Beleggingsfonds van de week: Vanguard Euro Government Bond Index Fund

Vanguard Euro Government Bond Index Fund is een zeer nauwkeurige tracker en een bovengemiddeld propositie voor beleggers die blootstelling wensen aan staatsobligaties uit de eurozone. Het fonds doet wat een belegger mag verwachten van een passief fonds.

Niels Faassen 10 juli, 2014 | 16:37
Facebook Twitter LinkedIn

Vanguard Euro Government Bond Index Fund is een opvallende keuze voor ‘Beleggingsfonds van de week’. In tegenstelling tot eerder besproken beleggingsfondsen hanteert dit fonds een passieve benadering in plaats van een actief beleggingsproces met een manager. Passieve fondsen trachten hun index zo nauwkeurig mogelijk te volgen of tracken met een zo’n laag mogelijke tracking error.

Een dergelijk indexfonds probeert zo nauwgezet mogelijk het rendement van zijn benchmark te leveren tegen een minimale afwijking. Een belegger weet wat hij krijgt: het rendement van de index. Van verslaan van de benchmark is in de regel geen sprake. Als voordeel staat hier tegenover, dat passieve fondsen doorgaans lagere kosten met zich meebrengen dan actieve fondsen. Want voor dezelfde portefeuille aanhouden als een index is geen groot – en duur – beheer- en analistenteam nodig.

Indexfondsen zijn er in vele soorten en maten. Niet alleen zijn er grote verschillen in de benchmarks die ze volgen, maar ook in de wijze waarop deze gevolgd worden. Hierbij is het van belang dat een belegger een goede afweging maakt welke index hij wil volgen (bijvoorbeeld gewogen naar marktkapitalisatie of fundamenteel gewogen) en op welke manier de index wordt gegebootst (fysieke of synthetische replicatie).

Bovengemiddelde propositie
Vanguard Euro Government Bond Index Fund belegt uitsluitend in staats(gerelateerd)papier uitgegeven in euro’s en volgt een index verspreid over het hele looptijdspectrum. Vanwege de doorgaans lage rendementen die te behalen zijn met dit type obligaties zijn er goede argumenten voor een passieve oplossing. Want juist door deze lage rendementen is het kostenaspect des te belangrijker. Immers: hoe minder kosten een belegger betaalt voor het fonds, hoe meer rendement er voor hem overblijft.

Het beleggingsfonds wordt beheerd door een in Londen gevestigd team van Vanguard. Hoewel het een relatief nieuw team betreft, wordt het geleid door de ervaren Nick Pierce (foto). De bedrijfsstructuur en het ethos van Vanguard zijn zeer sterk gericht op het bedienen van de eindbelegger. Ondanks het feit dat een aantal belangrijke leden van het team nog maar kort werkzaam zijn bij de vermogensbeheerder, vindt Morningstar dat het team als geheel deze doelstelling volledig deelt.

Het beleggingsproces van Vanguard Euro Government Bond Index Fund is gericht op het leveren van het rendement van de index tegen minimale kosten. Het fonds volgt een index met een vrij hoog aantal componenten. De fondsmanagers gebruiken statistische sampling om het fonds op te bouwen, waarbij alle belangrijke risico's in lijn zijn met die van de benchmark. Morningstar waardeert het, dat de beheerders ook zelf transacties uitvoeren. Dit helpt hen in onze ogen om hun kennis van de markten die ze volgen op peil te houden, terwijl ze zo ook de transactiekosten onder controle kunnen houden.

Vanguard Euro Government Bond Index Fund weet de benchmark zeer nauwkeurig en op een consistente basis bij te houden. Afgezet tegen de Morningstar-categorie ‘Obligaties EUR overheid’ vallen de rendementen van het fonds doorgaans in het tweede kwartiel. Naast een goede tracking en prestaties, onderscheidt het fonds zich ook positief wat betreft kosten. De lopende kosten zijn concurrerend ten opzichte van het categoriegemiddelde. Met een kostenvoet van 0,25 procent is Vanguard Euro Government Bond Index Fund gemiddeld genomen de helft goedkoper dan vergelijkbare actieve fondsen. Daarnaast zijn de kosten redelijk in lijn vergeleken met passieve alternatieven.

Morningstar beschouwt Vanguard Euro Government Bond Index Fund als een zeer nauwkeurige tracker en een bovengemiddeld propositie voor beleggers die blootstelling wensen aan staatsobligaties uit de eurozone. Het fonds doet wat een belegger mag verwachten van een passief fonds. Het repliceert het rendement van de index zo nauwkeurig mogelijk tegen de laagst mogelijke kosten. Daarom kennen wij het fonds de Morningstar Analist Rating Silver toe.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheer
Vanguard Euro Government Bond Index Fund wordt beheerd door het in Londen gevestigde team van Vanguard onder leiding van Nick Pierce. De geschiedenis van het team gaat niet bijzonder ver terug. Daarbij moet echter rekening worden gehouden met het gegeven dat Vanguards kantoor in Londen vier jaar geleden is opgericht.

Pierce leidt een team van een portfoliomanager, twee handelaren en zeven ondersteunende analisten. Zijn professionele achtergrond in vermogensbeheer gaat terug tot 1995. Voordat Pierce bij Vanguard in dienst trad, werkte hij voor BGI (nu BlackRock).

Pasi Hyttinen is de lead portfoliomanager voor Vanguard Euro Government Bond Index Fund. Hij is sinds januari 2012 werkzaam voor Vanguard. Daarvoor werkte hij als portefeuillemanager vastrentend bij State Street Global Advisors en Danske Capital. Zijn professionele achtergrond gaat terug tot 2005.

Raphael Stern is een van de handelaren bij Vanguards Europese fixed income team. Hij trad in 2009 in dienst bij Vanguard. Voorheen werkte hij als analist bij Goldman Sachs op de afdeling Credit Derivatives. Hij begon zijn professionele carrière in 2006 bij Lehman Brothers.


Fondshuis
Vanguard is uitgegroeid tot een van de grootste vermogensbeheerders, omdat het beleggers een eerlijke deal, straight talk en sterke prestaties biedt. De bron van het concurrerend vermogen van Vanguard en zijn cultuur is de wederzijdse eigendomsstructuur. Beleggers zijn eigenaar van Vanguard via de Vangaurd-fondsen waarin ze bekeggen. Hierdoor werkt het fondshuis tegen kostprijs in plaats van met een winstoogmerk en zet het de belangen van beleggers op de eerste plaats.

Vanguard beschikt ook over eigenschappen die rentmeesterschap bevorderen, zoals bovengemiddelde managerretentie, een sterke compliance cultuur en een onafhankelijk bestuur. De vermogensbeheerder biedt beleggers diverse voordelen. Het deelt schaalvoordelen via lagere tarieven, publiceert duidelijke en beknopte verslagen voor aandeelhouders, investeert in onderwijs en onderzoek en vermijdt de introductie van trendy fondsen. Het is echter niet zo succesvol geworden door louter altruïsme te bedrijven. Het breidde met name zijn assortiment ETFs agressief uit en maakte de afgelopen jaren assertief reclame voor zijn fondsen.

Vanguards aanwezigheid in Europa dateert van 1998. Het kantoor in het Verenigd Koninkrijk werd in 2009 opgericht en werd in 2011 het hoofdkwartier voor alle Europese activiteiten. Ondanks de opmerkelijke groei blijft het nog steeds een relatief kleine vemogensbeheerder in Europa met een beheerd vermogen van ongeveer EUR 40 miljard (per juni 2013).
Kortom: Vanguard verbetert de financiële sector door met zijn beleggingsfondsen tot prijsconcurrentie aan te zetten. Als het zijn herkomst niet verloochent tijdens het groeien, zal Vanguard een betrouwbare rentmeester blijven.


Beleggingsproces
De doelstelling van Vanguard Euro Government Bond Index Fund is om de performance van de Barclays Global Aggregate Euro Government Float-Adjusted Bond TR Index te repliceren tegen de laagst mogelijke kosten.

Managers gebruiken statistische sampling om de portefeuille op te bouwen. Dit wordt gedaan met een risico-factor benadering, een zorgvuldige beoordeling van de sectorverdeling en de belangrijkste statistieken zoals de duratie of ratingverdeling om de index risicoprofiel zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen. Het proces is sterk geautomatiseerd. Bij het dagelijks overzicht van de kasstromen en index updates bepalen de portfolio managers welke transacties nodig zijn de belangrijkste risicofactoren van het fonds aan te laten sluiten bij die van de benchmark. Het vastrentende team van Vanguard gebruikt BlackRocks toepassing Aladdin voor portefeuilleconstructie en risicomanagement.

Afgezien van een zorgvuldige sampling zijn kostenbesparingen bij het uitvoeren van beleggingstransacties een belangrijke doelstelling van het fonds. Portefeuillemanagers zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van transacties. Primaire bronnen van liquiditeit (zoals obligatieveilingen en syndicaties) krijgen de voorkeur. Vanguard maakt gebruik van een wereldwijd team voor het uitvoeren van transacties, wat betekent dat transacties geografisch op basis van de beste beschikbare uitvoering (bijvoorbeeld Europese effecten worden verhandeld in Londen) worden uitgevoerd.

Obligatiecouponnen worden herbelegd in overeenstemming met de regels van de index. Het fonds kan futures gebruiken om de duratie te beheren na ontvangst van de wekelijkse kasstromen. Het fonds leent geen effecten uit (securities lending).


Rendement
Uit historische prestatiegegevens blijkt, dat Vanguard Euro Government Bond Index Fund in staat is gebleken de benchmark zeer nauwkeurig en op een consistente wijze te volgen. Gezien de wijze van replicatie - statistische sampling - beschouwt Morningstar dit als zeer positief. De gerealiseerde alpha is waarschijnlijk het resultaat van kostenbesparende transacties geweest.

Afgezet tegen de Morningstar-categorie 'Obligaties EUR overheid' bevinden de rendementen van dit fonds zich doorgaans in het tweede kwartiel. Rendementen van één tot vijf jaar vallen binnen het 35ste-45ste percentiel. Het is noemenswaardig dat deze beleggingscategorie meer dan 600 zowel actieve als passieve beleggingsfondsen bevat. Tegen deze achtergrond is het vermogen om consequent bovengemiddeld presteren een zeer positief resultaat voor een index-tracker. De risicofactoren van het fonds liggen gemiddeld genomen in lijn met de benchmark. Hetgeen deels de nauwkeurige tracking ten opzichte van de benchmark verklaart door de jaren heen.

Ten opzichte van een referentiegroep van uitsluitend indexfondsen is er echter vanaf 2012 een daling van de relatieve prestaties. Dit heeft een beperkte negatieve invloed op de ranking binnen de bredere beleggingscategorie. Desondanks blijft het fonds rendementen scoren in het tweede kwartiel.

Kosten
De lopende kosten van Vanguard Euro Government Bond Index Fund zijn 0,25 procent. Dit is zeer concurrerend ten opzichte van de categorie en ligt in lijn met de kosten voor passieve alternatieven zoals trackers of ETFs.

Rol in portefeuille
Vanguard Euro Government Bond Index Fund is het beste op te nemen als kern in een vastrentende portefeuille.


Lees ook het fondsrapport over Vanguard Euro Government Bond Index Inv EUR >


Bekijk ook een selectie van de andere beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Obligaties EUR overheid' die verkrijgbaar zijn in Nederland (klik op tabel voor vergroting).Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund

BlueBay High Yield Bond Fund

Parvest Equity USA Mid Cap

Amundi Funds Equity Brazil


Kempen Orange Fund

East Capital Russian Fund

Franklin India

Degroof Equities Belgium Active

Lombard Odier Funds - Convertible Bond

BlackRock World Gold

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten