Beleggingsfonds van de week: Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund

Emerging market debt was één van de best presterende obligatiecategorieën afgelopen jaar. Dat rendement niet zonder risico komt werd maar weer eens bewezen door het technisch faillissement van Argentinië en de kritieke financiële situatie in Venezuela en Oekraïne. Met een Analyst Rating 'Silver' behoort Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund tot Morningstars meest favoriete beleggingsfondsen in deze categorie.

Niels Faassen 29 januari, 2015 | 16:13
Facebook Twitter LinkedIn

Met recht was 2014 een hersteljaar te noemen voor emerging market debt (schuldpapier uit opkomende landen). Deze categorie werd in 2013 nog zwaar geraakt uit angst voor de tapering van de Amerikaanse centrale bank Fed. Beleggers dumpten hun obligaties uit opkomende landen met een gemiddeld verlies voor de Morningstar-categorie ‘Obligaties wereldwijd emerging markets’ van 9,53 procent tot gevolg. In 2014 hervond deze categorie zijn oude glans met een netto-instroom van meer dan EUR 13 miljard op een totaal vermogen van EUR 100 miljard, per eind december 2014.

Wat betreft rendement maakte het nogal een verschil of beleggers hun dollarblootstelling wel of niet afdekten (hedgen). De Morningstar-categorie ‘Obligaties wereldwijd emerging markets’ boekte een winst van 14,22 procent terwijl de categorie ‘Obligaties wereldwijd emerging markets - EUR Gericht’ (die voornamelijk bestaat uit fondsen met een hedge naar de euro) slechts 3,49 procent aan rendement realiseerde.

2013 Was ook een turbulent jaar voor het EMD-team van Rob Drijkoningen (foto midden) en Gorky Urquieta (foto rechts). Aan het begin van dat jaar stapten zij over van ING IM naar Neuberger Berman (NB) om daar het Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund te gaan beheren. De focus op asset management, het feit dat Neuberger grotendeels in handen is van medewerkers en de decentrale besluitvormingsstructuur gaven Drijkoningen en Urquieta de doorslag om voor NB te kiezen. In hun kielzog vertrokken uiteindelijk 18 van de 27 teamleden van ING, verdeeld over de locaties Den Haag, Atlanta en Singapore. Zo ook de hoofdbeheerder van dit fonds Bart van der Made (foto links) en zijn medebeheerder Mike Reyes.

Ervaren team met een sterk track record
Zowel Drijkoningen, Urquieta en Van der Made werkten al bij ING IM sinds 2000 samen op deze beleggingsstrategie. Deze beheerders gelden als zeer ervaren met gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring. Ook beschikken zij over een sterk track record. Het team is grotendeels intact gebleven na de overstap van ING IM naar NB, zowel wat betreft omvang als samenstelling, wat bijdraagt aan de relevantie van de langetermijnresultaten.

Het beleggingsproces dat de beheerders hanteren bij NB is identiek aan het proces dat zij al geruime tijd bij ING IM toepasten. Het is voornamelijk gericht op de bottom-up landenselectie en in mindere mate op de top-down bèta- en (spread)duratiepositionering, credit allocatie en bottom-up obligatieselectie. Het proces kent de beheerders relatief veel vrijheden toe. Morningstar vindt het een sterk beleggingsproces met een kwalitatief hoogwaardige uitvoering.

Van der Made is sinds oprichting (juni 2013) verantwoordelijk voor Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund. Sindsdien heeft het tot en met december 2014 met een gemiddeld jaarrendement van 2,38 procent beter gepresteerd dan de Morningstar-categorie (-0,21 procent). De beheerder wist de benchmark (2,81 procent) niet bij te houden. Het track record van Van der Made op dit fonds is nog vrij kort. Samen met Drijkoningen en Urquieta beschikt hij echter over een lange en sterk geschiedenis op het ING (L) Renta Fund EMD Hard Currency. Zij waren hiervoor vanaf november 2000 tot en met januari 2013 grotendeels verantwoordelijk. Toen wisten zij met een gemiddeld rendement van 11,01 procent de categorie (8,07 procent) ruim voor te blijven.

Minder enthousiast is Morningstar over de bovengemiddelde kosten van Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund. Desondanks vinden wij dit fonds één van onze favorieten in de categorie vanwege het ervaren team, het sterke proces en het bovengemiddelde track record. Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund heeft nu voor het eerst een Morningstar Analyst Rating gekregen en noteert meteen de op een na hoogste waardering ‘Silver’.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)


*Het betreft hier de provisie- of rebate houdende aandelenklasse van het beleggingsfonds.


Beheerteam
Rob Drijkoningen en Gorky Urquieta, co-heads van het emerging market debt team bij ING IM, waagden begin 2013 de overstap van ING IM naar Neuberger Berman (NB). In hun kielzog gingen uiteindelijk 18 van de 27 teamleden mee, verdeeld over de locaties Den Haag, Atlanta en Singapore. Daaronder waren Bart van der Made en Mike Reyes, hoofdbeheerders van Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund.

Zowel Drijkoningen, Urquieta en Van der Made werkten al sinds 2009 bij ING IM samen op deze strategie. Deze beheerders gelden als zeer ervaren binnen emerging market debt en beschikken over een sterk track record op harde valuta in het bijzonder. Medebeheerder Reyes is in 2010 aan het team toegevoegd. Het team is grotendeels intact gebleven na de overstap naar NB, zowel wat betreft omvang als samenstelling, wat bijdraagt aan de relevantie van de langetermijnresultaten.

In de praktijk bepalen Drijkoningen en Urquieta de top-down positionering, terwijl Van der Made en Reyes zich bezig houden met de bottom-up selectie. Voor de blootstelling aan credits leunen de beheerders op de analyses van het corporates team, dat wordt geleid door de beheerders Nish Popat en Jennifer Gorgoll en 7 analisten telt. Morningstar kent NB als een fondshuis met een laag personeelsverloop. De tijd zal moeten uitwijzen of dit ook zal gelden voor het EMD-team, maar vanwege de bovengemiddelde ervaring en omvang van het team en het lange en sterke track record vinden wij dit één van de beste teams in de categorie.

Fondshuis
In tegenstelling tot fondshuizen die gefocust zijn op risicobeheersing met een aanbod beleggingsfondsen dat bestaat uit zogenaamde index huggers, laat Neuberger Berman zijn beheerders beleggen met overtuiging. De fondsen van Neuberger zijn overwegend geconcentreerd, hebben een relatief lage omloopsnelheid en kennen significante actieve posities. Dit leidt tot een verhoogde volatiliteit maar over tijd presteren de fondsen vrij bovengemiddeld met een aantal uitblinkers en zonder echte achterblijvers.

Deze beleggingscultuur kwam in 2008 onder druk te staan toen moederbedrijf Lehman Brothers failliet ging. Een groep insiders bij Neuberger nam de firma uiteindelijk over. Het is nu eigendom van ongeveer 400 medewerkers, waaronder de meeste fondsbeheerders en veel analisten. Dit biedt hen een goede stimulans om aan te blijven.

Neuberger is uitsluitend gericht op vermogensbeheer. De retail beleggingsfondsen vormen slechts een fractie van het totale vermogen onder beheer (minder dan 15 procent per 2014). Sinds 2008 heeft het zijn distributiemogelijkheden uitgebreid. Neuberger heeft de afgelopen tien jaar een handvol overnames gedaan en diverse nieuwe fondsen gelanceerd, waaronder trendy fondsen gericht op absolute return, China en long-short. Het aantal trendy fondsen is iets om in de gaten te houden en kan een reden tot zorg zijn. Want in hoeverre zijn dit type fondsen vooral marketinggedreven en voornamelijk in het belang van het fondshuis en niet in het belang van beleggers? Desondanks blijft het in essentie een boetiek met een aantrekkelijke, onderscheidende beleggingscultuur.

Beleggingsproces
Het beleggingsproces dat de beheerders van Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund bij Neuberger Berman hanteren is identiek aan het proces dat zij al geruime tijd bij ING IM toepasten. Het is voornamelijk gericht op de bottom-up landenselectie en in mindere mate op de top-down bèta- en (spread)duratiepositionering, credit allocatie en bottom-up obligatieselectie. Het startpunt is de maandelijkse top-down evaluatie. Deze wordt bediscussieerd met het hele EMD-team, waarbij men kijkt naar marktomstandigheden, fundamentele en technische factoren en (relatieve) waarderingen.

De tweede fase is de bottom-up landenanalyse waarbij zowel kwantitatieve (60 procent) als kwalitatieve (40 procent) factoren in beschouwing worden genomen. Vervolgens wordt gekeken hoe de hieruit volgende landenscore zich verhoudt tot de actuele landenspread. Bij de uiteindelijke obligatieselectie kijken de beheerders onder andere naar de yield curve, liquiditeit en (relatieve) ontwikkeling van de spread.

Het proces kent de beheerders relatief veel vrijheden toe. Zo kan er off-benchmark belegd worden in emerging corporates (tot maximaal 15 procent, momenteel bevat de portefeuille +/- 11 procent). Voor de geselecteerde bedrijfsobligaties geldt dat dit de obligaties zijn waar het corporates team de meeste convictie op heeft. Om de liquiditeit van de portefeuille te managen hanteert het team een intern ontwikkeld model. Morningstar vindt dit een sterk beleggingsproces waarbij we de kwaliteit van de uitvoering erg hoog vinden.

Rendement
Van der Made is sinds oprichting (juni 2013) verantwoordelijk voor Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund. Sindsdien heeft de provisiehoudende aandelenklasse (A EUR Acc) tot en met december 2014 met een gemiddeld jaarrendement van 2,38 procent beter gepresteerd dan de Morningstar-categorie 'Obligaties wereldwijd emerging markets EUR gericht (-0,21 procent). De beheerder wist de benchmark JPM EMBI Global Diversified Hedge EUR niet bij te houden, die boekte een winst van 2,81 procent. Het track record van Van der Made op dit fonds is nog vrij kort.

Samen met Drijkoningen en Urquieta beschikt Van der Made echter over lang en sterk track record op het ING (L) Renta Fund EMD Hard Currency. Vanaf november 2000 tot en met januari 2013 zijn zij hier grotendeels verantwoordelijk voor geweest. Toen wisten zij met een gemiddeld rendement van 11,01 procent de categorie (8,07 procent) ruim voor te blijven. Deze sterke rendementen gingen gepaard met een bovengemiddeld risico, mede door de off-benchmark allocatie naar emerging corporates. Gecorrigeerd voor risico pakken de rendementen bovengemiddeld uit. De voornaamste rendementsbron is de bottom-up landenselectie.

In 2013 bleef het fonds (-2,30 procent) de categorie (-3,58 procent) en de benchmark (-2,44 procent) voor door gunstige landenselectie en instrumentselectie. In 2014 presteerde het fonds (6,24 procent) wederom beter dan de categorie (3,46 procent) maar bleef het achter bij de benchmark (7,09 procent). Dat kwam onder andere door de overweging in Russische bedrijfsobligaties en de obligatieselectie in Argentinië.

Kosten
De geschatte lopende kosten van Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund van 1,70 procent voor de provisiehoudende aandelenklasse vallen hoger uit dan de mediaan (1,48 procent) van beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Obligaties wereldwijd emerging markets EUR gericht'. Gelet op de omvang van het totale vermogen dat het team onder beheer heeft, zouden de lopende kosten wat Morningstar betreft wat lager mogen zijn.


Lees ook het analistenrapport over Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund A EUR Acc >


Bekijk ook een selectie van de andere beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Obligaties wereldwijd emerging markets - EUR gericht’. (klik op tabel voor vergroting) 
Eerdere beleggingsfondsen van de week:

BlackRock European Fund

Delta Lloyd Corporate Bond Fund

T. Rowe Price US Blue Chip Equity Fund

Vontobel Fund - Global Equity

Kempen Euro Credit Fund

SNS Euro Mixfonds

Pictet Global Emerging Debt

Candriam Equities Biotechnology

ASN Milieu & Waterfonds

Parvest Equity Japan Small Cap

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings