4 Aandelenfondsen: allemaal duurzaam, maar nauwelijks overeenkomsten

WEEK VAN HET DUURZAAM BELEGGEN - Morningstar onderzocht de portefeuilles van duurzame wereldwijde aandelenfondsen van ASN, ING, Robeco en Triodos. Hoe duurzaamheid wordt geïntegreerd in de beleggingen van een fonds blijkt in de praktijk sterk te verschillen. Beleggers doen er goed aan te kijken hoe en waarin wordt belegd.

Ronald van Genderen 13 november, 2014 | 14:26

Steeds meer mensen zijn zich bewust dat een meer duurzame wereld noodzakelijk is om de huidige generatie, maar vooral toekomstige generaties een goed leefbare omgeving te garanderen. Met een toenemende wereldbevolking vragen we steeds meer van onze planeet. In de mate waarop we nu een wissel trekken op de beschikbare grondstoffen en het milieu vervuilen, is een leefbaar klimaat op lange termijn niet houdbaar.

Niet alleen in het dagelijks leven zijn mensen zich daarvan bewust, bijvoorbeeld door afval te scheiden, door zuinig met energie om te gaan, of elektrisch te gaan rijden. Duurzaamheid doet ook in toenemende mate haar intrede in de beleggingsportefeuille.
Duurzaamheid richt zich bij beleggen echter niet alleen op milieu-aspecten, maar ook op sociale kwesties als mensenrechten en corporate governance (hoe een onderneming wordt bestuurd) worden in ogenschouw genomen. De manier waarop aan duurzaamheid kleur wordt gegeven kent vele tinten “groen”.

De wijze waarop duurzaamheid een plekje krijgt in het beleggingsproces van een beleggingsfonds is van groot belang voor beleggers, omdat het een grote invloed heeft op de selectie van ondernemingen waarin het fonds belegt. En dat is op zijn beurt weer van belang voor de uiteindelijke prestaties van een fonds.

Om meer inzicht te krijgen in de kleur groen van het beleggingsproces legde Morningstar de portefeuilles van vier duurzame wereldwijd beleggende aandelenfondsen van Nederlandse fondshuizen naast elkaar. De beleggingen van ASN Duurzaam Aandelenfonds, ING Duurzaam Aandelen Fonds, RobecoSAM Sustainable Global Equity Fund en Triodos Sustainable Equity Fund zijn met elkaar vergeleken. De conclusie: geen enkel fonds is hetzelfde, er zijn zelfs nauwelijks overeenkomsten!

Hoge active shares als indicatie voor verschillen
Als startpunt zijn de onderlinge active shares van de fondsen met elkaar vergeleken. 'Active share' is een maatstaf voor de mate waarin (twee) portefeuilles van elkaar afwijken. De resultaten staan in onderstaande tabel.


(Klik op tabel voor vergroting)

Hoe hoger de active share des te groter de verschillenen en hoe lager de active share des te meer de twee portefeuilles met elkaar overeen komen. De eerste constatering op basis van deze vergelijking is meteen ook de belangrijkste conclusie. De vier fondsen kennen nauwelijks overeenkomsten. De verschillen tussen de fondsen van ASN en Triodos vertonen nog de meeste overeenkomsten met een active share van 81,1 procent, hetgeen betekent dat 18,9 procent van de portefeuille identiek is. De grootste onderlinge verschillen vertonen de portefeuilles van ASN en RobecoSAM, hier zijn slechts 5 procent van de beleggingen hetzelfde.

Opvallend - maar niet verrassend - is dat ASN en Triodos de grootste overeenkomsten hebben. Beide fondshuizen zijn gespecialiseerd in duurzame beleggingen en maken in hun beleggingsproces gebruik van strenge duurzaamheidscriteria. ING en RobecoSAM maken daarentegen beide gebruik van een 'best in class' methode (waarbij bedrijven die het best scoren op duurzaamheid binnen hun sector in aanmerking komen om in de portefeuille te worden opgenomen).

Bovenstaande bevinding wordt nog eens bevestigd wanneer het aantal posities in de portefeuille wordt bekeken. De vier fondsen hebben gezamenlijk 353 ondernemingen in portefeuille. Onderliggend betreft dit echter maar liefst 304 verschillende aandelen. Dit betekent dat slechts 49 posities overlap vertonen met een positie van een ander fonds.


(Klik op tabel voor vergroting)

De constatering dat de beleggingen van de duurzame aandelenfondsen in zulke hoge mate van elkaar verschillen is op zich al interessant en zou voor beleggers een reden moeten zijn om bij de selectie van een duurzaam fonds goed na te gaan hoe en waarin wordt belegd. Een verdere analyse legt de grootste en opvallendste verschillen tussen de vier onderzochte duurzame aandelenfondsen bloot op het gebied van sectorverdeling, de aandelenkeuzes binnen een sector, de verschillen in regio en de verdeling van de portefeuille over large-, mid- en small-cap aandelen.

Van streng in de leer tot best in class
Hoe de vier fondshuizen duurzaamheid inpassen in hun fondsen komt wellicht nog het meest duidelijk tot uiting in de sectorverdeling in de portefeuilles. Zo zorgt de strikte toetsing op duurzaamheidscriteria er bij ASN en Triodos voor, dat een aantal sectoren zoals financiële dienstverlening en (conventionele) energie niet of nauwelijks in de portefeuille wordt opgenomen. Bedrijven in sectoren als communicatie, cyclische consumentengoederen en gezondheidszorg kennen over het algemeen een veel duurzamer karakter en het is niet verwonderlijk dat juist deze sectoren daarom sterk zijn vertegenwoordigd in de portefeuilles bij ASN en Triodos.

Daarentegen richt het duurzame beleid van ING en RobecoSAM zich op de meest duurzame bedrijven in iedere sector, ook wel 'best in class' genoemd. Dit zorgt er voor, dat de beheerders niet genoodzaakt zijn om (vrijwel) gehele sectoren of industrieën uit te sluiten van hun beleggingen. Dit is duidelijk terug te zien in de verdeling van de portefeuille over de verschillende sectoren. Daarin zijn slechts geringe verschillen te zien ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van een index als de MSCI World. Beide fondsen kennen zelfs een lichte overweging van de sector financiële dienstverlening en RobecoSAM kent een vrij forse overweging van de sector energie.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies