Zorgen om Europese economie en vertrekkende fondsbeheerders bepalen fund flows

Beleggers zochten hun heil in oktober in geldmarktfondsen. Verder trokken beleggers hun geld weg uit beleggingsfondsen in Europese aandelen ten gunste van fondsen in wereldwijde aandelen en defensieve mixfondsen.

Ali Masarwah 08 december, 2014 | 15:10
Facebook Twitter LinkedIn

De uitstroom bij een groot aantal Europese beleggingsfondsen drukte in oktober behoorlijk op de totale netto instroom. Per saldo kenden beleggingsfondsen in Europa in oktober een netto-instroom van EUR 7,22 miljard en dat is de laagste inflow sinds augustus 2013. Dat blijkt uit gegevens van Morningstar over de kapitaalstromen van en naar beleggingsfondsen, de zogenaamde fund flows. Aandelenfondsen zagen netto EUR 5,59 miljard wegvloeien en dat is het hoogste niveau sinds juni 2013. Tegen een achtergrond van toenemende zorgen over een stagnerende Europese economie werden beleggingsfondsen in Europese aandelen het hardst getroffen door de verkoopgolf.

Het verschil in gedrag tussen beleggers in actief en passief beheerde beleggingsfondsen was in oktober een opmerkelijk verschijnsel. Waar ETFs EUR 3,89 miljard konden verwelkomen en indexfondsen EUR 2,88 miljard zagen binnenstromen, boekten actief beheerde aandelenfondsen een netto-uitstroom van EUR 8,46 miljard.

De outflow van EUR 480 miljoen bij alternatieve beleggingsfondsen was een ongebruikelijke trend, omdat deze groep de afgelopen drie jaar de instroom juist zag stijgen. Maar een nadere blik op deze brede beleggingscategorie leert dat Ignis Absolute Return Government Bond Fund een uitstroom van bijna EUR 3 miljard noteerde vanwege een beheerder die opstapte. Het fonds was daarmee grotendeels verantwoordelijk voor de outflow. De laatste keer dat de categorie ‘alternatieve beleggingsfondsen’ een maandelijkse netto-uitstroom zag was in december 2011.

De instroom bij allocatie- of mixfondsen was met EUR 8,58 miljard sterk in oktober. Obligatiefondsen zagen EUR 6,13 miljard binnenkomen. Toch was deze instroom relatief bescheiden vergeleken met de trend eerder dit jaar.

De inflow bij geldmartkfondsen steeg. Het grootste deel van de instroom van EUR 26,97 miljard kwam voor rekening van fondsen die wereldwijd of Europa-breed verkrijgbaar zijn, maar Franse geldmarktfondsen waren in oktober goed voor een derde van de totale instroom. Dat is de omgekeerde ontwikkeling want in september zagen Franse geldmarktfondsen juist nog veel geld wegstromen. Onderstaande tabel laat de in- en uitstroom bij de brede vermogenscategorieën in oktober zien.

Fund flows brede beleggingscategorieën in oktober 2014


(klik op tabel voor vergroting)

Als verder wordt gekeken naar de in- en uitstroom op het niveau van Morningstar-categorieën, dan blijkt dat de meest prominente outflows specifieke beleggingsfondskwesties betrof. Het vertrek van Bill Gross bij Pimco stak achter de uitstroom in de categorie ‘Obligaties USD flexibel’. De vijf obligatiefondsen van Pimco in deze categorie leden een uitstroom van in totaal EUR 3,7 miljard, waarbij Pimco Gis Unconstrained Bond Fund het meeste vermogen onder beheer verloor. Dat impliceert dat fondsen in deze categorie exclusief Pimco een netto-instroom boekten. Het opstappen van Gross was ook de oorzaak van de uitstroom in de categorie ‘Obligaties USD gediversifieerd’ waar Pimco Gis Total Return Bond Fund EUR 2,42 miljard naar buiten zag lopen.

Het vertrek van belangrijke beheerders leidde er ook toe dat beleggers EUR 3,0 miljard wegtrokken uit Ignis Absolute return Government Bond Fund. Rentespecialist Russ Oxley wordt in 2015 hoofd van het fixed-income absolute return team bij Old Mutual Global Investors en neemt een aantal mensen van Ignis mee. Deze uittocht nam alle uitstroom in de categorie ‘alternatief long/short obligaties’ voor zijn rekening.

De substantiële uitstroom bij de categorie ‘Aandelen Europa flex-cap’ is deels te verklaren door de aanhoudende outflow bij de aandelenfondsen van het Spaanse Bestinver Asset Management (niet in Nederland verkrijgbaar). Daar vertrok de prominente fondsmanager Francisco Paramés. Dat was goed voor een uitstroom van EUR 850 miljoen van de in totaal EUR 1,94 miljard die uit de categorie wegvloeide.

De volgende tabel laat de Morningstar-categorieën zien met de grootste uitstroom in
oktober.

Morningstar-categorieën met de grootste uitstroom in oktober


(klik op tabel voor vergroting)

Bij de Morningstar-categorieën met de grootste instroom in oktober had ‘Mixfondsen EUR defensief - wereldwijd’ wederom een topmaand en zag netto EUR 2,33 miljard binnenkomen. Mixfondsen in de categorie ‘EUR defensief’ die alleen in Europese aandelen en obligaties beleggen boekten een inflow van nog eens EUR 1,25 miljard. Dit is de tweede grootste instroom in één maand sinds april 2013. De fondsen die het meeste geld van beleggers konden bijschrijven waren Carmignac Portfolio Capital Plus, JPMorgan Global Income en Ethna-Aktiv E, die dit jaar tot en met oktober een organische groei zien van 36 tot 84 procent.

De bovengemiddelde instroom van EUR 2,16 miljard bij beleggingsfondsen in de categorie ‘Aandelen wereldwijd large-cap gemengd’ laat zien dat beleggers onderscheid maken tussen enerzijds fondsen die in Europese aandelen investeren en anderzijds fondsen die in Amerikaanse en wereldwijde aandelen beleggen. Het is noemenswaardig dat het leeuwendeel van de instroom in deze categorie – EUR 1,3 miljard - voor rekening kwam van indexfondsen waarbij BlackRock en Vanguard het meest profiteerden.

Beleggingsfondsen in de categorieën ‘Obligaties EUR gediversifieerd’, ‘Obligaties EUR bedrijven’ – in tegenstelling tot ‘Obligaties EUR high yield’ – en ‘Obligaties wereldwijd’ waren in oktober eveneens sterk in trek onder beleggers.
In onderstaande tabel de Morningstar-categorieën met de grootste instroom.

Morningstar-categorieën met de grootste instroom in oktober

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah war von 2011 bis Frühjahr 2021 als Chefredakteur für die deutschsprachigen Anleger Websites von Morningstar verantwortlich

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten