Het Award-seizoen barst los

Morningstar beloont de komende weken de beste beleggingsfondsen en fondsbeheerders met de Morningstar Awards en de Morningstar European Fund Manager of the Year Awards. Ofschoon het allebei awards voor uitzonderlijke prestaties zijn, komen de nominaties en de selectie van de winnaars verschillend tot stand. Een uitleg om verwarring te voorkomen. 

Jeffrey Schumacher, CFA 09 februari, 2015 | 13:49 Maarten van der Pas
Facebook Twitter LinkedIn

Onder de noemers ‘Morningstar European Fund Manager of the Year Awards’ en ‘Morningstar Awards’ reikt Morningstar binnenkort twee verschillende type prijzen uit. Het is een overvolle Award-agenda die wellicht tot verwarring leidt. Hoewel de analisten van Morningstar met beide onderscheidingen beleggingsfondsen en fondsbeheerders voor hun prestaties wil belonen zijn er grote verschillen in hoe de nominatie en de selectie van de winnaar tot stand komt. Daarom de verschillen tussen de Morningstar Awards en de Morningstar European Fund Manager of the Year Awards (FMOY) uitgelegd.

Kwantitatief versus kwalitatief
Het belangrijkste verschil tussen de twee awards is, dat de Morningstar Awards een grotendeels kwantitatief uitgangspunt hebben en dat de FMOY kwalitatief van aard is. De genomineerden voor de Morningstar Awards komen tot stand op basis van historische, voor risico-gecorrigeerde rendementen. Het gaat dus om een erkenning voor resultaten uit het verleden en deze cijfers komen bij wijze van spreken met een druk op de knop uit de computer, waarna de analisten een laatste controle op een aantal kwalitatieve elementen uitvoeren.

Voor de FMOY identificeren Morningstars beleggingsfondsanalisten in diverse Europese landen op basis van hun expertise de allerbeste fondsbeheerders van Europa. Hier gaat het om de persoonlijke keus van de analist en speelt historische rendement een kleinere rol. Sterker nog, van de winnaars van de FMOY verwachten de analisten dat ze op termijn beter presteren dan de index en/of het gemiddelde van hun categorie.
Waar de Morningstar Awards vooral terugkijken, kijkt de FMOY vooruit.

Berekening van de Morningstar Awards
De Morningstar Awards bestaan uit twee componenten: een award voor de beste beleggingsfondsen in een specifieke categorie (de zogenaamde categorie-awards, in totaal 17 categorieën) en een award voor het beste fondshuis in een bepaalde categorie (de fondshuis-awards, in totaal 5 categorieën).

De categorie-awards worden uitgereikt aan categorieën die volgens de analisten het meest relevant zijn voor een specifieke markt. Daarbij kan een award uitgereikt worden aan een fonds in één specifieke Morningstar-categorie zoals ‘Obligaties EUR overheid’ of een combinatie van Morningstar-categorieën. Een voorbeeld hiervan is de award voor beste beleggingsfonds in Europese aandelen in de categorie ‘Aandelen Europa’. Voor deze prijs dingen fondsen mee uit vijf Morningstar-categorieën: 'Aandelen Europa large-cap groei', 'Aandelen Europa large-cap gemengd', 'Aandelen Europa large-cap waarde', 'Aandelen Europa flex-cap' en 'Aandelen Europa – dividend'. De samenvoeging van meerdere categorieën zou kunnen leiden tot scheve verhoudingen in het geval groeiaandelen beter presteren dan waarde-aandelen. Om dit te voorkomen wordt de totaalscore voor de fondsen eerst binnen de eigen categorie bepaald, waarna deze score van de fondsen uit de verschillende categorieën wordt samengevoegd en gerangschikt.

De fondshuis-awards worden vergeven voor het totale aanbod van een fondshuis op het gebied van aandelen en obligaties, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen “grote” en “kleine” fondshuizen op basis van het aantal aangeboden fondsen in een specifieke markt. Daarnaast is er een multi-asset prijs, voor het beste fondshuis in zowel aandelen- als obligatiefondsen.

Voor het toekennen van de Morningstar Awards is het kwantitatieve gedeelte leidend. De totaalscore voor de beleggingsfondsen die meedingen naar een award wordt bepaald door rendement en risico met respectievelijk een aandeel van 80 en 20 procent in de score. Voorwaarde is, dat de fondsen minimaal een rendementshistorie van 5 jaar hebben. Voor de component rendement wordt gekeken naar prestaties over 1, 3 en 5 jaar, voor risico naar cijfers over 3 en 5 jaar. Op basis van de wegingen van de individuele componenten krijgen de verschillende jaren die worden meegenomen in het berekenen van de totaalscore een afzonderlijke weging (zie tabel).

Uit de tabel wordt duidelijk, dat de nadruk bij de Morningstar Awards ligt op de prestaties in het afgelopen jaar. Die wegen het zwaarst met 48 procent. Het rendement op de langere termijn heeft invloed on de score, maar 2014 is leidend. Maar door ook verder terug in de tijd te kijken naar het rendement van een fonds worden de eendagsvliegen eruit gefilterd

Juiste beleggingsfonds en juiste beheerder
Morningstar geeft awards niet simpelweg aan de beleggingsfondsen met de beste scores. Nadat op basis van de totaalscore een long list tot stand komt, volgt een kwalitatieve controle door de fondsanalisten van Morningstar om er zeker van te zijn dat de juiste fondsen in aanmerking komen voor een prijs. Zo ontstaat een short list van drie genomineerden waaronder de winnaar.

Bij de kwalitatieve toets kijken de analisten naar de verkrijgbaarheid van beleggingsfondsen: is het fonds wel in Nederland verkrijgbaar voor de particuliere belegger. Daarnaast dient de beheerder of het beheerteam bij de analisten bekend te zijn. Beleggingsfondsen die dit niet kenbaar maken worden uitgesloten wegens gebrek aan transparantie. Omdat Morningstar zijn Award alleen wil geven aan de beheerder die de afgelopen vijf jaar een wezenlijk aandeel heeft gehad in het succes van het fonds, stelt het als minimale eis dat de huidige beheerder drie jaar verantwoordelijk is voor het fonds. Verder moeten fondsen tenminste vier keer per jaar een volledig portefeuilleoverzicht aanleveren, zodat de analisten kunnen controleren of de fondsen in lijn met hun beleggingsstrategie hebben belegd. Fondsen die geen portefeuilles aanleveren worden eveneens uitgesloten. Tot slot moet een beleggingsfonds ook een substantiële omvang hebben en moet het beheerd vermogen minimaal EUR 10 miljoen bedragen.

Wie op nog gedetailleerder niveau wil weten hoe de Morningstar Awards berekend en getoetst worden kan terecht bij het methodologiedocument.

Nominatie en verkiezing van de Morningstar European Fund Manager of the Year
De Morningstar European Fund Manager of the Year Award (FMOY) is weggelegd voor die fondsbeheerders die volgens Morningstar tot de beste in hun vakgebied behoren. Er zijn drie categorieën waarin een winnaar wordt geselecteerd: Aandelen Europa, Aandelen Wereldwijd en Obligaties Europa.

Om voor een nominatie in aanmerking te komen moet het beleggingsfonds van de beheerder allereerst een positieve Morningstar Analyst Rating hebben. De fondsanalisten geven deze waardering aan fondsen die zij kwalitatief beoordelen op basis van vijf pilaren: beleggingsteam, beleggingsproces, fondshuis, rendement en kosten. Alleen fondsen met een kwalificatie ‘Bronze’, ‘Silver’ of ‘Gold’ komen in aanmerking voor de FMOY. Uiteraard dient het beleggingsteam een positief oordeel te hebben, waarbij de analisten onder meer kwaliteit, stabiliteit, deskundigheid en het beleggen in eigen fondsen als belangrijke punten zien. Ook de prestaties van het fonds moeten (voor risico gecorrigeerd) tot de beste van de categorie behoren. Morningstar beoordeelt de kwaliteit van de prestaties door te kijken naar de consistentie van het rendement in verschillende stadia van de economische cyclus. Ook ‘stewardship’ of rentmeesterschap is van belang, waarbij de analisten kijken in welke mate de belangen van het fondshuis en de fondsbeheerder parallel lopen aan die van beleggers. Uiteraard moet het beleggingsfonds domicilie in een Europees land hebben om voor de Award in aanmerking te komen.

Morningstar’s Europese team van beleggingsfondsanalisten nomineert fondsmanagers voor de FMOY. Dit team bestaat uit 30 analisten die werken in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Noorwegen en Finland. Daarna volgt een uitvoerige discussie om de nominaties op waarde te schatten. Vervolgens kan iedere analist zijn stem uitbrengen voor zijn top-3 per categorie.

Geen koopadvies
De Morningstar Awards en de Morningstar European Fund Manager of the Year Awards zijn geen advies om in het winnende fonds of in het fonds van de winnende beheerder te beleggen. Hoe overtuigt de analisten van Morningstar ook zijn van deze beleggingsfondsen en fondsmanagers, het fonds moet wel in de portefeuille van beleggers passen. Dat verschilt per portefeuille en zal elke belegger voor zichzelf moeten bepalen. Maar dat deze beleggingsfondsen en fondsbeheerders op de radar van beleggers moeten staan, dat is duidelijk. Het zijn niet voor niets winnaars van een Morningstar Award.


Agenda
De genomineerden voor de Morningstar European Fund Manager of the Year Awards worden medio februari bekendgemaakt. De winnaars krijgen de trofee op 19 maart 2015 tijdens de Morningstar Institutional Conference Europe in Amsterdam.

De nominaties voor de Morningstar Awards volgen op 12 februari. De winnaars worden bekendgemaakt op 9 april 2015 tijdens een feestelijke avond in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam.


Met medewerking van Maarten van der Pas.


 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten