Beleggingsfonds van de week: Comgest Growth Europe

Comgest Growth Europe heeft een beproefd beleggingsproces dat wordt uitgevoerd door een ervaren beheerteam. Het fonds in Europese groeiaandelen beschikt over de nodige kwaliteiten om op de lange termijn de uitstekende resultaten voort te zetten.

Jeffrey Schumacher, CFA 23 juli, 2014 | 22:05
Facebook Twitter LinkedIn

Europese waarde-aandelen hebben de wind in de rug. Deze aandelen die op lage waarderingsratio’s zoals koers/winst, koers/omzet en koers/boekwaarde handelen, presteren na een aantal magere jaren weer beter dan hun meer op groei gerichte tegenpolen. Het is dan ok niet vreemd, dat er veel beleggingsfondsen met een focus op waarde-aandelen bovenaan de rendementslijstjes staan voor dit jaar en 2013.

Dat betekent echter niet, dat op groeiaandelen gerichte beleggingsfondsen per definitie slecht presteren in dit soort markten. Een mooi voorbeeld is Comgest Growth Europe, dat ondanks haar groeikarakter dankzij de focus op kwaliteitsaandelen aardig weerstand weet te bieden in deze markten en degelijke resultaten noteert. Op de langere termijn heeft dit fonds zich duidelijk bewezen met een overtuigend uitgevoerde beleggingsstrategie. Het verdient dan ook absoluut de Morningstar Analyst Rating Gold en is het een mooi 'Beleggingsfonds van de week'.

Per eind april 2014 heeft Comgest Growth Europe het gemiddelde van zijn categorie over 3, 5 en 10 jaar ruimschoots overtroffen. En met een aanzienlijk lagere volatiliteit dan vergelijkbare beleggingsfondsen. Dat succes is geen toeval, maar is het resultaat van een gedisciplineerde langetermijnbenadering met een voorkeur voor kwaliteitsbedrijven die onafhankelijk van de economische cyclus kunnen groeien. Gewoonlijk hebben deze ondernemingen een dominante concurrentiepositie, een management van topkwaliteit en een gezonde balans.

Deze voorkeur uit zich in een portefeuille met een sterkere aanwezigheid van bedrijven met een groot concurrentievoordeel volgens de aandelenanalisten van Morningstar (48,2 procent van de activa eind januari 2014 tegenover een gemiddelde van 30,2 procent voor de categorie). Aandelen uit de meest cyclische sectoren zoals de financiële sector worden dus bewust uitgesloten. Dit leidt tot een op overtuiging gebaseerde portefeuille van zo'n 35 aandelen, die weinig gelijkenissen vertoont met benchmarks of concurrerende fondsen.

Gezien de consistente aanpak presteert Comgest Growth Europe niet in alle marktomstandigheden even goed, met name wanneer in de markten massaal voor aandelen van mindere kwaliteit wordt geopteerd. In dit opzicht dienen de beleggers zich geen zorgen te maken over de mindere prestaties van het fonds in 2013: het gebrek aan blootstelling aan financials werd afgestraft.

Het beproefde beleggingsproces op lange termijn wordt uitgevoerd door een ervaren beheerteam met Laurent Dobler (foto boven), Arnaud Cosserat (foto midden) en Franz Weis (foto onder). Net als bij alle andere beleggingsfondsen van Comgest is er sprake van een sterke samenwerking en vormen de beheerders een hecht team. De sterke beleggingscultuur van de groep is ook te zien aan de lopende kosten van het fonds, die zeer redelijk zijn. Comgest Growth Europe beschikt dus over de nodige kwaliteiten om op de lange termijn de uitstekende resultaten voort te zetten.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheer
Laurent Dobler, algemeen directeur van Comgest, heeft 25 jaar beheerervaring. Hij kwam in 1991 in dienst van de vermogensbeheerder. Hij heeft zelf aanzienlijke beleggingen in Comgest Growth Europe wat Morningstar een uitstekende manier lijkt om zijn belangen op een lijn te houden met die van de beleggers.

Het beheerteam werkt erg collegiaal samen. Dobler en college Arnaud Cosserat worden ondersteund door zes andere in Europese aandelen gespecialiseerde beheerders. In totaal beschikken de leden van dit team over een gemiddelde beheerervaring van 18 jaar, waarvan 10 jaar bij Comgest. Het team was in het verleden altijd bijzonder stabiel. In 2012 vertrokken twee leden, maar er was geen gemeenschappelijke reden voor hun vertrek en zoals gebruikelijk speelde de groep hier adequaat op in en werden al tijdig twee nieuwe medewerkers geworven.

Er is geen analistenteam en elke beheerder is verantwoordelijk voor het fundamentele onderzoek naar een beperkt aantal aandelen. Gezien de bijzonder strenge beleggingscriteria van de groep is het beleggingsuniversum van Comgest Growth Europe overigens relatief klein. Elke beheerder-analist houdt zich in detail met ongeveer 10 aandelen bezig en elke onderneming in het universum wordt door minstens twee teamleden beoordeeld. In 2013 is het team versterkt met een extra kracht. Deze persoon houdt zich bezig vanuit een SRI-oogpunt (duurzaamheidscriteria) met aandelen bezig.

Fondshuis
Comgest werd opgericht in 1986 en is een onafhankelijke beheermaatschappij, waarvan het kapitaal in handen is van het management en alle medewerkers. De onderneming werd in 1993 versterkt door de oprichting van Comgest Far East en beschikt sindsdien over analyse- en beheerteams in Parijs en Hongkong, wat de specialisatie in het beheer van Europese en Aziatische aandelen en in aandelen uit opkomende landen weerspiegelt.

Eind december 2010 bedroeg het beheerd vermogen van Comgest EUR 15,8 miljard, waarvan meer dan twee derde belegd is in opkomende landen. De groep heeft een sterke beleggingscultuur en alle fondsen worden volgens dezelfde filosofie beheerd, met nadruk op de selectie van groeiaandelen van hoge kwaliteit.

Door de kapitaalstructuur van de groep is de variabele beloning van de beheerders niet rechtstreeks gekoppeld aan de fondsresultaten op lange termijn maar uiteindelijk aan de omvang van het beheerde vermogen. De meeste beheerders beleggen zelf ook in de beleggingsfondsen die zij beheren, waardoor hun belangen parallel lopen aan die van andere beleggers. Zo probeert het fondshuis niet onbezonnen het beheerd vermogen uit te breiden en blijft het trouw aan de oorspronkelijke filosofie. Dit leidt tot een hoge continuïteit in de beheerteams en een sterke onderlinge verbondenheid. De communicatie van de beheermaatschappij met haar aandeelhouders is goed.


Beleggingsproces
Het beleggingsproces van Comgest Growth Europe is gericht op groeibedrijven van hoge kwaliteit. De portefeuillesamenstelling is gebaseerd op aandelenselectie (bottom-up). De eerste stap is de identificatie van zeer solide ondernemingen die beschikken over een dominante concurrentiepositie, een hoge winstgevendheid en een sterke onafhankelijkheid van de economische cyclus. De meeste cyclische en financiële waarden maken dus doorgaans geen deel uit van het beleggingsuniversum.

De opgespoorde bedrijven worden dan aan een intensief fundamenteel onderzoek onderworpen, met veel bedrijfsbezoeken, gesprekken met het management en bezoeken aan concurrenten. Uiteindelijk vormen slechts 75 aandelen het beleggingsuniversum. Die selectie wordt vervolgens beoordeeld volgens een zeer strikt waarderingsproces op basis van de actuele winsten en dividenden. De uiteindelijke selectie van de aandelen in portefeuille gebeurt op basis van die waarderingsniveaus en de “instappunten” die de beheerders hebben geïdentificeerd.

De beleggingshorizon is lang: tussen drie en vijf jaar. De strikte toepassing van de beleggingsdiscipline laat vanzelfsprekend weinig ruimte voor een vergelijking met een benchmark. De portefeuille is heel geconcentreerd (35 aandelen) en weerspiegelt een duidelijke inzet op bepaalde aandelen. Liquide middelen worden niet tactisch ingezet en vertegenwoordigen gewoonlijk tussen 3 en 5 procent.


Rendement
Comgest Growth Europe heeft een uitstekend track record met bovengemiddelde resultaten. Eind april 2014 heeft het fonds het gemiddelde van zijn categorie over 3, 5 en 10 jaar ruimschoots overtroffen, en dit met een beheerst risico, dat aanzienlijk lager ligt dan het gemiddelde van de categorie.

Hoewel deze benadering op lange termijn uitstekende resultaten levert, presteert het fonds niet in alle marktomstandigheden even goed, met name wanneer in de markten massaal voor waarden van mindere kwaliteit wordt geopteerd. In dit opzicht dienen de beleggers zich geen zorgen te maken over de mindere prestaties van het fonds in 2013: het gebrek aan blootstelling aan financials werd afgestraft, terwijl sommige waarden met blootstelling aan de internationale groei (Prada, Essilor, LVMH) moesten opdraaien voor arbitragekosten vanwege beleggers die voor cyclische binnenlandse bedrijven kozen.

In 2012 hebben deze aandelen wel aanzienlijk bijgedragen tot het succes van het fonds. Bovendien heeft het fonds zijn beleggingscriteria strikt gevolgd en heeft het er voor gekozen om niet tegen elke prijs op zoek te gaan naar rendement. Daardoor heeft het fonds het best stand gehouden tijdens de dalende markt en relatief gezien zeer goede resultaten geboekt, zoals in 2008 en 2011, en dit zonder zijn toevlucht te zoeken tot cash. Comgest Growth Europe vertoont ook een van de beste risico/rendement-verhoudingen van de categorie.


Kosten
De kosten van Comgest Growth Europe liggen lager dan de mediaan van de categorie, wat het fonds een extra voordeel verschaft.


Rol in portefeuille
Comgest Growth Europekan als kernbestanddeel van een portefeuille dienen.


Lees ook het fondsrapport over Comgest Growth Europe Z EUR Acc >


Bekijk ook deze beleggingsfondsen in Europese groei-aandelen (klik op tabel voor vergroting)
Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

Fidelity Indonesia Fund

Vanguard Euro Government Bond Index Fund

Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund

BlueBay High Yield Bond Fund

Parvest Equity USA Mid Cap

Amundi Funds Equity Brazil


Kempen Orange Fund

East Capital Russian Fund

Franklin India

Degroof Equities Belgium Active

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten