Beleggingsfonds van de week: Invesco Pan European Structured Equity Fund

Beleggingsfondsen die een lage volatiliteit nastreven winnen de laatste tijd sterk aan populariteit. Morningstar is positief over Invesco Pan European Structured Equity Fund waar de combinatie van kwantitatieve aandelenselectie en volatiliteitscontrole zijn vruchten afwerpt.

San Lie 11 februari, 2015 | 10:00
Facebook Twitter LinkedIn

De zogenaamde minimum volatility (MinVol) of low volatility (LowVol) beleggingsfondsen laten minder heftige uitslagen laten zien dan traditionele aandelenfondsen. Onlangs werd bekend, dat het beheerd vermogen van zeven zogenaamde 'MinVol ETFs' van iShares, die beleggen in aandelen met een lagere beweeglijkheid, de grens van USD 10 miljard was gepasseerd.

Ook andere fondshuizen, met zowel actief als passief beheerde fondsen, trekken momenteel veel geld aan voor hun MinVol- of LowVol-producten. Zo verdubbelde Robeco European Conservative Equities (Morningstar Analyst Rating: ‘Bronze’ en Morningstar Rating: 5 sterren) in een half jaar het beheerde vermogen tot bijna EUR 1 miljard.

Lastig vergelijkbaar
Een deel van deze populariteit wordt verklaard door de (absolute) rendementen van minimum volatility fondsen over 2014. De MSCI World MinVol presteerde met een rendement van 23,2 procent beter dan de MSCI World die een winst van 19,5 procent noteerde. De MSCI Europe MinVol deed het met een plus van 15,2 procent meer dan twee keer zo goed dan de 6,8 procent van de MSCI Europe.
Van zulke goede prestaties is overigens niet elk jaar sprake. Bijvoorbeeld in 2013 bleef de MSCI World MinVol met een rendement van 10,4 procent ver achter bij de traditionele MSCI World die 21,2 procent winst boekte.

Op langere termijn zijn de verschillen dan misschien wat minder groot, duidelijk is wel dat de MinVol fondsen over het algemeen een (aanzienlijk) lagere volatiliteit kennen, waardoor een belegger per eenheid risico meer rendement genereert.
Beleggingsfondsen met MinVol-karakteristieken kennen grote verschillen in de manier waarop ze hun aandelen selecteren en portefeuille construeren. Dat maakt het voor beleggers lastig om ze met elkaar te vergelijken en hun keus te maken.

Kwantitatieve selectie
Naast het eerdergenoemde 'conservatieve' aandelenfonds van Robeco is Morningstar ook positief over Invesco Pan European Structured Equity Fund. De combinatie van kwantitatieve aandelenselectie en volatiliteitscontrole bij dit fonds werpt zijn vruchten af.

Invesco Pan European Structured Equity Fund volgt een benchmarkvrije strategie die kiest voor aandelen met een lage volatiliteit. Het gaat daarbij niet louter om een portefeuille die zo weinig mogelijk schommelingen nastreeft, omdat enkel wordt gekozen voor aandelen die het kwantitatieve selectieproces positief hebben doorstaan. De indicatoren die daarbij worden gebruikt, steunen op stevige fundamenten en kunnen worden samengevat in vier concepten: winstherzieningen, relatieve kracht, gedrag van het management en waardering.

Met een portefeuille-bèta van ongeveer 0,8 procent heeft Invesco Pan European Structured Equity Fund in sterk stijgende markten doorgaans het nakijken. In tijden van dalende markten kunnen koersverliezen beter binnen de perken worden gehouden dan in de categorie 'Aandelen Europa large-cap gemengd'. Over drie en vijf jaar behoort het tot de beste en de stabielste fondsen van de referentiegroep.

Door het grote succes stroomde heel wat kapitaal naar Invesco Pan European Structured Equity Fund, waardoor het volume toenam naar een kleine EUR 4 miljard. Binnen het segment van de large-cap aandelen zou dit geen al te grote problemen moeten opleveren, maar bij de kleinere mid-cap aandelen zijn beperkingen mogelijk. Mid-caps waren lange tijd oververtegenwoordigd in de portefeuille, maar hun aandeel gaat er dit jaar op achteruit. Volgens de fondsbeheerders Michael Fraikin (foto links) en Thorsten Paarmann (foto rechts) komt dat, omdat large-caps aantrekkelijker zijn. Toch moet de ontwikkeling van het volume goed in de gaten worden gehouden.

Invesco heeft meer dan 20 jaar ervaring met kwantitatieve producten. Fraikin en Paarmann maken al jaren deel uit van het wereldwijde Quant-team, dat uit meer dan 40 analisten en fondsbeheerders bestaat en voortdurend werkt aan de verdere ontwikkeling van zijn modellen. Gezien de uitgebreide middelen en de zeer systematische aanpak hebben de beleggingsfondsanalisten van Morningstar vertrouwen in Invesco Pan European Structured Equity Fund en waarderen het fonds met een Analyst Rating ‘Silver’.

Fraikin en Paarmann zijn met Invesco Pan European Structured Equity Fund genomineerd voor een Morningstar Award in de categorie 'Aandelen Europa large cap'.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
Invesco Pan European Structured Equity Fund wordt beheerd door Michael Fraikin Thorsten Paarmann die onderdeel zijn van het Global Quantitative Equity Team van Invesco. Dat telt meer dan 40 leden. Het team beheert een vermogen van USD 23 miljard, dat verschillende mandaten voor aandelen, gemengde fondsen en long-shortstrategieën omvat. Het hoofdkwartier van dit Quant-team is in Frankfurt. Andere vestigingen bevinden zich in Boston, New York, Melbourne en Tokio. De onderzoeksafdeling ontwikkelt en test de kwantitatieve beleggingsstrategieën. Om de uitwisseling van ideeën tussen de kantoren te bevorderen, is er in 2011 een wereldwijde onderzoeksdirecteur aangesteld.

De portefeuille van Invesco Pan European Structured Equity Fund wordt samengesteld en geïmplementeerd op basis van kwantitatieve analyses. Dat de twee fondsbeheerders Fraikin en Paarmann een verschillende achtergrond hebben en ervaring op het gebied van fundamentele analyse meebrengen, bevalt Morningstar. Fraikin staat al sinds de introductie in juni 2002 aan het roer van Invesco Pan European Structured Equity Fund en is sinds 1997 werkzaam bij Invesco. Hij heeft ruim 20 jaar beleggingservaring en werkte eerder als buy-side analist bij Commerzbank. Paarmann, die elf jaar ervaring heeft, begon in 2004 bij Invesco en is sinds 2007 co-beheerder van het fonds. Daarvóór was hij productmanager bij Cominvest.


Fondshuis
Invesco is een beursgenoteerde wereldwijd opererende vermogensbeheerder met een beheerd vermogen van USD 787 miljard per 31 maart 2014. In september 2013 nam sterfondsmanager Neil Woodford ontslag (effectief per april 2014) gevolgd door een aantal collega's. Het vertrek van Woodford bevestigde het Morningstar bekende ‘key-man risico’, maar we zien het niet als een teken van verdere zwakte in de personeelsbezetting. Bovendien is het fondshuis zijn personeelsbestand in andere gebieden aan het uitbouwen, met name bij wereldwijde aandelen. Onlangs is de structuur van dit team versterkt en een extra kracht aangetrokken.

Morningstar is ook te spreken over de beloningsstructuur: de bonussen zijn gebaseerd op één-, drie- en vijfjaars prestaties, met een zwaardere weging voor de langer termijn prestaties. Daarnaast ontvangen managers een uitgestelde bonus in de vorm van aandelen Invesco die meestal voor vier jaar worden vastgezet. Dit zorgt ons inziens op de langere termijn voor een betere afstemming tussen belangen van beleggers en die van de fondsbeheerders. Aan de andere kant denken we dat de TER (total expanse ratio) van het fondsaanbod goedkoper zouden mogen zijn, gezien de omvang van het beheerd vermogen.


Beleggingsproces
De aandelen voor Invesco Pan European Structured Equity Fund worden geselecteerd op kwantitatieve basis. De gebruikte indicatoren worden onderverdeeld in vier categorieën: winstherzieningen, relatieve sterkte, management en waardering. Elk aandeel wordt op sector- en regioniveau beoordeeld. Behalve een rendementsprognose wordt voor elk aandeel ook een risicoprognose opgesteld, die op kwantitatieve factoren en een kwalitatieve beoordeling berust. Dit laatste kan tot gevolg hebben dat aandelen op een zwarte lijst belanden, maar dat gebeurt alleen bij uitzondering zoals overnamesituaties.

Aan de hand van de prognoses wordt de portefeuille samengesteld, met behulp van een optimalisatiemodel dat ook rekening houdt met transactiekosten. Sinds september 2006 wordt de portefeuille geoptimaliseerd ten opzichte van cash. Terwijl de optimalisatie voorheen betrekking had op een index, ligt de focus nu op absolute risico’s. De zogeheten minimum volatility-strategie selecteert de aantrekkelijkste aandelen met het laagste verwachte risico. Maandelijks vindt een herweging plaats. Valutarisico’s tegenover de euro worden sinds februari 2009 niet meer afgedekt. Sinds eind september 2013 wordt een door Invesco zelf ontwikkeld risicomodel toegepast, waarin de gebruikte prognose-indicatoren geïntegreerd zijn en waarvan het beheerteam betere risicoprognoses verwacht.


Rendement
De overstap die in 2006 werd gemaakt naar een benchmarkvrije aanpak die op absolute risico's is gebaseerd, heeft zijn vruchten afgeworpen bij Invesco Pan European Structured Equity Fund. Over drie en vijf jaar behoort het fonds tot de beste en de stabielste fondsen in de Morningstar-categorie ‘Aandelen Europa large-cap gemengd’. Zoals verwacht bij een dergelijk beleggingsproces verschilden de resultaten behoorlijk met de conjunctuur. Met een bèta van 0,8 procent had het fonds in sterk stijgende markten het nakijken. De begrenzing van de volatiliteit kwam echter goed van pas tijdens marktcorrecties.

Ook de modelgerichte aandelenselectie heeft sinds 2006 goede diensten bewezen. Een uitzondering was het jaar 2009, toen het fonds duidelijk onder de categorienorm zat. De prognosekwaliteit van de indicatoren voor relatieve kracht, winstherzieningen en gedrag van het management had toen heel erg te lijden onder de kentering van de trend. In 2011 waren het vooral de waarderingsfactoren die teleurstelden, terwijl de overige indicatoren positief tot de verdere ontwikkeling bijdroegen. Dit beeld veranderde in 2012-13 weer gedeeltelijk, zodat de hogere weging van de 'relative value'-factoren vruchten afwierp.

Invesco Pan European Structured Equity Fund deed het beter dan het categoriegemiddelde, ook al was er in 2013 minder vraag naar aandelen met lagere volatiliteit. In 2014 wierp de lagere volatiliteit vruchten af. Op het vlak van aandelenselectie deden de indicatoren voor de winstverwachtingen het goed en na het tweede kwartaal ook de indicatoren voor de kwaliteit van het beheer.

Kosten
De lopende kosten van de C-aandelenklasse van Invesco Pan European Structured Equity Fund liggen met 1,09 procent iets onder de categoriemediaan van fondsen voor particuliere beleggers. Er wordt geen prestatievergoeding gerekend.


Lees ook het analistenrapport over Invesco Pan European Structured Equity Fund C >


Bekijk ook een selectie van andere MinVol- en LowVol- beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Aandelen Europa large cap gemengd’.
 (klik op tabel voor vergroting)


Eerdere beleggingsfondsen van de week:

Henderson Horizon Pan European Equity Fund

Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund

BlackRock European Fund

Delta Lloyd Corporate Bond Fund

T. Rowe Price US Blue Chip Equity Fund

Vontobel Fund - Global Equity

Kempen Euro Credit Fund

SNS Euro Mixfonds

Pictet Global Emerging Debt

Candriam Equities Biotechnology


 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten