Beleggingsfonds van de week: T. Rowe Price Global Growth Equity Fund

T. Rowe Price Global Growth Equity Fund verslaat de benchmark en de Morningstar-categorie sinds zijn oprichting in 2008. Het fonds in wereldwijde large-cap groeiaandelen profiteert van het uitgebreide analistenapparaat van T. Rowe Price en zijn enthousiaste beheerder.

Maarten van der Pas 04 september, 2014 | 16:34
Facebook Twitter LinkedIn

Een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille bevat zowel waarde- als groeiaandelen. De geschiedenis laat zien dat er periodes zijn waarin groeiaandelen aan he de leiding gaan in het rendementsklassement, zoals eind jaren negentig, en dat er periodes zijn waarin waarde-aandelen beter presteren (zoals dit jaar tot nu toe). Het is voor een juiste spreiding dan ook goed dat beleggers beide type aandelen in hun portefeuille op te nemen.

Waarde-aandelen zijn aandelen die worden ondergewaardeerd door de markt. Hieraan kan een grote variëteit aan redenen ten grondslag liggen. Beleggers hopen op het juiste moment in het aandeel te stappen, voordat de markt de koers corrigeert, zodat ze koerswinst pakken. Een waarde-aandeel is een aandeel van een volwassen, stabiele onderneming die op lange termijn winst kan generen.

Een groei-aandeel is een aandeel van een onderneming met een sterke groeipotentie in de nabije toekomst. Het bedrijf kan in een sneller tempo groeien dan de markt en een groot deel van de winst wordt geïnvesteerd in verdere expansie. In elke sector zijn er groei-ondernemingen, maar de meeste zijn te vinden in sectoren als technologie, biotechnologie en alternatieve energie.

De meeste groeiaandelen zijn over het algemeen van jongere ondernemingen met innovatieve producten waarvan veel omzet en winst wordt verwacht. Uitzonderingen bevestigen de regel en sommige groei-ondernemingen zijn al volwassen, maar hebben producten waarmee ze kunnen blijven groeien. Maar de meeste zijn kleine, minder stabiele bedrijven die de nodige koersschommelingen kunnen laten zien.

Kampioenen van morgen
Een beleggingsfonds dat zich richt op de kampioenen van morgen is T. Rowe Price Global Growth Equity Fund. Beheerder Scott Berg (foto) zoekt voor zijn fonds ondernemingen met sterke groeivooruitzichten in sectoren met een aantrekkelijke dynamiek. Het aandeel van deze bedrijven moet verhandeld worden met een korting ten opzichte van de fundamentele waarde om zo een zienlijk opwaarts potentieel te hebben.

Om dit type ondernemingen te vinden maakt Berg gebruik van het uitgebreide analistenteam van T. Rowe Price dat meer dan 120 mensen telt verspreid over de wereld. Berg is vrijwel continu op reis om de lokale vestigingen van T. Rowe Price en om ondernemingen te bezoeken. Daardoor heeft hij voortdurend contact met het ondersteunende analisten- en beheerteam. Deze interactie houdt hem dicht bij het onderzoek naar aandelen voor de portefeuille van het fonds. Zijn reislust geeft hem vaak informatie uit de eerste hand en deze informatievoorsprong helpt bij de aandelenselectie en de constructie van de portefeuille.

T. Rowe Price Global Growth Equity Fund heeft sinds zijn oprichting in oktober 2008 zijn benchmark met 200 basispunten verslagen en de Morningstar-categorie ‘Aandelen wereldwijd large-cap groei’ met 400 basispunten (op geannualiseerde basis tot en met juli 2014). De grote overweging van het fonds in opkomende markten vormde in 2013 een stevige tegenwind, maar het was goed om te zien dat met de sterke aandelenselectie van Berg toch tegen de wind in kon worden gefietst. Morningstar vond het bemoedigend dat de underperformance van het fonds beperkt was in een markt die niet aansloot bij de beleggingsstijl van Berg. Morningstar vindt dat T. Rowe Price Global Growth Equity Fund in staat is om over een hele marktcyclus heen beter te presteren dan de markt en vergelijkbare fondsen. Het fonds heeft sinds kort een Morningstar Analyst Rating en dat is Bronze.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheer
Scott Berg beheert T. Rowe Price Global Growth Equity Fund sinds de oprichting in oktober 2008. Ofschoon zijn ervaring als belegger wat dun lijkt, hij begon zijn carrière bij T. Rowe Price in 2002, werd hij goed begeleid om de teugels in handen te kunnen nemen.

Berg begon in eerste instantie bij T. Rowe Price als een aandelenanalist voor de sectoren computerprocessoren en zakelijke dienstverlening. Hij was de secondant van portefeuillemanager Rob Gensler bij Global Growth Equity Strategy van 2005 tot 2008 voordat hij zijn huidige rol op zich nam.

Berg maakt uitgebreid gebruik van de mogelijkheden die T. Rowe Price biedt, zoals de 120 aandelenanalisten die zijn georganiseerd naar sector en regio en de ongeveer 60 regionale en gediversifieerde portefeuillemanagers. Zijn drukke reisschema geeft Berg veel face-to-face contact met analisten wereldwijd. Het interactieniveau dat Berg heeft met de teams betekent, dat hij actief betrokken is bij het onderzoek van elk aandeel dat hij in zijn fonds opneemt. De mate waarin de fondsmanager reist betekent dat hij vaak vanuit de eerste hand kennis heeft van de beleggingen waarin hij geld steekt. Dat geeft T. Rowe Price Global Growth Equity Fund volgens Morningstar een voorsprong op andere fondsen in wereldwijde aandelen.

Berg wordt bijgestaan door portefeuillebeheerder Jay Nogueira die in 2004 bij T. Rowe Price begon.

Fondshuis
T. Rowe Price toont al lange tijd aan over aantrekkelijke eigenschappen te beschikken. Het gedisciplineerde, risicobewuste beleggingsproces van dit fondshuis produceert consistent succesvolle resultaten bij zijn fondsen en vaak met minder volatiliteit dan bij concurrenten. Veel fondsmanagers werken hun hele carrière, of een groot daarvan, bij T. Rowe Price en bieden daarmee continuïteit voor beleggers. Als beheerders met pensioen gaan wordt dat ruim van tevoren aangekondigd zodat er de tijd is om aan een opvolging te werken.

In 2013 kreeg T. Rowe Price te maken met enkele fondsmanagers die onverwacht opstapten. Kris Jenner van T. Rowe Price Health Sciences en Joe Milano van New America Growth vertrokken onafhankelijk van elkaar om hun eigen hedge fund op te richten. Ofschoon hun vertrek een verlies betekende voor T. Rowe Price, is een dergelijk voorval zeldzaam en is er geen verhoogd risico dat meer managers weggaan (afgezien van pensionering).

Aan de analistenkant waren er ook enkele vertrekken. Het team voor Amerikaanse aandelen zag in 2013 meer collega’s dan gewoonlijk voor een andere baan kiezen, vooral bij analisten die de sector gezondheidszorg volgen. Elders versterkte T. Rowe Price zijn personeelsbestand, in het bijzonder bij obligaties dat het aantal analisten zag toenemen van 33 in 2007 tot 74 in 2013.

Over het algemeen handelt T. Rowe Price in het belang van zijn beleggers door fondsen te sluiten die te groot worden (te veel vermogen onder beheer om de beleggingsstrategie nog goed uit te kunnen voeren) en niet te zwichten voort het lanceren van trendy beleggingsfondsen die inspelen op hypes. Daarnaast brengt het beleggers redelijke kosten in rekening en het beloningsplan voor fondsmanagers is gericht op prestaties op de lange termijn. Maar als het gaat om beheerders die in hun eigen fondsen beleggen dan loopt T. Rowe Price niet voorop.


Beleggingsproces
T. Rowe Price Global Growth Equity Fund richt zich op ondernemingen met groeipotentie en die het met kennis van de lokale markt identificeert. Het fonds heeft een gediversifieerde portefeuille met een aanzienlijke blootstelling aan opkomende markten.

Een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces dat beheerder Scott Berg hanteert voor T. Rowe Price Global Growth Equity Fund is het forse gebruik van T. Rowe Price’s goed-uitgeruste analistenteam, dat vanuit diverse locaties over de hele wereld werkt. Berg’s extreem drukke reisschema biedt hem aanzienlijk face-to-face contact met de lokaal aanwezige portefeuillebeheerders en analisten. Die passen een fundamentele bottom-up aandelenselectie toe. De manager hanteert ook nog een top-down controle.
Berg praat met alle geledingen in het analisten-beheerdersteam, praat met sector- en regioteams en bezoekt ondernemingen voordat hij een belegging doorvoert.

Naast het uitgebreide gebruik van het analistenteam laat Berg zelf een uitgebreide kennis zien van de beleggingsthese voor posities in de portefeuille van zijn fonds. In termen van eigenschappen van ondernemingen zoekt Berg bedrijven met een sterk groeiperspectief in sectoren met een aantrekkelijke dynamiek. Het management van die bedrijven moet een strategische visie hebben en kapitaal verstandig inzetten. Er is ook een focus op relatieve en absolute waarderingen. Het team zoekt aandelen die worden verhandeld met een korting ten opzicht van hun fundamentele waarde en zo een aanzienlijke opwaartse potentie bieden.

Vanwege Berg’s opvatting dat de beste groeimogelijkheden vaak in opkomende markten zijn te vinden is de blootstelling van T. Rowe Price Global Growth Equity Fund aan emerging markets vrijwel altijd aanzienlijk hoger dan die van de benchmark en de Morningstar-categorie ‘Aandelen wereldwijd large-cap groei’. Niettemin gebruikt Berg diversificatie als een middel om risico te beheersen en de blootstelling aan opkomende markten is gewoonlijk verdeeld over een groot aantal landen en een brede range aan sectoren. Slechts 4 van de 20 grootste posities van het fonds kwamen per juli 2014 uit opkomende landen.

Op sectorbasis zit een onder- of overwogen positie van het fonds gewoonlijk binnen 300 basispunten van de index. Actieve sectorposities groter dan 500 basispunten zijn zeldzaam en zijn over het algemeen van korte duur. Voorbeelden zijn de overweging van de sector cyclische consumptiegoederen eind 2011 en de overweging van de financiële sector halverwege 2013.

Net als bij de blootstelling aan opkomende markten is de totale portefeuille behoorlijk gespreid met 140 ondernemingen per eind juli 2014 waarbij de top 20 posities goed is voor 28 procent van de totale activa van het fonds. De grootste actieve sectorposities op dat moment waren een overweging in de sectoren cyclische consumptiegoederen, financiële dienstverlening en industrie. De allocatie naar opkomende markten staat op ongeveer 24 procent in vergelijking met ongeveer 7 procent voor de index en het gemiddelde van de Morningstar-categorie.


Rendement
T. Rowe Price Global Growth Equity Fund heeft sinds oprichting in oktober 2008 tot en met juli 2014 een geannualiseerd rendement geboekt van 15,9 procent (in USD). Dat is beter dan de 13,8 procent van zijn benchmark MSCI All Country World Index en de gemiddeld 11,5 procent van de Morningstar-categorie ‘Aandelen wereldwijd large-cap groei’.

De selectie van aandelen was de belangrijkste pijler onder het rendement in deze periode. Dat was vooral duidelijk in 2009, een buitengewoon jaar voor het fonds waarin het de index en zijn categorie versloeg met meer dan 15 basispunten door aandelenselectie in de Verenigde Staten en de selectie van aandelen in een aantal sectoren.

In 2013 bleef het fonds in wereldwijde groeiaandelen meer dan 300 basispunten achter bij de index en de categorie. Maar gegeven de mate waarin opkomende markten het slechter deden dan ontwikkelde markten in dat jaar, was het bemoedigend om te zien dat het fonds niet op grotere schaal onderpresteerde. Een sterke aandelenselectie in ontwikkelde economieën diende om de tegenwind in emerging markets te doorstaan en liet zien dat de structurele overweging in opkomende markten (in vergelijking met de categorie) niet de belangrijkste drijfveer is voor het rendement.

Dit jaar tot en met 31 juli loopt T. Rowe Price Global Growth Equity Fund meer dan 500 basispunten voor op het gemiddelde van de categorie. Een sterke selectie van aandelen in emerging markets heeft opnieuw bijgedragen aan het rendement, terwijl het fonds ook in zekere mate heeft geprofiteerd van de outperformance van opkomende markten in verhouding tot ontwikkelde markten.


Kosten
De lopende kosten van de aandelenklasse van T. Rowe Price Global Growth Equity Fund voor particuliere beleggers is 1,77 procent en is daarmee grotendeels in lijn met de gemiddelde kosten van de Morningstar-categorie ‘Aandelen wereldwijd large-cap groei’.

Lees ook het fondsrapport over T. Rowe Price Funds Global Growth Equity Fund >


Bekijk ook deze beleggingsfondsen in wereldwijde groei-aandelen (klik op tabel voor vergroting)
Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

Robeco US Large Cap Equities

Vanguard US 500 Stock Index

Fidelity France Fund

Robeco European Conservative Equities

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Comgest Growth Europe

Fidelity Indonesia Fund

Vanguard Euro Government Bond Index Fund

Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund

BlueBay High Yield Bond Fund

Parvest Equity USA Mid CapFacebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten