voldoende vrijheid biedt. Zo kan er off-benchmark belegd worden in bedrijfsobligaties uit opkomende landen (tot 15 procent) en in supranationaal papier (tot maximaal 10 procent). Voor de geselecteerde bedrijfsobligaties geldt dat dit de obligaties zijn waar het corporates team van Rodriguez de meeste convictie op heeft. Het korte track record onder Ruijer maakt het echter lastig om de kwaliteit van de uitvoering te beoordelen.

Het beleggingsproces voor het corporate debt fonds is een combinatie van top-down allocatie (landen- en sectorallocatie) en bottom-up selectie. Vanwege de hoge correlatie tussen bedrijfsobligaties en staatspapier uit opkomende landen wordt veel belang gehecht aan de landenanalyse van het hard currency team onder leiding van de eerdergenoemde Ruijer.

Voor de fundamentele bottom-up bedrijfsanalyse kijkt het beheerteam naar het bedrijfsmodel, bedrijfsrisico’s, kwaliteit van het management en financiële ratio’s waarbij het scorecards en financiële modellen hanteert. Deze analyses resulteren in een opinie over de huidige en toekomstige kredietwaardigheid van de onderneming. Bij de uiteindelijke obligatieselectie kijken de beheerders onder andere naar de liquiditeit en (relatieve) spreadontwikkeling. Ook dit beleggingsproces beoordeelt Morningstar als degelijk. Ondanks het aanblijven van Rodriguez maken de vele personele mutaties in het corporates team het eveneens lastig om de kwaliteit van de uitvoering te beoordelen.

Neutral
Voor beide beleggingsfondsen geldt dat de geschatte lopende kosten redelijk in lijn zijn met die van vergelijkbare distributievergoedingsvrije fondsen (zie onderstaande rendementstabel). Sinds de aanstelling van Ruijer (maart 2013) heeft ING (L) Renta Fund EMD Hard Currency tot en met maart 2014 met een rendement van -0,42 procent beter gepresteerd dan de Morningstar-categorie ‘Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht’ (-2,37 procent) en nipt beter dan de benchmark (-0,46 procent). Morningstar is positief gestemd over de heropbouw van het EMD-team en ziet potentie in het fonds. Het track record onder Ruijer en het nieuwe team is echter te kort om hier een sterke overtuiging aan te verbinden. Daarom verlagen wij de Morningstar Analyst Rating van Silver/Under Review naar Neutral.

Onder Rodriguez heeft het Emerging Markets Corporate Debt fonds vanaf maart 2011 tot en met maart 2014 met een gemiddeld jaarrendement van 6,03 procent beter gepresteerd dan de Morningstar-categorie ‘Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - EUR Gericht’ (5,41 procent) (zie onderstaande rendementstabel). Het track record onder Rodriguez en het vrijwel nieuwe analistenteam is echter te kort om hier sterke conclusies uit te kunnen trekken. Daarom kennen wij het fonds een Analyst Rating Neutral toe.

Overtuigen
Ruijer staat nog te kort aan het roer om zijn prestaties als fondsbeheerder volledig te kunnen beoordelen. Rodriguez loopt weliswaar al langer mee als beheerder, maar zijn team is grotendeels gewijzigd wat een beoordeling eveneens moeilijk maakt. Zowel ING (L) Renta Fund EMD Hard Currency EUR Hedged als ING (L) Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt EUR Hedged heeft potentie. Aan Ruijer en Rodriguez de uitdaging om Morningstar en beleggers de komende jaren verder te overtuigen.

Lees de nieuwe fondsanalyse van ING (L) Renta Fund EMD Hard Currency EUR Hedged en ING (L) Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt EUR Hedged

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten