Wat te doen om eerder te kunnen stoppen met werken

FINANCIEEL ADVIES - De overheid facilieert eerder stoppen met werken niet meer met sociale regelingen. Maar het kan nog steeds, door de juiste keuzes te maken en - dat wel - de bijbehorende consequenties te accepteren. U hoeft niet door gaan  te werken totdat u er bij neervalt.

Greetje Remmerde, 30 oktober, 2014 | 9:24
Facebook Twitter LinkedIn

Tegen die tijd zal ik wel door moeten tot mijn zeventigste! Een veel gehoorde opmerking… en eigenlijk ook best een fatalistische. Het lijkt alsof de mensen die dit verzuchten zich volledig, maar wel tegen hun zin, overleveren aan de grilligheid van de politiek. Voor wie ook bang is om te moeten werken tot hij/zij er bij neervalt heb ik goed nieuws: je kunt en mag heel goed zelf bepalen wanneer je met pensioen wil! Maar dan moeten er wel keuzes worden gemaakt en de bijbehorende consequenties worden geaccepteerd. Plannen dus!

Pensioenplicht
Er is in Nederland geen pensioenplicht. Een werkgever is niet verplicht om een werknemer een pensioentoezegging te doen. Echter, als hij een pensioentoezegging doet moet hij deze wel gestand doen. Daar ziet de Pensioenwet op toe. Maar in die wet is niets geregeld over verplicht doorwerken. Degene die dat wil, mag best eerder met pensioen gaan. Bij wijze van spreke morgen al.
Wat de klagers eigenlijk bedoelen als ze verzuchten zo lang door te “moeten” werken is, dat er geen sociale regelingen meer zijn die prepensionering faciliteren. Dus wie eerder wil stoppen met werken moet dat zelf uit eigen zak betalen.

Ontmoedigen van vroegpensioen
In 2005 is de wet VPL (VUT, Prepensioen en Levensloop) geïntroduceerd. Waarbij de fiscale voordelen voor VUT- en Prepensioenregelingen zijn komen te vervallen. De levensloop, die tegelijkertijd is geïntroduceerd, bood wel de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk te sparen en dit bedrag aan te wenden voor vroegpensioen. Deze regeling was helaas maar een kort leven beschoren en is circa zes jaar later alweer de nek omgedraaid. Hiermee zijn er geen fiscale mogelijkheden meer om te sparen om eerder te kunnen stoppen met werken. Ook in de derde pijler is het niet mogelijk om vervroegd te pensioneren, huidige lijfrentes mogen namelijk op zijn vroegst ingaan als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.

Vermogen opbouwen
Wat kan dan nog wel worden gedaan? Het antwoord is: vermogen opbouwen. En dat kan ook heel goed zonder al die fiscale faciliteiten en - en dat kan heel prettig zijn - zonder het fiscale keurslijf waarmee die regelingen gepaard gaan.

Sparen werkt aan twee kanten: wie spaart geeft minder uit, dus went zichzelf aan een lager besteedbaar inkomen. En heeft dus ook minder nodig! Daardoor hoeft paradoxaal genoeg juist weer minder gespaard te worden. Aan de andere kant wordt door meer te sparen sneller een hoger kapitaal bereikt waardoor eerder kan worden gestopt met werken.
Sparen kan op allerlei manieren: op een spaarrekening met weliswaar een laag rendement. Door te beleggen, al dan niet via fondsen, en met een hoger risico. Aflossen van de eigenwoning, wat minder liquide is. Of geld onder het matras stoppen. Een mix van deze opties is vaak het beste (met uitzondering van de laatste dan die ik eigenlijk nooit aan zou bevelen).

Ouderdomspensioen eerder laten ingaan
Een extra optie die werknemers met een pensioentoezegging hebben is het eerder laten ingaan van het ouderdomspensioen. Bij sommige pensioenregelingen kan het pensioen al op het vijfenvijftigste levensjaar ingaan. In het pensioenreglement staat hoe dat het geregeld is. Wie zijn pensioen eerder laat ingaan, ontvang wel een lager pensioen. Grofweg is deze korting ongeveer 6 procent per jaar. Dus wie 5 jaar eerder wil stoppen met werken houdt ongeveer 70 procent over van zijn aanspraak.

Wat te doen om eerder te kunnen stoppen met werken:

  1. Bepaal eerst welk inkomen nodig is na pensionering

  2. Als voldoende is opgebouwd via de werkgever, dan kan het surplus worden aangewend om eerder in te laten gaan. Bedenk wel dat er dan nog geen recht op AOW is, dus dat gedeelte moet zelf worden gefinancierd

  3. Wie nog eerder wil stoppen met werken moet de rest netto - dus zonder fiscaal gedoe - bijsparen.

Eerder stoppen met werken kan nog steeds! Maar het kost wel geld. We moeten realistisch zijn, rentenieren is niet voor iedereen weggelegd. Met een goede planning kan ieder bepalen wat voor hem/haar mogelijk is. Waarschijnlijk zal in ruil voor vrijheid op een later moment, nu een soberder levensstijl moeten worden aanvaard. Voor wie de planning toch niet helemaal rond krijgt, is ook deeltijdpensioen nog een interessante optie om te overwegen!

Pensioen3daagse
Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen over zelf beleggen voor pensioen, dat op morningstar.nl verschijnt in het kader van de Pensioen3daagse. Lees ook:

Morningstar helpt bij beleggen voor het pensioen
Opmerkelijke paradoxen bij het pensioenbewustzijn van Nederlanders. Weinig interesse in pensioen, maar wel grote zorgen over ons pensioenstelsel hebben. Verwachten dat het pensioen niet toereikend zal zijn, maar geen aanvullende maatregelen nemen. Kom in actie en maak gebruik van Morningstars expertise.

Pensioen moet je gewoon doen!
De Pensioen3daagse wordt volgende week voor de vierde keer in ons landen gehouden. Een nuttig en o zo nodig initiatief dat moet helpen om het pensioenbewustzijn en kennis over pensioen bij u, maar ook bij mijzelf te verhogen.

Wat iedereen moet weten over zelf regelen van het pensioen
In Nederland klink steeds vaker de roep om meer individualisering van het pensioenstelsel. In een tijd van individualisering lijkt ons collectieve model uit de mode. Biedt het Amerikaanse pensioenstelsel uitkomst?

Wat iedereen moet weten over zelf regelen van het pensioen
In Nederland klink steeds vaker de roep om meer individualisering van het pensioenstelsel. In een tijd van individualisering lijkt ons collectieve model uit de mode. Biedt het Amerikaanse pensioenstelsel uitkomst?

Creëer je eigen dividendmachine
Voor gepensioneerden die iedere maand een aanvullend inkomen willen, kunnen dividendaandelen een interessante optie zijn. Door handig gebruik te maken van de verschillende uitbetalingsmomenten kunnen zij hun eigen dividendmachine creëren. Wie geen tijd of kennis heeft om zelf individuele aandelen te selecteren, kan opteren voor een dividendfonds.

Beleggen in uw levensloop met life cycle fondsen
Amerikanen maken veelvuldig gebruik van life cycle fondsen voor hun pensioenopbouw. In Nederland is dit type beleggingsfonds weinig bekend bij het grote publiek. Hoog tijd voor een nadere kennismaking. De verschillen in rendement en kosten zijn groot.


Disclaimer - Op verzoek van Morningstar schrijft Greetje Remmerde van pensioendoehetzelf.nl over personal finance met de nadruk op pensioen. Haar columns helpen mensen om betere beslissingen voor hun pensioen te nemen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten